Certificare

Programul de Certificare QGIS are scopul de a promova atât implicarea comunității în proiectul QGIS, cât și instruirea de calitate în softul QGIS. Ca atare, procesul de certificare cere solicitanților să detalieze atât contribuțiile lor la proiectul QGIS, cât și să transmită spre revizuire materialele de instruire. Contribuțiile la proiectul QGIS constau în activități precum:

  • Dezvoltări/commit-uri QGIS
  • Contribuții la documentația QGIS și la materialele de instruire
  • Traducerea materialelor QGIS
  • Dezvoltarea de plugin-uri
  • Transmiterea rapoartelor de eroare
  • Sprijinirea financiară a dezvoltării unor noi funcțiuni
  • Contribuții financiare sau sponsorizarea QGIS
  • Implicarea în grupul local de utilizatori QGIS
  • Publicarea unor cursuri deschise de QGIS
  • Scrierea unor cărți de QGIS
Workflow Certification

Certificarea Fluxului de Lucru

Vi se cere să furnizați materialul de formare pentru fiecare curs, inclusiv exercițiile, prelegerile și datele. Întregului material i se va evalua actualitatea, reprezentarea corectă a proiectului QGIS precum și calitatea generală. Lipsa unei calități adecvate reprezintă un motiv de refuz.

În urma unei evaluării inițiale, solicitarea dvs. va fi trimisă grupurilor locale QGIS, în vederea avizării. Această etapă ar trebui să dureze mai puțin de o lună. Dacă nu există un grup de utilizatori QGIS local, Comitetul de Coordonare a Proiectului QGIS (PSC) va face o determinare pe baza materialelor furnizate și a reputației dvs. în comunitate. În acest ultim caz, sunteți încurajat să înființați un grup local de utilizatori QGIS. Contestarea calității dvs. de membru al comunității QGIS poate reprezenta un alt motiv de refuz.

PSC va efectua determinarea finală. Dacă veți fi acceptat ca Organizație Certificată QGIS, contribuțiile dvs. la proiect vor fi publicate, pentru transparență.

If approved you are required to make a €20 donation to the QGIS project for each certificate. This creates a mechanism for financial support of the project. Payments for certificates are made using online credit card transactions.

You can apply through this form (make sure to first create a login). You can find more details about the certification programme here (we advise you to read this before registering).