Diagrama Asociației QGIS.ORG

(QGIS.ORG Verein)

2 Definiții

 1. Proiectul QGIS - dezvoltarea, întreținerea și propagarea softului GIS QGIS și a oricărui alt soft din depozitele oficiale QGIS, ca soft liber în sensul Free Software Foundation.

 2. „Asociația”, „QGIS.ORG” - entitate juridică fără scop lucrativ, așa cum este definită în Verein im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 60-79 ZGB)

 3. Comunitatea QGIS - Orice participant activ al comunității QGIS, inclusiv utilizatori, committers, furnizori de corecții, traducători, menținători de documente, consilieri, contribuitori la stackexchange etc.

 4. Committer QGIS - Orice persoană căreia i s-a acordat acces de comit în oricare dintre depozitele QGIS oficiale

 5. Comitetul de Coordonare al Proiectului QGIS (PSC) - Reprezentanții aleși ai comunității QGIS, care dirijează consiliul.

 6. Consiliul QGIS - Un subset al PSC (v. mai jos) care a fost mandatat să ofere supraveghere juridică și fiscală pentru QGIS.ORG. Consiliul este reprezentantul legal al Asociației QGIS.ORG.

 7. Președinte - O persoană aleasă din consiliul de administrație, care va acționa ca reprezentant oficial al proiectului QGIS.

 8. Grup de utilizatori QGIS* - O organizație națională oficială, care îndeplinește criteriile grupurilor de utilizatori oficiale, așa cum sunt definite de către consiliu. Lista oficială a grupurilor înregistrate este menținută aici: http://www.qgis.org/en/site/forusers/usergroups.html

 9. OSGeo - Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) este o organizație non-profit, a cărei misiune este de a promova adoptarea globală a tehnologiilor geospațiale deschise, fiind o fundație de software incluzivă, cu o filozofie deschisă și dedicată unei dezvoltări participative conduse de comunitate. QGIS este membru OSGeo.

 10. Membru cu drept de vot - orice persoană care își poate exprima votul asupra deciziilor comunale luate de consiliu. Membrii cu drept de vot (adunarea generală) vor aproba bugetul anual și alegerea de noi membri în consiliul de administrație.

 11. Membru susținător - un membru fără drept de vot, care sprijină financiar QGIS.ORG.

 12. Auditori financiari - sunt nominalizați din întreaga comunitate QGIS și sunt aleși de către membrii cu drept de vot. Anual, auditorii financiari aprobă conturile.

3 Obiectivele QGIS.ORG

 1. Conducerea proiectului QGIS, maximizarea reputației în comunitatea GIS și ajungerea la cât mai mulți utilizatori care să beneficieze de munca noastră.

 2. Coordonarea activităților proiectului QGIS și folosirea resurselor financiare disponibile pentru inițiative care vor asigura creșterea și sustenabilitatea pe termen lung a proiectului QGIS.

 3. Marketingul QGIS prin cursuri de orientare, studii de caz, întâlniri informative sau articole legate de GIS în mass-media și oricare alte mijloace adecvate.

 4. Diseminarea informațiilor în comunitatea QGIS,, pentru a o informa despre activitățile planificate și trecute, inclusiv despre lucruri precum starea financiară a proiectului, inițiativele care vor fi realizate în numele proiectului QGIS și așa mai departe.

 5. Finanțarea cercetărilor sau studiilor asupra QGIS.

 6. Promovarea întâlnirilor regulate ale comunității QGIS.

 7. Intermediere legături între comunitatea grupurilor de utilizatori QGIS și terții interesați să cunoască sau să sprijine QGIS.

5 Adunarea Generală

Membrii cu drept de vot ai adunării generale sunt cei care decid politicile, iar orice decizie majoră care afectează statutul general poate fi supusă votului membrilor cu drept de vot de către CPS. Membrii cu drept de vot votează asupra oricărei propuneri ridicate în cadrul Adunării Generale Anuale. Membrii cu drept de vot nominalizează și aleg, de asemenea, membrii PSC.

5.1 Tipuri de membri cu drept de vot

 1. Membrii cu vot al Grupurilor de Utilizatori QGIS

 2. Membrii cu Drept de Vot ai Comunității QGIS

 3. Un membru reprezentant OSGEO cu drept de vot

 4. Membrii cu drept de vot onorifici

5.2 Componența, rolul și numirea membrilor cu drept de vot

Membrii cu drept de vot vor fi numiți după următoarea schemă:

 • Membrii cu drept de vot ai Grupului de Utilizatori QGIS: Un membru cu vot pentru fiecare grup de utilizatori QGIS dintr-o țară. Fiecare grup de utilizatori își va nominaliza membrul cu drept de vot.

 • Membrii cu drept de vot ai Comunității QGIS: Dintre toți membrii cu drept de vot ai grupurilor de utilizatori, se va alege membrul cu drept vot al comunității.

 • Membrul cu drept de vot OSGeo: Un membru cu drept de vot reprezentând fundația OSGeo, propus de consiliul de administrație OSGeo.

5.3 Alegerea și eligibilitatea membrilor cu drept de vot ai unui Grup de Utilizatori QGIS

 • Numai grupurile de utilizatori la nivel de țară pot nominaliza un membru cu drept de vot.

 • Pentru a fi recunoscut, un grup de utilizatori trebuie să fie aprobat de către PSC.

Grupul de utilizatori ar trebui să nominalizeze în mod democratic o persoană din rândurile lor pentru a acționa ca reprezentant în cadrul membrilor cu drept de vot QGIS.ORG.

5.4 Alegerea și eligibilitatea membrilor cu drept de vot din cadrul Comunității QGIS

 • Membrii comunității QGIS vor fi nominalizați și votați de către membrii consacrați QGIS.

 • Orice membru activ al comunității QGIS va fi eligibil pentru nominalizare ca membru cu drept de vot QGIS.ORG.

 • Calitatea de membru cu drept de vot va fi acordată pe principiul „primul trece la conducere”, astfel, candidatul care primește cel mai mare număr de voturi va avea calitatea de membru cu drept de vot și așa mai departe, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite, până când se ocupă toate locurile.

5.5 Membrii de onoare

Membrii de onoare sunt persoane individuale care primesc o recunoaștere specială pentru realizările extraordinare în cadrul proiectului QGIS. Cererile pentru nominalizarea unui membru onorabil ar trebui să fie transmise către PSC. Adunarea generală va vota cu privire la acceptarea unui nou membru de onoare. Membrii de onoare au drept de vot.

5.6 Durata mandatului membrilor cu drept de vot

Un membru are drept de vot până când:

 • Demisionează

 • Se aprobă o moțiune de eliminare a sa, propusă de către ceilalți membri cu drept de vot

 • Este ales în PSC, caz în care va fi ales în locul său un nou membru cu drept de vot. Membrii care ies din PSC, chiar dacă au avut anterior drept de vot, va trebui să fie realeși în calitatea de membru cu drept de vot, în cazul în care doresc să revină la statutul anterior.

6 Membrii Susținători

Membrii susținători sunt membrii care susțin financiar QGIS.ORG, plătind anual o taxă de membru. Această taxă este utilizată pentru a acoperi cheltuielile cu infrastructura QGIS.ORG, evenimente și alte inițiative de îmbunătățire a proiectului. Taxele de membru ne ajută să ne asigurăm că comunitatea QGIS și software-ul pe care îl producem pot fi menținute și dezvoltate într-un mod durabil. Membrii susținători nu au drept de vot (cu excepția cazului în care sunt membri cu drept de vot simultan, situație în care drepturile lor de vot nu sunt afectate).

În funcție de dimensiunea lor, membrii susținători se încadrează în următoarele categorii, alocate prin autodeclarare:

 • Minor (de exemplu, pentru orașe mai mici sau companii cu până la 10 angajați)

 • Mediu (de exemplu, pentru universități, orașe de dimensiune medie sau companii cu până la 50 de angajați

 • Major (de exemplu, pentru orașe mai mari, provincii sau companii cu până la 100 de angajați)

 • Emblematic (de exemplu, pentru companii mai mari de 100 de angajați, organizații guvernamentale federale)

Taxele de membru sunt aprobate sau modificate de adunarea generală. Acestea sunt definite ca taxe minime pe categorie, dar pot fi majorate dacă membrul cotizant alege să facă acest lucru.

Deoarece QGIS.ORG este un proiect la nivel mondial iar diversele companii, ONG-uri sau organizații guvernamentale au perspective financiare diferite, nu aplicăm niciun criteriu de departajare - organizațiile își aleg propriul nivel de sponsorizare, pe baza autoevaluării.

Acceptarea membrilor susținători va fi supusă la discreția și aprobarea consiliului de administrație, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge cererile de aderare și de menținere a calității de membru, după cum consideră necesar.

Taxele nivelurilor de sponsorizare și liniile directoare pentru managementul membrilor susținători sunt expuse în secțiunea guvernanței site-ului web QGIS.ORG.

7 Consiliul

Consiliul este reprezentantul legal al proiectului QGIS.ORG, având autoritate de a semna documentele legale în numele proiectului QGIS.ORG.

Sediul oficial al asociației este decis de către consiliu. Grupul este reprezentat legal prin semnătura președintelui și a unui alt membru din consiliu.

Trezorierul are autoritatea unică de a efectua tranzacții financiare, cu condiția ca acestea să se încadreze în limitele bugetului anual autorizat de adunarea generală.

7.1 Alegerea membrilor consiliului

Membrii consiliului vor fi, de asemenea, membri ai PSC și vor fi numiți și aleși de adunarea generală. La alegerea membrilor consiliului, va fi numit candidatul care a primit cel mai mare număr de voturi pentru fiecare funcție (președinte, vicepreședinte, trezorier). În caz de egalitate se va declanșa o nouă votare, până când un candidat deține majoritatea.

Voturile candidaților nealeși ca Președinte vor fi folosite ca înlocuire pentru votul de vicepreședinte.

La expirarea mandatului unui membru al consiliului de administrație, nominalizarea membrilor cu vot QGIS se va face din cadrul comunității QGIS. Membrul consiliului, al cărui mandat expiră, va primi automat o nominalizare, cu excepția cazului în care nu mai dorește să facă parte din consiliu.

7.2 Durata mandatului membrilor consiliului

Membrii consiliului vor servi pentru un mandat de doi ani.

7.3 Componența consiliului

Consiliul trebuie să includă cel puțin următoarele roluri:

 1. Președinte

 2. Vice-președinte

 3. Trezorier

7.4 Remunerația membrilor Consiliului și ai PSC

Membrii Consiliului de Administrație și ai PSC nu vor primi nicio remunerație pentru serviciile lor, în afară de rambursarea cheltuielilor de buzunar, efectuate atunci când desfășoară activități în numele consiliului.

7.5 Înlocuirea membrilor consiliului

În cazul în care un membru al consiliului demisionează, CPS va propune din rândurile lor un înlocuitor, care va ocupa această funcție până la convocarea următoarei ședințe AGA.

8 Comitetul de Dirijare a Proiectului QGIS (PSC)

8.1 Alegerea membrilor PSC

La expirarea mandatului unui membru PSC, noul candidat va fi propuși de către orice membru al comunității QGIS. Membrul PSC al cărui mandat expiră va primi automat o nominalizare, cu excepția cazului în care el/ea nu mai dorește să facă parte din PSC. Dacă un nou membru al PSC este Membru QGIS cu drept de vot, acesta va renunța la calitatea de membru cu drept de vot în adunarea generală, în momentul aderării la PSC.

Înainte de alegeri, PSC-ul al cărui mandat expiră determină numărul total de locuri pentru comisia care urmează să fie aleasă. Membrilor cu drept de vot QGIS li se va acorda un număr de voturi egal cu numărul de membri PSC supuși alegerilor și li se va cere să-și clasifice voturile în ordinea preferințelor. Calitatea de membru PSC va fi acordată pe baza punctajului total ponderat al votului, candidatul care primește cel mai mare punctaj primind calitatea de membru PSC și așa mai departe, în ordinea descrescătoare a punctajului voturilor primite, până când toate locurile din PSC sunt ocupate. O listă a membrilor PSC care activează în prezent va fi menținută la: https://www.qgis.org/en/site/getinvolved/governance/

8.2 Durata mandatului membrilor consiliului

Membrii PSC vor servi pentru un mandat de doi ani.

8.3 Membrii PSC onorifici

Gary Sherman, în calitate de fondator al proiectului QGIS, va primi calitatea de membru de onoare pe viață în QGIS PSC. Prin vot comun, QGIS.ORG poate acorda oricărei persoane un loc de onoare pe viață în PSC.

9 Administrarea QGIS.ORG

Adunarea generală anuală (AGA) va avea loc prin intermediul unui forum virtual. Locația și data online urmează să fie stabilite și comunicate de consiliu înainte de întâlnire. Consiliul de administrație va publica ordinea de zi înainte de ședință. Protocolul adunării generale anterioare va fi furnizat de consiliu și trimis membrilor cu drept de vot, cu cel puțin 15 zile înainte de fiecare adunare generală. Președintele asociației autorizează eliberarea protocolului.

Întâlnirea va fi deschisă tuturor membrilor comunității QGIS. Numai membrii cu drept de vot pot vota pentru orice moțiune. Propunerile substanțiale făcute de membrii comunității QGIS pentru activitățile viitoare ale QGIS.ORG ar trebui să fie transmise consiliului în scris, pentru a fi adăugate ca puncte de pe ordinea de zi înainte de întâlnire. Propunerile minore trebuie prezentate consiliului de administrație și tratate independent de AGA.

Adunarea generală anuală se ocupă de următoarele:

 1. Aprobarea raportului anual

 2. Aprobarea raportului financiar anual

 3. Aprobarea bugetului anual

 4. Alegerea președintelui consiliului

 5. Numirea și alegerea pentru membrii consiliului, al căror mandat expiră, și a membrilor PSC care vor fi înlocuiți

 6. Confirmarea sau selectarea auditorilor financiari pentru exercițiul financiar următor

 7. Rezoluțiile/votarea propunerilor făcute de către consiliu, PSC sau de către membrii cu drept de vot

 8. Revizuirea statutelor

 9. Abordarea tuturor problemelor apărute

Toate celelalte decizii și competențe sunt responsabilitatea Consiliului QGIS.

Şedinţele extraordinare pot fi convocate de consiliu sau la cererea a cel puţin 2/5 din membrii cu drept de vot.

Fiecare adunare generală convocată oficial are cvorum. La alegeri și la vot o majoritate simplă (mai mult de 50%) a membrilor prezenți decide, cu excepția cazurilor enumerate la secțiunile 7.1, 8.1. și 5.4.

Anul de raportare și anul contabil începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Corespondența Asociației QGIS.ORG se va desfășura în limba engleză, dacă nu se solicită altfel de către autorități.

Asociația poate fi dizolvată numai prin moțiune generală cu o majoritate de peste 3⁄4 din membrii cu drept de vot care confirmă moțiunea. În cazul lichidării asociației, adunarea generală poate vota asupra utilizării bunurilor asociației cu majoritate simplă (mai mult de 50% din alegători).

10 Dispoziții financiare

Veniturile financiare ale QGIS.ORG vor proveni din donații, cotizații, granturi și diverse alte surse.

Adunarea generală alege doi auditori financiari în fiecare an.

Răspundere limitată: Asociația QGIS poate fi trasă la răspundere numai până la valoarea activelor curente ale asociației. Răspunderea personală a membrilor consiliului sau a altor membri individuali este exclusă.

Acest document a fost aprobat de adunarea generală, prin vot Loomio, la data de 17 martie 2019.