Adunări generale anuale

Începând cu 2016 (an în care s-a înființat entitatea juridică oficială (În germană «Verein»), organizăm o adunare generală anuală, în care membrii QGIS aprobă bugetul pentru anul următor, raportul financiar pentru anul trecut, membrii proiectului etc. Minutele acestor întâlniri sunt disponibile aici: