Log met wijzigingen voor QGIS 3.10

image1

Datum uitgave 25-10-2019

QGIS 3.10 brengt een uitgebreide lijst nieuwe wijzigingen en heel veel polijsten van bestaande mogelijkheden - de hoogtepunten daarvan zullen we hier proberen te behandelen. Zoals altijd herinneren we u er aan dat QGIS een open bron project is en vragen u om, als het mogelijk is, ons werk te ondersteunen door donaties, sponsoring of bijdragen aan de documentatie van de code, website, enzovoort.

Dankwoord

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de QGIS gemeenschap hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst met donoren. Als u een officieel dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende lidmaatschappen voor details. Ondersteunen van QGIS helpt ons om fondsen te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige dragende leden wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze ondersteuners!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: 3D-lijnlengten weergeven in resultaten gereedschap Objecten identificeren

Gebruiken van het gereedschap Objecten identificeren op een 3D-lijn neemt nu de 3D Cartesiaanse lengte van de lijn op in de resultaten (naast de bestaande 2D Cartesiaanse en 2D ellipsoïde lengtes).

image2

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Symbologie

Mogelijkheid: Standaard instelling van resamplen voor nieuw toegevoegde rasterlagen

In QGIS 3.10 hebben we een nieuwe instelling toegevoegd voor de te gebruiken standaard modus voor resamplen voor nieuw toegevoegde raster gegevenssets. (Deze instelling is te vinden in het paneel Renderen van het dialoogvenster Opties).

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Verbeterd kopiëren/plakken van symbolen

We zijn echt van plan om van QGIS een gebruikersvriendelijk cartografisch gereedschap te maken dat een plezier is om mee te werken, dus hebben we een heleboel nieuwe sneltoetsen toegevoegd, door de gehele interface, die u in staat stellen symbolen van het ene gedeelte van QGIS naar een ander te kopiëren en te plakken. U kunt bijvoorbeeld een symbool kopiëren uit een categorie en die direct plakken in een andere categorie, of een item Vorm voor lay-out, of in het dialoogvenster van Stijlmanager!

image4

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Modus voor plaatsing “Midden van segment” voor markerings- en gestreepte lijn-symboollagen

We hebben een nagelnieuwe modus “Midden van segment” toegevoegd voor het plaatsen van symbolen van markeringslijnen of gestreepte lijnen. Dit stelt u in staat markeringen of gestreepte lijnen te maken boven het middelpunt van individuele lijnsegmenten, wat cartografische effecten laat zien die eerder niet mogelijk waren (en de kwaliteit van vanuit ARCmap geconverteerde lagen met behulp van het gereedschap SLYR verbeterd).

image5

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Meer flexibele Data-bepaalde expressies voor verschuivingen

In eerdere uitgaven van QGIS waren alleen waarden tekenreeks in de indeling ‘X,Y’ toegestaan voor verschuivingen voor data-bepaalde symbolen en labels. We hebben geluisterd naar de terugkoppeling van onze gebruikers dat dit verwarrend was en in QGIS 3.10 staan we nu arrays van getallen toe als een geldig resultaat voor de expressie voor verschuivingen. Bijv. “array(3,5)”.

image6

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Labelen

Mogelijkheid: Tekstindelingen en instellingen voor labels in stijlen voor QGIS maken en beheren

In QGIS 3.10 hebben we eindelijk een lang verwachte mogelijkheid geïmplementeerd, die het voor gebruikers mogelijk maakt hun eigen bibliotheken met aangepaste tekstindelingen en instellingen voor labels te beheren, naast hun bestaande symboolbibliotheken!

Nu kan het dialoogvenster Stijlmanager worden gebruikt om tekstindelingen (die het lettertype, kleur, buffers, schaduwen, en achtergronden van tekstindelingen opslaan) en laag-brede instellingen voor labels te beheren. (Een “tekstindeling” bevat slechts instellingen voor lettertype en andere aan het uiterlijke gerelateerde instellingen, terwijl een “instelling voor een label” ook de voor het type laag specifieke instellingen, zoals plaatsing van labels, prioriteit, en instellingen voor renderen bevat).

Tekstindelingen en Instellingen voor labels bieden dezelfde functionaliteit als die welke u gewend was voor het beheren van symbolen en kleurverlopen in stijlen, inclusief het importeren en exporteren naar XML-bestanden, taggen, slimme groepen, favorieten etc…

image7

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door North Road

Mogelijkheid: Markeringssymbolen als achtergrond voor labels

Naast alle andere opwindende verbeteringen voor labelen die we hebben doorgevoerd in 3.10, staan we nu het gebruiken van symbolen voor markeringen als een achtergrond voor labels toe. Dit stelt u in staat alle rijke beschikbare functionaliteit voor symbolen van markeringen te gebruiken als achtergrond voor labels, en vult de bestaande keuzes voor vormen en SVG-achtergronden aan!

image8

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door North Road

Mogelijkheid: Tekstballonnen label!

Een veel voorkomend gebruik bij het plaatsen van labels op een volle kaart is om ‘tekstballonen’ te gebruiken - labels die worden geplaatst buiten (of verplaatst van) hun geassocieerde object, meet een lijn die het label verbindt aan het object. In QGIS 3.10 hebben we eigen ondersteuning toegevoegd voor het snel en gemakkelijk maken van mooie tekstballonnen voor labels (niet meer het verhaspelen van expressies of met de hand tekenen!).

We hebben veel instellingen toegevoegd voor het exact beheren van hoe deze tekstballonnen voor labels moeten worden getekend, en natuurlijk, kunt u volledig voordeel halen uit de rijkheid van QGIS voor ondersteuning van lijnsymbolen in uw tekstballonnen! Dit omvat alle bestaande stijlen voor lijnsymbolen, laageffecten, en zelfs ondersteuning voor data-bepaalde instellingen!

In 3.10 maken we opties beschikbaar voor ofwel een “doorgetrokken” (directe lijn) of “Manhattan” (rechte lijnen) stijl voor tekstballonnen. Als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van aanvullende stijlen voor tekstballonnen in een toekomstige uitgave, neem dan contact met het team van QGIS om uit te zoeken hoe u dit kunt laten gebeuren!

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Uitlijning label over meerdere regels voor individuele labels wijzigen

We hebben een aanvullende optie toegevoegd om het u mogelijk te maken de uitlijning over meerdere regels op een basis per-label te beheren. Activeer gewoon het gereedschap Labeleigenschappen en klik op uw kaartlabels, en een nieuwe instelling voor uitlijning van de tekst is nu beschikbaar.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Niet geplaatste labels weergeven

Als u ooit bezorgd was over het feit dat automatisch plaatsen van labels belangrijke labels op uw kaart zou verbergen – dan is deze mogelijkheid voor u! In QGIS 3.10 hebben we een optie toegevoegd om “Niet geplaatste labels” weer te geven op uw kaart, u kunt dus onmiddellijk exact zien wat in de weergave is verborgen (ALIAS “zien wat anderen niet kunnen zien”)!

Deze nieuwe instelling (waar u toegang toe krijgt via de werkbalk Labelen) zal deze Niet geplaatste labels renderen in een rode kleur (maar de kleur kan worden gewijzigd in het dialoogvenster Instellingen voor labels van het project). Na het identificeren van ontbrekende labels in uw kaart, raden we aan de bestaande gereedschappen voor Labelen, zoals de gereedschappen “Label verplaatsen” of “Labels weergeven/verbergen” te gebruiken om uw kaart opnieuw te schikken en deze labels opnieuw zichtbaar te maken.

image11

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Afstand overschrijden voor lijnlabels

We begrijpen dat het maken van een cartografisch meesterwerk een veeleisende taak is, dus hebben we in QGIS 3.10 de mogelijkheden voor gebogen labels uitgebreid door een nieuwe instelling “Afstand overschrijding”. Deze instelling stelt u in staat exact te beheren hoe ver een gebogen label zich mag uitstrekken tot voorbij de einden van een object lijn. Opvoeren van de afstand zal resulteren in het meer flexibiliteit geven aan het programma voor labelen voor het plaatsen van uw labels, wat er toe zal leiden dat meer labels op betere locaties op uw kaart zullen worden geplaatst! Winst! De instelling werkt voor zowel de modi voor labels Gebogen als Parallel, en ondersteunt afstanden in in mm/kaarteenheden/pixels/etc, en data-bepaalde afstanden.

image12

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Data-bepaald besturingselement voor instelling “Elk deel van een samengesteld object labelen”

De optie “Elk deel van een samengesteld object labelen” was een van de weinige instellingen die eerder niet data-bepaald was voor labels. We hebben deze ontbrekende mogelijkheid verholpen in QGIS 3.10, en u kunt nu beheren of u alle delen gelabeld wilt hebben op een object-per-object basis!

image13

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Feature: “Alle delen labelen” beheren via het gereedschap Labeleigenschappen

We liegen niet als we zeggen dat QGIS 3.10 een liefdesbrief is voor het labelen van een kaart! Een andere nieuwe optie die we in deze versie hebben toegevoegd is interactief beheer over het feit of alle delen van een object zouden moeten worden gelabeld via het gereedschap Labeleigenschappen.

image14

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verticale tekstrichting

Vanaf 3.10 is QGIS nu volledig uitgerust om verticaal georiënteerde labels te renderen Voor onze Chinese, Japanse en Koreaanse gebruikers: zegt het voort! :)

U kunt kiezen uit twee modi voor verticale oriëntatie: een die altijd labels verticaal rendert, of een alternatieve modus die dynamisch de richting uitzoekt, gebaseerd op de rotatie van het label.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Kerning van lettertype beheren

Een andere optie die we hebben toegevoegd voor het verbeteren van de conversie van symbologie van ArcMap naar QGIS (via SLYR) is een nieuwe instelling voor het beheren of lettertypen moeten worden gespatieerd (of niet).

image16

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Renderen

Mogelijkheid: Rasterlagen buiten het gerapporteerde bereik renderen

Afhankelijk van de gebruikte technologie voor de server zou het door rasterlagen gerapporteerde kaartbereik soms kleiner kunnen zijn dan het feitelijke gebied dat kan worden gerenderd (valt speciaal op bij WMS-servers met symbologie die meer ruimte inneemt dan het gegevensbereik). Eerdere versies van QGIS zouden rasterlagen bijknippen tot de gerapporteerde bereiken, wat zou resulteren in afgebroken symbolen aan de randen van deze lagen. Nu is er ene nieuwe optie die u toestaat dit gedrag te overschrijven en het gerapporteerde bereik voor getroffen servers te negeren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (Opengis.ch)

Mogelijkheid: PDF’s en TIF’s voorzien van geoverwijzingen bij opslaan van het kaartvenster als afbeelding/PDF

In QGIS 3.10 hebben we ondersteuning geïmplementeerd voor ingebedde geoverwijzingen binnen PDF’s en TIF’s bij het gebruiken van het opgeslagen [kaartvenster] als afbeelding of PDF.

image17

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Nieuwe decoratie voor afbeelding kaartvenster

We hebben een nagelnieuwe decoratie toegevoegd voor het kaartvenster van QGIS, die het u mogelijk maakt een bitmap en SVG-afbeelding overleg (logo, legenda, etc.) toe te voegen aan uw kaartvenster.

Net als met andere delen van QGIS ondersteunt de decoratie afbeelding aan te passen vulling- en omtrekkleuren voor parameter-ingeschakelde SVG’s.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Classificatie voor logaritmische schaal

U kunt nu een techniek voor een classificatie, gebaseerd op logaritme, gebruiken bij het maken van bereiken voor de renderer Gradueel.

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door OPENGIS.ch

3D-objecten

Mogelijkheid: Gereedschap Meten in 3D-kaartweergave

Nu kunt u afstanden meten in 3D-kaartweergaven! Dit nieuwe gereedschap is beschikbaar in de werkbalk 3D-kaartweergave en heeft dezelfde werkstroom als het gereedschap Meten voor 2D (met dezelfde instellingen voor configuratie van kleuren voor elastiek, eenheden, decimale plaatsen, etc). Het heeft ook hetzelfde gedrag (links-klikken voor toevoegen van ene nieuw punt, middel-klikken om laatste punt te verwijderen en rechts-klikken om het meten opnieuw te beginnen). Dit stelt u in staat afstanden te meten in 3D, bijv. de afstand tussen de daken van twee gebouwen of de lengte van een rivier die afdaalt langs een berg. Bekijk het gereedschap 3D Meten in actie:

Dit werd mogelijk gemaakt door Google Summer of Code Program

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Mogelijkheid: Renderen Billboard voor punten

We hebben een nieuw soort stijl voor renderen toegevoegd voor puntlagen. Het stelt u in staat het punt weer te geven met een symbool van QGIS (bijv. markering, SVG, etc) dat altijd gericht is op de gebruiker en altijd dezelfde grootte heeft. U kunt een voorbeeld van het gebruik zien in de video.

Dit werd mogelijk gemaakt door Google Summer of Code Program

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Mogelijkheid: 3D-navigatie op scherm

In eerdere versies van QGIS kon u al door de 3D-wereld navigeren met een muis en het toetsenbord. Helaas is het voor een nieuwe gebruiker niet zo eenvoudig om ze te gebruiken! 3D navigeren op scherm zal helpen bij het navigeren in de 3D-wereld. Er zijn knoppen om in/uit te zoomen, op/neer kantelen, verschuiven op/neer/links/rechts, en roteren van de 3D-kaartweergave. Deze mogelijkheid kan worden geactiveerd in de werkbalk 3D-kaartweergave Bekijk hoe het te gebruiken in deze video:

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door Google Summer of Code Program

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Expressies

Mogelijkheid: Nieuwe functies voor expressies

  • attributes(): geeft een kaart terug die alle attributen van een object bevat, met veldnamen als kaartsleutels. We hebben nu flexibele, robuuste ondersteuning voor het werken met waarden van de kaart in expressies, dus dit maakt een snelle conversie van attributen van een object naar een te gebruiken kaart mogelijk met deze handige functies!

  • Nieuwe optionele parameters “format” werden toegevoegd aan de functies to_date, to_datetime, en**to_time**

  • collect_geometries: deze nieuwe functie verzamelt een set geometrieën in een object geometrie met meerdere delen. Delen van de geometrie kunnen ofwel worden gespecificeerd als afzonderlijke argumenten voor de functie of (meer flexibel), als een array met delen van de geometrie. Deze functie maakt het mogelijk dat geometrieën worden gemaakt met op iteratie gebaseerde benaderingen, zoals transformeren van een gemaakte array met behulp van generate_series, bijv:
    collect_geometries(     array_foreach(       generate_series( 0, 330, 30),       project($geometry, .2, radians(@element))     )   )
    Geeft een leuk radiaal effect van punten rondom het centrale punt van het object indien gebruikt als een geometriegenerator MultiPoint
  • Een nieuwe variant functie voor expressie make_line die een array van punten accepteert. Dit maakt het mogelijk lijnen te maken uit een variabel aantal punten, en uit reeksen van samengevoegde/dynamisch gemaakte reeksen.

Digitaliseren

Mogelijkheid: Ondersteuning voor GPS-tijdstempel

We hebben de bestaande op GPS gebaseerde functionaliteit in QGIS 3.10 vernieuwd, nieuwe opties toegevoegd voor het automatisch ophalen en opslaan van GPS-tijdstempels naast op GPS gebaseerde objecten mogelijkheden.

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti (North Road)

Mogelijkheid: toegestane uitzonderingen gat

In QGIS 3.4 introduceerden we de mogelijkheid om lagen van QGIS te configureren om topologische controles uit te voeren bij elke bewerking Opslaan. Voor 3.10 hebben we nu een nieuwe optie toegevoegd om te controleren op “gaten” wat u in staat stelt om actief enkele gaten te markeren als toegestaan. Deze uitzonderingen zullen worden opgeslagen op een afzonderlijk te configureren laag. Wanneer een gat wordt gedetecteerd, heeft u ofwel de mogelijkheid om het te repareren of om het toe te voegen aan de toegestane uitzonderingen, met één druk op de knop.

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Foreign Keys samenstellen

In QGIS 3.10 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om relaties voor lagen te maken die samengestelde foreign keys gebruiken. QGIS ondersteunt nu volledig het bewerken van ouder- en kindobjecten die zijn gekoppeld met meer dan één attribuut. Deze functionaliteit is toegankelijk in de Projecteigenschappen -> tab Relaties.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door California Geological Survey

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Afhankelijkheden voor circulaire gegevens toevoegen

Ooit problemen gehad met snappen bij het bewerken van een object dat door iemand anders was aangepast (of een nare trigger van de database)? Afhankelijkheden voor gegevens maken het vernieuwen van de inhoud van afhankelijke lagen mogelijk als de gegevens worden gewijzigd. We verbeterden de ondersteuning voor afhankelijkheden in QGIS door het vernieuwen van de aangepaste laag zelf toe te staan, wat een soort circulaire afhankelijkheid is (een puntenlaag en een lijnenlaag bijvoorbeeld die van elkaar afhankelijk zijn). Geen snappen meer aan spook-objecten!

Meer informatie in het pull request

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Afhankelijke widgets real-time bijwerken

Werkt waarden van widgets bij in real time tijdens het bewerken van de verwezen velden. Wanneer widget A een standaard waarde bevat die afhankelijk is van widget B, wordt die bijgewerkt zodra widget B wordt bewerkt.

image36

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Opgeslagen filterexpressies voor attributentabellen

Waar eerdere versies van QGIS u in staat stelden attributentabellen te filteren met een aangepaste expressie, gingen deze expressies verloren als de attributentabel werd gesloten. Nu hebben we de mogelijkheid toegevoegd om uw aangepaste filterexpressies voor het dialoogvenster Attributentabel op te slaan en te beheren. U kunt nu uw eigen persoonlijke verzameling van nuttige filters opbouwen, die met enkele muisklikken altijd weer beschikbaar zijn om opnieuw te gebruiken!

image37

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Nieuwe bewerkingen voor Rasterberekeningen

U vraagt, we luisteren: abs , min en max zijn nu beschikbaar in de gebruikersinterface van Rasterberekeningen!

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Processing

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Laag uit punt maken”

Dit algoritme maakt een nieuwe vectorlaag, die één enkel object bevat, waarvan de geometrie overeenkomt met een parameter voor een punt. Het kan in modellen worden gebruikt om een punt naar een laag te converteren die kan worden gebruikt voor andere algoritmen die een op een laag gebaseerde invoer vereisen.

image39

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang

Mogelijkheid: Gevorderde parameters model

Bij het maken van invoer voor een model van Processing kunt u nu deze parameters voor de invoer markeren als opties “Geavanceerd”. (Geavanceerde parameters zijn standaard verborgen als gebruikers uw model uitvoeren via Toolbox van Processing)

image40

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex Bruy

Mogelijkheid: Alle op GDAL gebaseerde algoritmes ondersteunen nu vrije-vorm “aanvullende parameters”

We voegden een optionele parameter “Aanvullende parameters opdrachtregel” toe aan alle algoritmes van GDAL. Nuttig voor gevallen wanneer u een specifiek argument(s) voor de opdrachtregel moet doorgeven die niet wordt weergegeven in de UI van het algoritme.

image41

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex Bruy

Mogelijkheid: Grootte metatile voor XYZ-tegels

U kunt nu een aangepaste grootte instellen voor metatile bij het maken van XYZ-tegels. Grotere waarden zouden het renderen van tegels kunnen versnellen en beter labelen kunnen verschaffen (minder gaten zonder labels) ten koste van het gebruiken van meer geheugen.

image42

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias

Mogelijkheid: Nieuw type parameter voor kleuren

QGIS 3.10 brengt een nieuw type parameter om te gebruiken in modellen en scripts van Processing, die het voor gebruikers mogelijk maken een kleurwaarde te kiezen. Nuttig voor modellen en algoritmes die een kleurwaarde als invoer vereisen!

image43

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Stijldatabase maken uit project”

Dit algoritme neemt alle stijlobjecten (inclusief symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen en instellingen voor labels) uit een project van QGIS uit en slaat ze op in een nieuwe XML-stijldatabase, die kan worden beheerd en geïmporteerd via het dialoogvenster Stijlmanager.

image44

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Bestandsfilter en standaard waarden voor invoer van bestand en map in modellen

Voor invoer van bestanden en mappen in modellen van Processing hebben we een nieuwe instelling voor bestandsfilters toegevoegd (met enkele standaard bestandsindelingen beschikbaar als optionele voorkeuze), en maakt het u mogelijk een standaard waarde voor deze invoer in te stellen.

image45

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Stijldatabases combineren”

Het nieuwe algoritme “Stijldatabases combineren” combineert meerdere stijldatabases van QGIS naar één enkele stijldatabase. Als er symbolen bestaan met dezelfde namen tussen de verschillende brondatabases, zullen deze worden hernoemd, zodat zij unieke namen hebben in de gecombineerde database van de uitvoer. Het is ontworpen om gebruikers een gemakkelijke manier te geven om meerdere afzonderlijke stijldatabases samen te voegen tot één enkele geünificeerde database.

Het werkt briljant met gemaakte resultaten door het uitvoeren van het algoritme “Stijldatabase maken uit project” in een batchmodus!

image46

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: XYZ-tegels maken met meerdere threads

Het bestaande algoritme XYZ-tegels maken is geoptimaliseerd en kan nu tegels maken met behulp van meerdere threads voor verwerking.

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Isghj5

Mogelijkheid: Nieuwe algoritmes voor exporteren en importeren van Favoriete plaatsen naar/uit kaartlagen

We hebben, om de vernieuwing van de Favoriete plaatsen in QGIS 3.10 aan te vullen, nieuwe algoritmes voor Processing toegevoegd die u in staat stellen een aantal nieuwe Favoriete plaatsen te maken, overeenkomstig de objecten van een laag, of om bereiken van bestaande Favoriete plaatsen te exporteren naar een nieuwe polygoonlaag.

image48

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Objecten splitsen op teken”

Dit nagelnieuwe algoritme splitst objecten in meerdere uitvoerobjecten door een veldwaarde te splitsen op een gespecificeerd teken.

Als bijvoorbeeld een laag meerdere kommagescheiden waarden bevat, die zijn opgenomen in een enkel veld, kan dit algoritme worden gebruikt om die waarden in meerdere uitvoerobjecten te splitsen. Geometrieën en andere attributen blijven in de uitvoer ongewijzigd.

Optioneel mag de tekenreeks voor het scheiden een reguliere expressie zijn voor toegevoegde flexibiliteit.

Dit algoritme werd ontworpen om te gebruiken in modellen die invoerbestanden moeten verwerken met meerdere samengevoegde waarden in één attribuut, bijv. geocoderen van een tabel met tekenreeksen in de indeling “address1,address2,address3”.

image49

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme Klimmen langs lijn

Eerder beschikbaar als een plug-in, is het algoritme “Klimmen langs lijn” toegevoegd aan de out-of-the-box gereedschapsset van QGIS. Dit algoritme berekent de geaccumuleerde hoogteverschillen voor lijnen in een invoer lijnenlaag, berekend met behulp van de Z-waarden van de lijnpunten. Een kopie van de invoer lijnenlaag wordt teruggegeven met aanvullende attributen voor geaccumuleerde klim en afdaling, als ook de minimum en maximum Z-waarden voor elke lijn.

image50

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Håvard Tveite (NMBU) en Matteo Ghetta (Faunalia)

Mogelijkheid: Algoritme Grid maken geporteerd naar C++

We hebben het algoritme Grid maken geporteerd van Python naar C++ om het algoritme te versnellen. Het algoritme wordt nu veel sneller voor u uitgevoerd en is ook in staat punt|lijn|rechthoek|diamant|hexagoon-regelmatige vectorrasters te maken in hoge resolutie voor grote bereiken (bijv. hele landen) binnen een redelijke tijdspanne.

image51

Dit werd mogelijk gemaakt door Clemens Raffler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Browser

Mogelijkheid: Symbolen uit projecten van QGIS uitnemen binnen de browser

Het paneel Browser van QGIS wordt steeds krachtiger en krachtiger! In 3.10 hebben we een nieuwe optie toegevoegd bij het met rechts klikken op een project van QGIS binnen de browser: “Symbolen uitnemen”. Selecteren van deze optie opent een dialoogvenster voor Stijlmanager dat alle symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen en instellingen voor labels uit het geselecteerde project weergeeft, wat u in staat stelt deze symbolen eenvoudig vanuit de Browser te exporteren.

image52

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Algemeen

Mogelijkheid: Nieuwsitems weergeven op welkomstpagina

Een gecureerde nieuwsfeed van QGIS wordt nu weergegeven op de Welkomstpagina. Dit geeft ons eindelijk een direct kanaal om nieuw s over het project door te zetten naar AL onze gebruikers! Verwacht maar dat er veel interessant(e) nieuws, tips, en gebeurtenissen van QGIS uw kant op komen!

image53

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Milliradialen (SI-definitie) en mil (NATO) eenheden

QGIS 3.10 stelt u in staat hoeken in twee nieuwe eenheden te meten, milliradialen (SI-definitie) en mil (NATO) eenheden.

image54

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Filteren dialoogvenster Aanpassen van de interface

We hebben een nieuw “zoek”-vak toegevoegd aan het dialoogvenster voor het aanpassen van de interface, dat u in staat stelt door de widgets te filteren en gemakkelijk het widget te zoeken dat u probeert aan te passen…

image55

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door DelazJ

Mogelijkheid: Verbeterd automatisch repareren verbroken lagen

Wanneer een laagpad wordt gerepareerd in een project, zal QGIS 3.10 automatisch door alleen andere verbroken paden scannen en proberen elke automatisch te repareren die ook naar hetzelfde originele verbroken bestandspad wezen. Elke wijziging die het repareren van verbroken laagpaden versnelt is in onze ogen een welkome wijziging!

image56

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Favoriete plaatsen super opgeladen!

We hebben totaal vernieuwd hoe Favoriete plaatsen worden weergegeven en beheerd in QGIS 3.10. Favoriete plaatsen worden nu weergegeven in het paneel Browser, en kunnen opnieuw worden gegroepeerd in aangepaste, gecategoriseerde mappen. Dit beidt een veel gemakkelijker manier om door uw Favoriete plaatsen te navigeren en ze te beheren.

We hebben ook een nagelnieuw dialoogvenster voor het bewerken van Favoriete plaatsen, dat als mogelijkheid een widget voor het bereik heeft dat het bewerken van Favoriete plaatsen fantastisch faciliteert.

Favoriete plaatsen kunnen nu ook worden gesleept en neergezet op kaartvensters, wat het voor secundaire kaartvensters mogelijk maakt naar een bepaalde Favoriete plaats te zoomen. Dit maakt het mogelijk dat favoriete plaatsen netjes meespelen in projecten met meerdere kaartvensters, omdat u ze in een specifiek kaartvenster neer kunt zetten om te zoomen.

image57

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Actie “Objecten opnieuw selecteren” in menu Bewerken -> Selecteren

Ooit 10 minuten gespendeerd in het nauwkeurig maken van een interactieve selectie van objecten, alleen maar om ze per ongeluk te deselecteren met een foute muisklik? Indien ja, dan is deze mogelijkheid speciaal voor u ontworpen! Nu kunt u een selectie op een laag herstellen die volgt op een bewerking leegmaken, via de nieuwe optie “Objecten opnieuw selecteren” in het menu Bewerken.

image58

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Parallelliseren bouwen index snappen

Het idee was om voor elke laag het berekenen van de snapcache (sequentieel op dit moment) te parallelliseren en niet-blokkerend te maken. Als consequentie is het nog steeds mogelijk QGIS te gebruiken zelfs als de snapcache momenteel wordt opgebouwd. Gebruiker kan bijvoorbeeld beginnen met het bewerken van een knoop, terwijl het bouwen van de snapcache nog voortduurt.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Oslandia

Mogelijkheid: Sjablonen voor projecten van QGIS

QGIS 3.10 bevat de mogelijkheid om sjablonen voor het project direct te gebruiken vanaf de Welkomstpagina. Aanvullend kunt u nu sjablonen voor ene project verzenden naar uw gehele organisatie door ze te plaatsen in een systeemmap, naast de reeds bestaande mogelijkheid om ze in de map van ene gebruikersprofiel te plaatsen.

image59

Dit werd mogelijk gemaakt door het project QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Ondersteuning voor lezen-schrijven voor .shz en .shp.zip

Voor versies van QGIS gebaseerd op GDAL 3.1 kunt u nu enkele-laag ZIP gecomprimeerde shapefiles (.shz), of met meerdere-lagen (.shp.zip) openen en bewerken. Ongeacht waar u zich bevindt in de strijd tussen Shapefile vs Geopackage, u zult deze mogelijkheid tot het opruimen van uw mappen verwelkomen en shapefiles als één enkel bestand opslaan!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Authenticatie voor provider Oracle

We hebben de Oracle databaseprovider bijgewerkt door volledige ondersteuning voor het in QGIS ingebouwde systeem voor authenticatie toe te voegen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Verbeterde ondersteuning voor PostGIS raster

PostGIS rasterlagen worden nu weergegeven in het paneel Browser en in het dialoogvenster Databronnen beheren, wat het voor u gemakkelijker maakt deze lagen te beheren en toe te voegen aan uw projecten. Momenteel wordt alleen ondersteuning voor lezen vanuit de Browser ondersteund - u kunt geen rasters in een database van PostGIS slepen met de Browser.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Oracle - Database ondersteuning voor transactie

Voor versie 3.10 hebben we de Oracle databaseprovider opgewaardeerd en ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van lagen via transacties.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Dimensies Z/M in lagen Tekengescheiden tekst

We hebben optionele ondersteuning voor velden Z en M toegevoegd voor QGIS tekengescheiden tekstprovider, wat het voor u mogelijk maakt Z of M ingeschakelde lagen direct te maken vanuit CSV-bestanden.

image60

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Statische gegevensproviders

Één taak vanachter de schermen die we hebben voltooid voor QGIS 3.10 is het opnieuw opbouwen van de infrastructuur voor providers. Nu staan providers zowel dynamisch als statisch koppelen toe. Dit was een vereiste om bibliotheken voor QGIS te kunnen bouwen voor platformen die dynamisch koppelen niet toestaan (iOS), en het mogelijk maken voor op QGIS gebaseerde gereedschappen, zoals de app Input data collection, om te worden gedistribueerd voor op iOS gebaseerde apparaten!

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting Ltd.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik, Martin Dobias

QGIS Server

Mogelijkheid: SVG gebruiken in QGIS Server

Eerdere versies van QGIS server hadden problemen bij het renderen als SVG-bestanden op afstand werden gebruikt in een project (bijv. die welke werden gehost via externe HTTP-servers). We hebben verbeterd hoe QGIS Server deze bronnen ophaalt, en het is nu mogelijk om SVG-paden op afstand in uw lagen te gebruiken en ze als WMS te publiceren zonder problemen bij het renderen in QGIS Server.

image61

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door René-Luc D’Hont (3Liz)

Mogelijkheid: WMS dimensie

In QGIS 3.10 kan een WMS-server ondersteuning bieden voor verscheidene typen dimensies, zoals tijd, hoogte of andere typen dimensies. De dimensie moet worden gedefinieerd als het niveau van de laag en kan worden gebruikt door de cliënt van WMS om gevraagde informatie te filteren. WMS Time is deel van de WMS Dimensie.

image62

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door René-Luc D’Hont (3Liz)

Mogelijkheid: Server OAPIF (alias WFS3) ondersteuning

QGIS 3.10 Server is een van de eerste georuimtelijke servers die de nieuwe OGC API - Features - Part 1: Core standaard ondersteunt (ook wel bekend als WFS3)!

Dit is een volledig nieuwe implementatie die een op HTML en JSON gebaseerde service verschaft voor uw ontwikkelingen voor webkaarten, inclusief een eenvoudige interface WebGIS die out of the box beschikbaar is en eenvoudig is aan te passen via een systeem met sjablonen in HTML.

Meer informatie is beschikbaar in de documentatie

image63

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Nieuwe klasse QgsBookmarkManager

Verbonden met QgsProject en QgsApplication verschaft deze nieuwe klasse een stabiele, ondersteunde methode voor het beheren van project en globale Favoriete plaatsen (vs de oude niet gedocumenteerde, niet stabiele benadering van het direct bewerken van projectsleutels of een database van SQLite). Nu zijn uw plug-ins en scripts in staat Favoriete plaatsen te lezen, aan te passen en te beheren!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe API voor verbindingen naar database van providers

Dankzij de fondsen uit het programma van QGIS voor giften kunt u nu een nieuwe API gebruiken, die tot doel heeft om verbindingen naar een DB op een uniforme manier te beheren. De nieuwe API voor verbindingen verschaft ook een set nuttige methoden die kunnen worden gebruikt door auteurs van plug-ins om toegang te krijgen tot informatie over tabellen, schema’s etc. en om willekeurige query’s van SQL uit te voeren en de resultaten terug te krijgen in een handige array voor Python.

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Crash when deleting print layout items

#31549

DB manager python error

#31457

QGIS 3.4.11: Clicking a PDF URL in GetFeatureInfo response generates error

#31542

Al gerepareerd (door mij) in 3.8 en Master

Watch file not adding new columns

#31452

Loss of labels background from older project/style

#31427

PR #3164

“Text formats” dialog shows modifiable buffer properties while the “draw text buffer” is unchecked

#31428

PR #3173

Symbology tab widget does not horizontally expand in the layer properties dialog extent

#31449

PR #3166

Watch file not adding new columns

#31452

Unreported but related to #31452

PR #3168

Unable to add WMS service in QGIS, same URL works in other clients

#31661

QGIS Server - Download of capabilities failed: SSL handshake failed

#31675

apparent regression in raster calculator multiplying conditionals

#31193

PR #3169

Broken GPKG browser actions

#31730

PR #3173

Resizing the data source manager dialog fails to resize unfocused panels

#31732

PR #3174

In place processing multipart to singleparts does not handle unique constraints

#31634

PR #3175

PR #3181

crash when adding legend via python

#31713

UI: Legend does not refresh after classifincation bounds updated

#31643

Geen invloed

PR #3183

UI: PostGIS layer error message not helpful, disappears and shouldn’t happen

#31799

PR #3184

Server GetLegendGraphics contextual (BBOX) fails if no WIDTH and HEIGHT are supplied

#31846

PR #3186

PR #3188

extend/trim crash

#31864

UI: any click on number of classes updown triggers twice

#31635

PR #3187

GPKG project is not marked dirty after it is deleted from the storage

#30550

PR #3187

Fix unreported issue with QVariantList to JSON conversion in QgsJsonUtils

niet gerapporteerd

PR #3192

Crash on adding WMS

#31927

#31927

PR #3197

Raster calculator change sign does not work when OpenCL is on

#32023

PR #3202

Snapping map units always show “meters even when the project is in different units

#31961

PR #3201

QGIS Raster Calculator outputs nodata only rasters

#32025

PR #3202

Opening projects from PostgreSQL issue

#32050

PR #3206

GetLegendGraphic shows all identical symbols for content based legend

#32020

WFS doesn’t recognize advertised GeoJSON outputFormat string

#32065

PR #3210

creating indexes on geopackage failes (QGIS 3.8.3)

#32094

DB manager import option “Create single-part geometries instead of multi-part” is broken

#32089

PR #3210

GetLegendGraphic shows all identical symbols for content based legend

#32020

PR #3212

WFS contextual legend issue when canvas CRS is different than layer’s CRS

niet gerapporteerd

PR #3212

PostGIS/geojson: Cannot input negative numbers in int fields

#32149

PR #3216

Information tab in WMS layer properties is unresponsive if a WMS service contains many layers

#32213

PR #3226

Data Source UI - PostgreSQL table multi-line comments make the grid table hard to read

#32257

PR #3233

More null pointer dereferences when plugins are off

#32347

PR #3235

null pointer dereferences when plugins are off

#32338

PR #3234

“Merge features” and “merge feature attributes” have broken numerical functions

PR #3236

PR #3236

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alexander Bruy

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

GDAL scripts in Processing need quoting on attribute names

#30878

PR #3171

PR #3171

Processing GDAL algorithms does not handle correctly WFS input layers

#29663

PR #3173

shp files in zip files files cannot be used in Processing with 3rd party providers (SAGA, GRASS…)

#29001

PR #3174

PR #3178

Not possible to toggle use selected features in the Processing layer combobox

#30636

PR #3173

Connect to postgis database fails in “Layer - Add Postgis layer” on databases with weird table names

#27040

PR #3176

GRASS v.build.polylines dosn’t work in Qgis 3.4.10

#31037

Processing Algorithms written with the @alg decorator don’t get the gear icon

#31252

PR #3188

v.drape - no 25D export with SpatiaLite format

#30066

Service url cannot include custom query parameters

#26761

Processing: python error on startup

#29535

Saving Processing’s Package Layers algorithm’s output to default temporary output leaves no result

#30535

[Georeferencer] GDAL script does not set target SR

#31353

PR #3189

Processing “Build virtual vector” now fails in certain cases

#29336

PR #3190

Unreported issue with missed import in the Processing algorithms dialog

niet gerapporteerd

PR #3190

db manager: python error when clicking “edit table” if the table is a postgis raster

#30214

PR #3190

DB Manager: Renaming a PostGIS geometry column causes it to lose its geometry type and SRS

#27613

PR #3192

Georeferencer incorrectly shows last image when reopened

#26700

PR #3193

DB Manager: Create Layer dialog should be closed or cleared once the new layer is generated

#25535

PR #3195

[Vector Save As…] Extension is not replaced in filename when switching format

#26054

PR #3196

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Reproducible Crash: retrieving QgsHighlight instance stored as a widget property

#30766

PR #3173

PR #3197

Layer styling Mesh layer does not respond to change of Color ramp (first time)

#29188

PR #3198

qgis crashed on close in QSortFilterProxyModel

#31721

QGIS freezes

#29742

Crash when trying to save a project

#29896

Crash on exit with advanced digitizing active

#29143

Renaming macOS app causes authentication error

#32163

QGIS cannot be opened after updating to Mac OS Catalina

#32167

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

QGIS master crash upon exit @ QgsCoordinateTransformPrivate::freeProj on Windows platform

#31762

PR #3176

Commit 08bb3fe

QGIS master crash upon exit @ QgsCoordinateTransformPrivate::freeProj on Windows platform

#31762

PR #3184

PR #3185

QGIS WFS stripping of viewparam KVP from WFS Feature Requests

#31026

PR #3176

PR #3188

Crash: right click on image ->export ->save as->”save raster layer as”

#30937

PR #3176

PR #3178

crash in discover relations for postgresql layers

#31213

PR #3176

PR #3177

Exporting raster as raw data to GeoPackage fails silently

#30644

PR #3177

PR #3178

QGIS crashes after deactivating a GDAL driver in use in the project

#29212

PR #3177

PR #3180

Crash exporting to GS7BG format

#31775

PR #3178

PR #3183

pgdump is no longer a recognized format for the GDAL/OGR convert format algorithm

#31421

PR #3181

is het niet waard

PBF files not loading correctly

#31062

PR #3181

PR #31835

Error importing cover from Geoserver WFS service

#29844

PR #31813

PR #31867

Feature count from online Geojson not updated upon refresh

#30518

PR #31860

is het niet waard

Edits in GeoJson datasources are not saved anymore

#28580

GDAL https://github.com/OSGeo/gdal/pull/1846

Gebackport naar GDAL 3.0 en 2.4 onderhoudstakken

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Adding Postgis rasters from DB Manager ask for password for each add

#31162

[processing] segmentizebymaxdistance puts qgis in endless CPU loop

#31832

Commit 6942b4b9

Commit 3225f491

file INSTALL cannot find doc/api/html

#31842

Commit 3225f491

Niet beschikbaar

QGIS died on signal 11 # at start up

#31350

repository files modified by make check

#25830

PR #31980

CMake Error at cmake/FindGEOS.cmake:162

#32170

Commit bc9bb888

Commit 27f13936

False success from ogr provider’s committChanges

#32144

Commit f421dc4f

Commit 136cec24

TestSagaAlgorithms: line 139, in check_algorithm: ‘NoneType’ object has no attribute ‘checkParameterValues’

#32143

Commit 76b39de1

Niet beschikbaar

PostGIS Data Loads Extemely Slow

#26186

PR #31858

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Matthias Kuhn

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Crash when opening symbology tab of invalid layer

#32041

#32041

Niet beschikbaar

PR reviews

Vele :D

qgz are marked as temporary on windows

#32118

Allow selecting geometry type in context

#32121

PR #32125

Niet beschikbaar

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Fixes invalid schemaLocation in GetCapabilities doc

#32085

PR #32352

Invalid WMS GetFeatureInfo response with json info_format

#32326

PR #32386/files

QGIS Server SELECTION doesn’t work with Postgres ids of type bigint or text

#29779

Regression with opacities for the WMS GetPrint request

#29317

Unreported regression: Invalid renderer type after loading a QML style file

niet gerapporteerde regressie

PR #32388

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

3.4 backport PR of commit

Fix crash when deleting layouts from designer window

#32465

Commit e643e7f6

Niet beschikbaar

Fix model to python when model has no input parameters

Commit 6f1c42e7

Niet beschikbaar

Fix string escaping when converting models to python code

#32451

Commit e3eb4f54

Niet beschikbaar

Fix memory leak

Commit 5be31915

Niet beschikbaar

Fix potential overflow in raster renderer

Commit 1ba8db41

Niet beschikbaar

Restore project variables early in the project read cycle

#32382

Commit d76835fe

Niet beschikbaar

Improve docs for Join by Nearest, raise warning in log

#32317

Commit 670c81f9

Niet beschikbaar

Catch some reprojection exceptions during raster rendering

#32301

Commit 1dfc0c1e

Niet beschikbaar

[labeling] Fix broken numeric formatting settings, add tests

#32393

Commit b58dd674

Niet beschikbaar

Fix uncaught transform exception when determining AFS layer bounds

niet gerapporteerd

Commit 857697dd

Niet beschikbaar

Fix qt warning thrown when converting a 2.18 project

niet gerapporteerd

Commit 12ad9fca

Niet beschikbaar

Add option to take no action (“Leave as an unknown CRS”) when a layer is loaded which has no CRS

#19762, #27634, #24815 (en waarschijnlijk nog enkele andere)

Commit ffe66bff

Niet beschikbaar

Don’t force fallback to WGS84 for unknown layer CRSes

niet gerapporteerd

Commit 93741566

Niet beschikbaar

Fix memory layers cannot use non-EPSG CRS codes

niet gerapporteerd, maar waarschijnlijk oorzaak voor veel problemen

Commit 2dad68f7

Niet beschikbaar

Fix crash after deleting report sections

#31302

Commit 3356460c

Commit d3230ac0

Ensure polygon rings generated for rendering are always closed

niet gerapporteerd

Commit a69e38d9

Niet beschikbaar

Don’t crash QgsTessellator when an empty polygon is added

niet gerapporteerd

Commit 761b2e77

Niet beschikbaar

Fix crash in topology checker plugin after a check is canceled

niet gerapporteerd

Commit 606bcd35

Niet beschikbaar

Fix topology checker multipart check

#28361

Commit 5101386b

Niet beschikbaar

Fix crash on exit when topology checker dock is open with visible results

niet gerapporteerd

Commit 64375ad4

Niet beschikbaar

Don’t load print layouts when opening project browser items

via e-mail

Commit 9f1ce084

Niet beschikbaar

Add QgsProject flag to avoid loading print layouts when reading a project file, avoids crashes when project is loaded in background thread

via e-mail

Commit d0ed3746

Niet beschikbaar

Don’t try to load HTML content when a layout is created in a background thread

via e-mail

Commit 53252496

Commit 5fcab0e7

Huge speed up to QgsTessellator

Commit 577e1e96

Niet beschikbaar

[processing] Ensure all objects used by the model are correctly imported

#32004

Commit e5e3fe47

Niet beschikbaar

[processing] Avoid confusing use of expression parameter type in Random Points in Polygon algorithm

#27640

Commit 196e15a0

Niet beschikbaar

[layouts] Update map settings variables in UI when map extent/rotation changes

#24136

Commit 86c83537

Niet beschikbaar

[layouts] Fix layout variables set programmatically do not show in GUI

#28837

Commit 1afdd935

Niet beschikbaar

[layouts] Ensure variable panels are updated when layout or atlas properties change

#26402

Commit 2b31e03a

Niet beschikbaar

[layouts] Move page background setting to a per-page option

#25695

Commit 45e847ef

Niet beschikbaar

Optimize QgsContrastEnhancementFunction

Commit f5c21a0f

Niet beschikbaar

[layouts] Prevent removal of the last remaining page in a layout

via e-mail

Commit e6ecfdd3

Commit b65f23f8

[layouts] Fix crash when exporting layout with no pages

via e-mail

Commit b784d698

Commit f8355cbb

Fix conditional formatting panel high dpi issues

Commit 1f033fe8

Niet beschikbaar

Fix loss of font setting when editing conditional format

Commit 72efc1ed

Niet beschikbaar

Avoid overflow in QgsImageOperation

Commit aefbf662

Commit 9f4d3a87

[processing] Extend api for retrieving a layer in a compatible format

via 3e partij plug-in bugtracker

Commit 651c5071

Niet beschikbaar

Fix conditional styles in feature list view do not update when the layer’s conditional styles are changed

Commit bccd5a46

Niet beschikbaar

Fix broken display of conditional styles in feature list view

Commit 5f7264d4

Niet beschikbaar

Fix incorrect conditional styling applied to rows in some cases

Commit c15c7271

Niet beschikbaar

Use invalid colors, not transparent colors, to indict not set colors in conditional formats, fixes incorrect colors used for conditionally styled rows

Commit bc82cffd

Niet beschikbaar

“[labeling] When an extreme number of features are being labeled from a single layer, place additional limits on the maximum number of

labeling candidates to generate for features in this layer”

Commit 61bfced6

Niet beschikbaar

[layouts] Fix incorrect alignment of items when the align or distribute tools are used with items with a non-top-left reference point

#31900

Commit b4550dc4

Niet beschikbaar

[processing] Respect user set default vector output format in vector split algorithm

Commit 90bac82f

Niet beschikbaar

Fix GUI is not updated when layout atlas is set to use the default filename expression

#20786

Commit a4da849e

Niet beschikbaar

[reports] Remove useless extra set of export actions

#26384

Commit d6b41813

Niet beschikbaar

[reports] Fix crash when print button clicked before a report section is opened

niet gerapporteerd

Commit c93fd0a4

Niet beschikbaar

[reports] Reduce minimum width of report organiser dock

#25916

Commit 7c490848

Niet beschikbaar

[layouts] Add a page number selection combo box at the top of the guide manager dock

#25700

Commit 2f22aeaf

Niet beschikbaar

Show color button style “Pick color” and “Chooe Color” and symbol button menu

#25696

Commit 39cfd0f9

Niet beschikbaar

Fix out of sync layout bounds after page removal

#26665

Commit d498eed0

Niet beschikbaar

[layouts] Fix odd selection behavior when keyboard modifiers are pressed when rectangular selection ends

Commit 37b5af54

Niet beschikbaar

Fix interaction with group members in items panel

#26674

Commit 5154240f

Niet beschikbaar

[layout] Fix invalid svg exports when including metadata

#28130

Commit cc94aebc

Niet beschikbaar

[legends] Fix missing symbols for inverted polygon layers when using filter by map content

#22718

Commit abc9f47c

Niet beschikbaar

Use a slightly larger font size in CRS details on Windows

#31297

Commit 757017c2

Niet beschikbaar

[processing] Add warning when packaging a geopackage with no layers

#31888

Commit f11e6603

Niet beschikbaar

[layouts] Fix crash when opening layout with dynamic image in html label

#28996

Commit 5db6165f

Commit e29865cd

Expose report feature settings when an attribute table is used in an atlas

#28441

Commit 9fd17c8f

Niet beschikbaar

[layouts] Fix attribute table ignores cell margin for top/bottom aligned text

#31259

Commit 7b356fe4

Niet beschikbaar

Fix truncated legend symbol borders when layer has opacity set

Commit 30e14938

Niet beschikbaar

Fix adding/moving legend is very slow with large projects

#29058

Commit 758ac909

Niet beschikbaar

[reports] Fix predefined scale mode is incompatible with report outputs

#29196

Commit fcd21e48

Niet beschikbaar

Ensure atlas expression evaluation has access to coverage layer scope

#31807

Commit 3de05939

Niet beschikbaar

Resizing pages to content should not create empty page size if no items are present

#29034

Commit 421e68cf

Niet beschikbaar

Fix map rotation does not immediately restore in reports

#31217

Commit f5afebe5

Niet beschikbaar

Do not return nan values when an assistant is used with min val == max val

#31242

Commit 97923751

Niet beschikbaar

[layouts] Fix label items don’t update when their opacity < 100

#29079

Commit f9a47738

Niet beschikbaar

Fix project load status indicator can get “stuck” after project load

niet gerapporteerd

Commit 40d95b69

Niet beschikbaar

Fix corrupted expressions in filter indicator tooltips

Commit 393e623b

Commit 8e0e368f

Fix cannot use GPS panel to draw features in multi polygon/line

#29144

Commit dc2b209d

Niet beschikbaar

Fix loss of label background settings when restoring projects.

#31427

Commit aa4a8da3

Niet beschikbaar

Fix crash in point displacement renderer

Commit 7043933f

Niet beschikbaar

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson