Log met wijzigingen voor QGIS 3.18

image1

Datum uitgave 19-02-2021

Volgend op de met nieuwe mogelijkheden gevulde uitgaven van QGIS 3.14 en QGIS 3.16, introduceert QGIS 3.18 heel veel verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, naast een langverwachte mogelijkheid - eigen ondersteuning voor puntenwolken in QGIS! Dankzij de inspanningen van Lutra, North Road, en Hobu, is QGIS nu in staat gegevens van puntenwolken te importeren en te renderen in verscheidene indelingen door de open-bron bibliotheek PDALop te waarderen. Deze functionaliteit is geïntroduceerd vanwege het succes van een crowd-funding campagne en zou niet mogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning van de gemeenschap van QGIS en bijdragen. Dank aan allen die zijn betrokken bij het realiseren van deze ongelofflijke mijlpaal!

Omdat QGIS Desktop 3.18 afscheid heeft genomen van de databaseprovider DB2, introduceert het ondersteuning voor de gebruikers van het databasesysteem van SAP HANA.

Het ecosysteem van QGIS heeft ook enkele spannende wijzigingen ondergaan in de vorm van de QGIS HUB wat een uitbreiding is van de site voor plug-ins die nu de distributie van door de gemeenschap ontwikkelde stijlen, projecten, en zelfs modellen voor Processing ondersteunt.

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Afgeleide attributen in Identificatie-resultaten verbergen

Eerder liet het QGIS Desktop gereedschap Identificeren een groot aantal afgeleide attributen zien, zoals informatie over de geometrie. Hoewel bijzonder waardevol is voor veel gebruiksgevallen die informatie te langdradig. Gebruikers hebben nu de optie om te schakelen met de weergave van de afgeleide attributen om een meer beperkte weergave van de Identificatie-resultaten weer te geven.

image2

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Richard Duivenvoorde

Mogelijkheid: Alle tabs van de interface voor Logberichten in één keer sluiten

De QgsMessageLogViewer bevat nu een “Alle tabbladen sluiten” in het contextmenu van het paneel Logboekmeldingen, wat een snellere actie voor een schone interface ondersteunt bij het debuggen.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang

Mogelijkheid: API voor bronwidgets van lagen

Een API is toegevoegd in de provider GUI om het voor een provider mogelijk te maken een aangepast widget te maken, dat opties weergeeft voor het aanpassen en wijzigen van de bron van de laag. Een op een bestand gebaseerde laag zou bijvoorbeeld een widget weer kunnen geven voor het selecteren van een nieuw bestandspad, of een online provider zou widgets weer kunnen geven voor het wijzigen van de host of informatie voor authenticatie.

Hiervoor zijn twee implementaties toegevoegd:

 1. Een widget bestandskiezer voor op GDAL op bestand gebaseerde lagen.

 2. Een widget voor het aanpassen van eigenschappen van XYZ-lagen.

image5

image6

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: GUI voor dynamische SVG’s

QGIS ondersteunt nu dynamische standaardelementen voor vectorafbeeldingen, zoals vermeld in QEP #199. Dit stelt QGIS in staat om dynamisch attributen of waarden voor knopen in de XML van de SVG te vervangen en op gegevens bepaalde waarden toe te passen op elementen van SVG. QGIS Desktop heeft aanvullend een GUI-bewerker toegevoegd gekregen om eer voor te zorgen dat gebruikers deze nieuwe functionaliteit kunnen gebruiken.

image7

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Zoomen naar meerdere lagen

De functie “Zoomen naar La(a)g(en)”, beschikbaar in het contextmenu, het menu Beeld en de werkbalk Kaartnavigatie, kan nu zoomen naar het bereik van alle geselecteerde lagen in de boom met lagen.

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Patrice Pineault

Mogelijkheid: Zoomen en verschuiven naar selectie voor meerdere lagen

De functie “Zoomen naar selectie” en “Kaart verschuiven naar selectie”, beschikbaar in het contextmenu, het menu Beeld en de werkbalk Kaartnavigatie, biedt nu de mogelijkheid om te navigeren naar het bereik van de selectie van alle geselecteerde lagen in de boom met lagen.

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Patrice Pineault

Mogelijkheid: In-/uitzoomen met scrollwiel van de muis in de kaart van het paneel Overzichtskaart

Gebruikers kunnen nu in- en uitzoomen in het paneel Overzichtskaart met het scrollwiel van de muis.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Toegankelijkheid

Mogelijkheid: Verbeterde simulatie kleurenblindheid

Dit past de eerdere ondersteuning voor grijswaarden en op LMS gebaseerde simulatie voor protanopie en deuteranopie, wat het in lijn brengt met de toegepaste methodologie die momenteel wordt gebruikt in Chromium en Firefox. QGIS gebruikt nu bijgewerkte berekeningen voor helderheid in grijswaarden (hernoemd naar achromatopsie), een vooraf berekende matrix voor protanopie (hernoemd vanuit protanope), een vooraf berekende matrix voor deuteranopie (hernoemd vanuit deuteranope), en een aanvullende modus voor tritanopie met een soortgelijke een vooraf berekende matrix.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Will Cohen

Mogelijkheid: Widget Rotatie voor de Georeferencer

Het kaartvenster van Georeferencer kan nu worden gedraaid om het plaatsen van de verwijzingpunten te faciliteren. Dit is in het bijzonder nuttig voor gescande afbeeldingen die geen uniforme oriëntaties zouden kunnen hebben.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door uclaros

Symbologie

Mogelijkheid: Data-bepaalde doorzichtbaarheid voor alle symbolen

Waar het eerder mogelijk was om de doorzichtbaarheid voor kleuren van individuele symboollagen in te stellen via data-bepaalde expressies, is het nu mogelijk om een data-bepaalde expressie in te stellen om de doorzichtbaarheid voor alle symbolen in te stellen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mazen

Mogelijkheid: Nieuwe algoritmes voor exporteren van lagen met mazen

Nieuwe opties voor exporteren zijn toegevoegd voor lagen met mazen. Deze staan de volgende opties toe bij het exporteren van een laag met mazen naar een vectorlaag:

 • Zijden mazen exporteren

 • Randen mazen exporteren (1D mazen)

 • Mazen op raster exporteren

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Eigen export voor lagen met mazen

Eerdere versies van QGIS vereisten het gebruiken van de plug-in Crayfish, echter, die functionaliteit is nu ingebouwd in de bron van QGIS en stelt gebruikers in staat lagen met mazen te exporteren naar vectoren en de waarde van de gegevensset toe te voegen als een attribuut.

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Vereenvoudigen van mazen voor 3D

Gegevens voor mazen kunnen nu worden vereenvoudigd door een niveau voor het detail voor het renderen van 3D te definiëren. Dit helpt bij de uitvoering voor complexe gegevenssets en zorgt voor een gladdere ervaring als navigatie voor 3D is vereist.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Mogelijkheid: Meerdere eigen algoritmes voor Processing voor lagen met mazen

Een aantal nieuwe algoritmes voor Processing zijn geporteerd vanuit de plug-in Crayfish, inclusief:

 • Gegevensset laag met mazen rasteriseren

 • Contouren exporteren naar vectorlagen

 • Exporteer waarden van gegevensset die gedeelte kruisen naar tekstbestand (csv)

 • Exporteer waarden van tijdreeksen naar tekstbestand (csv)

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Renderen

Feature: Renderer “Samengevoegde objecten” voor polygoon- en lijnlagen

Een nieuwe optie voor renderen maakt het mogelijk dat gebieds- en lijnobjecten worden “samengevoegd” naar één enkel object, voorafgaande aan het renderen om er voor te zorgen dat complexe symbolen of overlappende objecten worden weergegeven door een uniform en doorlopend cartografisch symbool.

image17

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Slimmer opnieuw tekenen van kaart

Eerder zou het opnieuw tekenen van de kaart proberen om alle elementen in het frame opnieuw te tekenen. Het renderen van de kaart is significant verbeterd en nu worden de bestaande elementen van het kaartframe gebruikt in het proces van opnieuw tekenen. Dit werk werd voltooid als een deel van QEP #181 en werd mogelijk gemaakt door het QGIS Grant-programma voor 2020.

De volgende weergave laat het opnieuw tekenen zien vóór de verbetering:

image18

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS grant 2020

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Peter Petrik)

3D-objecten

Mogelijkheid: Eye dome lighting

Eye dome lighting (EDL) is een effect voor nabewerking dat de diepte van elke pixel (afstand vanaf de camera) vergelijkt met de diepte van naburige pixels en accentueert randen overeenkomstig de berekende verschillen.

Een element voor configuratie van EDL is toegevoegd aan de tab Opties van het dialoogvenster voor configuratie van de 3D-weergave. EDL sterkte heeft het effect van vergroten van het contrast, wat betere perceptie van de diepte (wat nodig kan zijn om aan te passen bij inzoomen) mogelijk maakt. EDL-afstand is de afstand van de gebruikte pixels vanaf de middelste pixel en heeft het effect van het dikker maken van randen.

De Eye Dome Lighting is, door zijn principe, een op afbeeldingen gebaseerde oplossing voor renderen, soortgelijk aan SSAO (screen space ambient occlusion), en werkt daarom op de gehele scene en verschilt niet tussen puntenwolken of normale 3D-objecten.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Nedjima Belgacem)

Mogelijkheid: Data-bepaalde kleuren 3D-materiaal

Kleuren voor 3D-materiaal kunnen nu data-bepaald worden, wat het mogelijk maakt dat kleuren van objecten worden bepaald door de waarde van een attribuut of expressie.

Renderen van polygonen kan nu worden gedaan met meerdere typen materiaal, die elk een verschillend uiterlijk en configuratie van keuren hebben:

 • Realistisch (Phong) materiaal - berekent met 3 kleuren (diffuus, omgeving, gespiegeld), dat de configuratie voor verlichting van de 3D-weergave gebruikt

 • CAD (Gooch) materiaal - berekent met 4 kleuren (diffuus, warm, koel, spiegelend), dat de configuratie voor de verlchting van de 3D-weergave negeert

Materiaal met textuur wordt op dit moment niet ondersteund.

image20

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door Kristianstad

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor 3D orthografische projectie

QGIS biedt nu ondersteuning voor orthografische projectie voor 3D-scenes, een mogelijkheid die vaak is gewenst in de context van architectuur, archeologie, en meer.

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Puntenwolken

Mogelijkheid: Ondersteuning voor puntenwolken

Als vervolg op de succesvolle crowdfunding campagne voor ondersteuning voor puntenwolken in QGIS, zijn de ontwikkelaars van Lutra, North Road, en Hobu in staat geweest de mogelijkheid voor QGIS te introduceren om gegevens voor puntenwolken te importeren en te renderen.

Dit omvat de mogelijkheid om lagen met puntenwolken toe te voegen aan projecten van QGIS, met ondersteuning voor de indeling EPT, en ze te renderen in 2D- en 3D-context.

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door Point Cloud data support in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Peter Petrik)

Mogelijkheid: Puntenwolken toevoegen aan browser

De QGIS Browser en interface voor het beheren van databronnen ondersteunen nu de basisstructuur van door PDAL ondersteunde lagen met puntenwolken.

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door de crowdfunding campagne Point Cloud data support in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Peter Petrik)

Mogelijkheid: Integratie van PDAL-provider ontvlechten

Mogelijkheid voor het maken van EPT-index voor (kleinere) LAZ-bestanden, direct in QGIS via de bibliotheek untwine

Dit werd mogelijk gemaakt door de crowdfunding campagne Point Cloud data support in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Peter Petrik)

Expressies

Mogelijkheid: Optionele opmaak voor resultaten van UUID

Er is nu een parameter voor opmaak van de tekenreeks beschikbaar voor de functie uuid() in expressies van QGIS. Gebruikers hebben nu verscheidene opties die zij kunnen gebruiken om de opmaak aan te geven van de teruggegeven waarde van UUID, inclusief de volgende opties:

 • uuid(): {0bd2f60f-f157-4a6d-96af-d4ba4cb366a1}

 • uuid('WithoutBraces'): 0bd2f60f-f157-4a6d-96af-d4ba4cb366a1

 • uuid('Id128'): 0bd2f60ff1574a6d96afd4ba4cb366a1

image32

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door signedav

Mogelijkheid: Variabele laag-CRS in expressies

Expressies in QGIS ondersteunen nu een variabele layer_crs die de AuthID voor een bepaald coördinaten referentiesysteem voor de laag zal teruggeven. Dit stelt expressies in staat om dynamisch het laag-CRS te identificeren en transformaties uit te voeren zonder handmatig het CRS te moeten specificeren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Mogelijkheid: Ondersteuning voor functies min, max, meerderheid, som, gemiddelde en mediaan in numerieke arrays

Expressies in QGIS bevatten nu functies voor samenvoegen voor arrays, wat het eenvoudig ophalen mogelijk maakt van specifieke waarden uit een array die zouden kunnen worden gebruikt in elementen van QGIS, zoals symbologieën. De volgende functies werden geïntroduceerd:

 • array_min

 • array_max

 • array_majority

 • array_sum

 • array_mean

 • array_median

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door uclaros

Mogelijkheid: Negatieve index voor functie array_get

De functie array_get ondersteunt nu het gebruiken van negatieve indexposities.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Mogelijkheid: Functie map_credits toegevoegd

Een functie map_credits werd toegevoegd die een lijst samenstelt van alle tekenreeksen voor naamsvermelding van de metadata van de laag voor e lagen die worden weergegeven binnen een gespecificeerd kaartitem.

Bijvoorbeeld:

array_to_string( map_credits( 'Main Map' ) )

Geeft een kommagescheiden lijst met naamsvermelding terug voor lagen die worden weergegeven in het kaartitem ‘Main Map’, bijv. ‘CC-BY-NC, CC-BY-SA’

Er is een optioneel argument include_layer_names dat u kunt gebruiken om laagnamen op te nemen vóór hun naamsvermedlingen:

array_to_string( map_credits( 'Main Map',
  include_layer_names := true,
  layer_name_separator := ': ' ) )

Dit zou een kommagescheiden lijst van laagnamen en hun naamsvermelding teruggeven voor lagen die worden weergegeven in het kaartitem ‘Main Map’, bijv. ‘Spoorwegen: CC-BY-NC, Basiskaart: CC-BY-SA’

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Digitaliseren

Mogelijkheid: Contextmenu Objecten selecteren

Het is nu mogelijk objecten te selecteren met een contextmenu in het kaartvenster. Klikken met rechts op de kaart zal intelligent de objecten onder de muiscursor identificeren en het mogelijk maken de beschikbare objecten toe te voegen of te verwijderen uit de huidige selectie. Waar meerdere objecten beschikbaar zijn zou een korte vertraging op kunnen treden, terwijl het systeem probeert te zoeken naar beschikbare objecten die in een genest menu-item beschikbaar komen voor selecteren, of gebruikers kunnen eenvoudigweg de functie Alles selecteren gebruiken om alle beschikbare objecten te selecteren op de opgegeven positie.

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Kristianstad

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Instellingen voor traceren boog toegevoegd aan UI

Bestaande instellingen voor traceren van bogen werden eerder geïntroduceerd en worden nu weergegeven in de gebruikersinterface om gebruikers in staat te stellen instellingen stapsgewijze aan te passen om hun resultaten te optimaliseren bij het opnemen van de gegevens van de boog.

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang

Mogelijkheid: Gereedschap Object op schaal brengen

Een nieuw gereedschap voor digitaliseren maakt het mogelijk in de modus Bewerken geselecteerde objecten op schaal te brengen. Deze implementatie is gebaseerd op het werk van @roya0045 met #40650.

image35

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Nieuw algoritme voor exporteren naar werkblad

Gebruikers kunnen een selectie van vectorlagen exporteren als bladen in een nieuw werkbladdocument of ze toevoegen als aanvullende werkbladen aan een bestaand werkbladdocument

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Coördinaten opnieuw projecteren in de Georeferencer

De Georeferencer projecteert nu gegevenspunten opnieuw in een gewenste projectie voor de uitvoer, in plaats van het CRS van het kaartvenster te gebruiken voor het bepalen van de posities van de gegevenspunten. Dit geeft gebruikers meer flexibiliteit en beheer bij het vastleggen van controlepunten.

image36

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Mogelijkheid: Polymorfische relaties/ Document beheerssysteem

Een nieuwe gebruikersinterface is beschikbaar om polymorfische relaties te beheren, geïmplementeerd als een deel van de dynamische relaties die worden beschreven in QEP #79.

De knop “Relatie toevoegen” in het scherm voor het beheren van Relaties heeft nu aanvullende opties voor het toevoegen en bewerken van polymorfische relaties:

De knoppen “Polymorfische relatie toevoegen” en “Polymorfische relatie bewerken” openen hetzelfde dialoogvenster, hoewel in het laatste geval het automatisch zal worden gevuld met bestaande waarden.

Eenmaal opgeslagen verschijnt de lijst met relaties als een widget Boom, waarin de gemaakte relatie-objecten voor een polymorfische relatie verschijnen als kinderen. De namen van de gemaakte relaties kunnen niet worden gewijzigd.

Polymorfische relaties worden opgeslagen binnen een project en kunnen momenteel niet worden geëxporteerd.

image37

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ivan Ivanov

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Zachte en harde beperkingen in formulieren

Historisch zouden vereiste velden voorkomen dat een formulier in zijn geheel zou worden opgeslagen. Gebruiken van zachte beperkingen staan formulieren toe gebruikers te informeren dat verwachte informatie is weggelaten, zonder de indiening van het formulier te voorkomen. Harde beperkingen daarentegen functioneren identiek aan de eerdere functionaliteit voor “vereiste velden” en zullen indienen van het formulier voorkomen, tenzij gegevens correct worden vastgelegd in het veld.

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Viktor Sklencar)

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Nominatim geocoder API

Hoewel niet weergegeven in de balk Lokaliseren of als een algoritme bevat QGIS nu een klasse voor het geocoderen van de Nominatim API. De implementatie van de klasse voor geocoderen verzekert het respecteren van de OpenStreetMap Foundation Terms of Use door resultaten te cachen en het standaard beperken van aanvragen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Processing

Mogelijkheid: Expressie toestaan voor velden voor volgorde in algoritme Punten naar pad

$id kan als een expressie worden gebruikt voor een CSV met gesorteerde waarden, en de parameter ORDER_EXPRESSION is toegevoegd aan het algoritme Punten naar pad.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: CRS overschrijven voor uitvoer van Raster op bereik clippen

In sommige gevallen zou het algoritme**Raster op bereik clippen** objecten kunnen uitvoeren zonder dat een CRS is gespecificeerd, wat nu kan worden aangepast door expliciet te forceren dat de uitvoer zijn CRS erft van de invoerlaag.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Mogelijkheid: Algoritme “Velden behouden” toegevoegd

Stelt gebruikers in staat een lijst met velden te selecteren om te behouden, en alle andere velden zullen worden verwijderd uit de laag. Helpt bij het maken van flexibele modellen waarvoor de gegevenssets voor de invoer een bereik aan verschillende velden hebben en slechts een bepaalde subset daarvan moet worden behouden. Dit werk is geïnspireerd op #39114

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Parameter voor verwijzing naar gemeenschappelijk veld voor meerdere lagen

Parameters voor velden in gereedschappen van Processing kunnen het verwerken van een gemeenschappelijk veld voor meerdere vectorlagen ondersteunen, in een implementatie die is geïnspireerd op het gedrag van enkele algoritmen voor Processing in Orfeo ToolBox.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Importeren van foto’s met geoverwijzingen uitgebreid met opnemen van exif_orientation

Het gereedschap “Foto’s met geoverwijzingen importeren” is bijgewerkt zodat de waarde van de parameter exif_orientation naar de uitvoertabel wordt uitgenomen. Dit zorgt er voor dat kaarttips en andere widgets HTML kunnen worden geconfigureerd om de foto’s correct te transformeren om juist te worden weergegeven, gebaseerd op de waarde van de oriëntatie.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Pelle Rosenbeck Gøeg

Mogelijkheid: Algoritme Informatie van lagen exporteren

Een nieuw algoritme in de Toolbox van Processing, genaamd Informatie van lagen exporteren, is toegevoegd om het maken te ondersteunen van een polygoonlaag, die overeenkomt met het bereik van gebruikergedefinieerde la(a)g(en) met aanvullende details voor de laag die als attributen aan elk object polygoon worden gehecht. De verzamelde informatie ondersteunt momenteel de volgende elementen:

 • CRS

 • Naam provider

 • Bestandspad

 • Laagnaam

 • Filter subset

 • Samenvatting

 • Naamsvermelding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Algoritmes Percentiel stapelen cellen en Rang percentage gestapelde cellen

De karakteristieken van het gereedschap voor Processing Celstatistieken is opnieuw vorm gegeven en aangepast om het mogelijk te maken drie nieuwe algoritmes voor Processing toe te voegen, die QGIS in staat stellen om celstatistieken te berekenen op een soortgelijke manier als voor veel voorkomende functies voor percentages in programma’s met werkbladen. De nieuwe algoritmes voor Processing zijn:

 • Percentiel stapelen cellen

 • Rang percentage gestapelde cellen uit waarde

 • Rang percentage gestapelde cellen uit rasterlaag

Waar het algoritme voor het percentiel alleen de mogelijkheid beidt voor het berekenen van percentielen gebaseerd op een invoer fractiewaarde (liggend tussen 0 en 1), kan een rang percentage voor een raster ook worden berekend gebaseerd op een raster met invoerwaarden. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om rangen van percentages te berekenen per cel, gebaseerd op invoer van waarden uit een gegevensset (bijv. monsterlagen).

Alle algoritmes verschaffen verschillende methoden voor het berekenen van percentielen en rangen percentage:

Percentiel: - Dichtstbijzijnde rang - Inclusieve lineaire interpolatie (bekijk LibreOffice’s en Microsoft Excel’s functie PERCENTILE.INC) - Exclusieve lineaire interpolatie (bekijk LibreOffice’s en Microsoft Excel’s functie PERCENTILE.EXC)

Rang percentage: - Inclusieve lineaire interpolatie (bekijk LibreOffice’s en Microsoft Excel’s functie PERCENTRANK.INC) - Exclusieve lineaire interpolatie (bekijk LibreOffice’s en Microsoft Excel’s functie PERCENTRANK.EXC)

image39

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Algoritme voor Processing Punten naar lijn

Een eigen algoritme voor Processing in C++ is toegevoegd dat lijnlagen maakt uit puntlagen, soortgelijk aan de bestaande Punten naar pad voor Python, maar met uitgebreide functionaliteit:

 • Ondersteuning toegevoegd voor natuurlijk sorteren ( ‘10’ > ‘9’ )

 • Maken van ongeldige lijnen met een enkel punt vermijden

 • Maken van gesloten lijnen met twee punten vermijden

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door uclaros

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Verborgen lagen

Projecten van QGIS ondersteunen nu het opnemen van verborgen lagen, wat het mogelijk maakt ze op te nemen in een project, maar dat ze niet zichtbaar zijn in de inhoudsopgave.

De eigenschap voor de laag is te configureren op de tab Databronnen van de projecteigenschappen en bevat ondersteuning van de API voor filteren van tekst.

image40

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Aan te passen definitie “Volledig bereik”

Een nieuwe tab “Instellingen voor weergave” is toegevoegd aan de projecteigenschappen, met de optie om handmatig het volledige bereik van een project te definiëren. Het hier gedefinieerde bereik zal het bereik zijn dat wordt gebruikt bij het zoomen naar het volledige kaartbereik, in plaats van het berekende of maximale bereik van alle lagen. Dit is nuttig voor het definiëren van een bepaald interessegebied voor een project en beperkt niet de mogelijkheid voor de gebruiker om verder “uit te zoomen” dan het gedefinieerde bereik.

image41

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Netwerk cachen schakelen naar QgsNetworkAccessManager

Een keuzevak in het paneel Gereedschap voor debuggen/ontwikkeling staat gebruikers nu toe om tijdelijk de cache van het netwerk uit te schakelen, wat nuttig is bij het debuggen van activiteiten van QGIS op het netwerk, of bij het gebruiken van QGIS om wijzigingen aan de kant van de server te testen.

Dit is ontworpen als een vluchtige instelling en wordt vergeten zodra QGIS wordt afgesloten.

image42

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Browser

Mogelijkheid: Verbindingen in browser voor ArcGis Feature Service en ArcGIS Map Service geünificeerd

De afzonderlijke verbindingen voor de browser voor “ArcGis Feature Service” en “ArcGIS Map Service” zijn vervangen door één enkele, geünificeerde, verbinding “ArcGIS Rest Servers” en knoop voor de browser, die een definitieve weergave van de server laat zien en beide typen service weergeeft.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Bladeren door ArcGIS REST door groepen voor inhoud toestaan

Verbindingen voor ArcGIS Feature Service die hun overeenkomende URL’s voor het Portal-eindpunt hebben ingesteld kunnen worden verkend door groepen voor inhoud in het paneel Browser.

Als een verbinding de Portal-eindpunten heeft ingesteld, dan zal het uitbreiden van de verbinding in de browser een map “Groups” en “Services” weergeven, in plaats van de volledige lijst met services die normaal gesproken wordt weergegeven. Uitbreiden van de map Groups zal een lijst weergeven van alle groepen met inhoud waar de gebruiker lid van is, elk daarvan kan worden uitgebreid om de items voor services weer te geven die tot die groep behoren.

Dit werd mogelijk gemaakt door SRK Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Eigen algoritme voor exporteren DXF

Maakt het exporteren van individuele of meerdere lagen naar één enkel DXF-bestand mogelijk. Voor elke invoerlaag kan de gebruiker selecteren welk attribuut moet worden gebruikt voor het splitsen van één enkele laag naar meerdere uitvoerlagen.

Implementeert een eigen algoritme voor exporteren naar DXF met functionaliteit QgsDxfExport, die ook wordt gebruikt door Project -> Importeren/Exporteren -> Exporteer project naar DXF.

image43

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Aanvullende typen geometrie voor exporteren naar PostGIS

Sommige beschikbare typen geometrie van de bewerking van GDAL ogr2ogr, gebruikt voor het exporteren van gegevens naar databases van PostGIS zijn toegevoegd aan de interface voor het gereedschap. Deze functionaliteit bevat ook de optie om vectordimensies voor geëxporteerde gegevens te specificeren en repareert het probleem 39003.

image44

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mazano

Mogelijkheid: Verbeterde netwerkverzoeken met GDAL

Een gebruiksklasse QgsCPLHTTPFetchOverrider werd toegevoegd en gebruikt in de provider OGR die aanroepen van GDAL’s CPL HTTP omleidt via QgsBlockingNetworkRequest. Dit zorgt er voor dat GDAL de netwerkprovider van QGIS kan gebruiken in plaats van verzoeken om te leiden via cURL. Aanvullende methoden head(), put() en deleteResource() werden toegevoegd aan QgsBlockingNetworkRequest.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Alleen-lezen gemaakte velden

Een API-methode is toegevoegd om er voor te zorgen dat gemaakte kolommen, die Alleen-lezen zijn, niet worden weergegeven in berwerkers.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Verbeterd laden van MSSQL met vooraf gedefinieerde parameters

Om laadtijd te verminderen kan het bereik van de kaart vooraf worden berekend, en Primaire sleutels kunnen worden opgegeven, wat de noodzaak verwijdert voor QGIS om deze karakteristieken te berekenen en uitvoering te verbeteren.

Dit is gedaan door het uitbreiden van tabellen dbo.geometry_columns en het toevoegen van de volgende extra kolommen, die overeenkomstig kunnen worden gevuld door beheerders van de database:

 • Bereik : qgis_xmin, qgis_xmax, qgis_ymin, qgis_ymax

 • Primaire sleutel : qgis_pkey

In de widget voor het configureren van de database staan nu twee extra keuzevakken die gebruikmaken van deze parameters:

 • Laagbereik uit tabel geometry_columns gebruiken

 • Primaire sleutel uit tabel geometry_columns gebruiken

image45

Dit werd mogelijk gemaakt door ms.GIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Schema’s voor MS SQL filteren

Gebruikers kunnen nu de beschikbare schema’s voor verbindingen van MS SQL filteren De widget voor de verbinding van de database bevat nu opties voor het filteren van beschikbare schema’s, zodat alleen de verwachte schema’s beschikbaar zijn in d browser van QGIS.

image46

Dit werd mogelijk gemaakt door ms.GIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor database SAP HANA

QGIS ondersteunt nu databases van SAP HANA. SAP HANA is een in-geheugen database met een OGC-compliant ruimtelijk programma met een gratis expres-uitgave die beschikbaar is op www.sap.com

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Maxim Rylov

Mogelijkheid: Vervallen ondersteuning voor DB2

De gegevensprovider DB2 is gemarkeerd als vervallen, en is standaard verborgen in de gebruikersinterface van QGIS.

QGIS heeft een nette benadering geadopteerd om niet onderhouden bronproviders te verwijderen, en gebruikers van vervallen providers kunnen ondersteuning daarvoor instellen door de verborgen sleutel voor de instelling “providers/showDeprecated” in te stellen op true.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: API Oracle-verbinding

De QGIS API bevat nu QgsAbstractDatabaseProviderConnection voor de provider Oracle.

Dit werd mogelijk gemaakt door Metropole de Lille

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Geavanceerde opties voor importeren van rastergegevens toegevoegd

Nieuwe functionaliteit is geïntroduceerd die het mogelijk maakt geavanceerde parameters te specificeren bij het importeren van lagen met de gegevensprovider GDAL, openen van een uitgebreid bereik van nieuwe mogelijkheden, speciaal bij het werken rondom verwachte problemen met gegevenssets en tekortkomingen.

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

QGIS Server

Mogelijkheid: Schaal symbool GetLegendGraphics

Het QGIS Server-verzoek WMS GetLegendGraphics ondersteunt nu het opnemen van het benoemen van min/max schaal voor JSON symboolexport

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Slepen en neerzetten van WMS antwoord GetFeatureInfo

Met het bewerkersfomulier slepen en neerzetten is het mogelijk de attributen opnieuw te sorteren en groepen of subgroepen toe te voegen in het berwerkersformulier. Deze functionaliteit is uitgebreid zodat het antwoord van WMS GetFeatureInfo kan worden aangepast om groepen en subgroepen te bevatten, als ook toe te staan dat de inhoud van het antwoord kan worden aangepast en opnieuw geschikt met het bewerkersformulier, met ondersteuning voor functionaliteit voor slepen en neerzetten.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Meerdere items uitvoeren vanuit het dialoogvenster voor geschiedenis van de opdrachtregel

De QGIS Python Console ondersteunt nu het uitvoeren van meerdere geselecteerde opdrachten uit het dialoogvenster Geschiedenis door het toevoegen van een nieuwe knop Plakken.

image48

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Mogelijkheid: Plug-ins in- of uitschakelen vanaf de opdrachtregel

Het programma voor de opdrachtregel qgis_process heeft nieuwe opdrachten toegevoegd gekregen die het voor gebruikers mogelijk maakt plug-ins in of uit te schakelen met de opdrachten die hieronder zijn weergegeven:

 • qgis_process plugins enable plugin_name: schakelt de gelijknamige plug-in in

 • qgis_process plugins disable plugin_name: schakelt de gelijknamige plug-in uit

Dit verbetert de mogelijkheden voor het automatiseren van QGIS en maakt het gebruiken van plug-ins in omgevingen headless met het programma qgis_process mogelijk.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Crash with VRT layers using Python pixel functions

#41048

Werkt bij mij wel

Cannot enter attributes and save edits on PostGIS table when user has only the INSERT privilige

#40922

PR #41059

nee

GeoPackage layer name truncated when filename contains more that one dot

#40864

PR #41061

nee

Unable to right click GeoPackage table from browser

#40856

Werkt bij mij wel

Empty Temporary scratch layer made permanent is not editable

#38834

PR #41075

nee

Update MXE build, several issues

meerdere problemen

Commit afff8ba7be2794fe521a462feaf83b1a5d7cce63 PR #40923

ja (CI)

can’t change value in vertex editor if “locale” settings use commas as decimal separator

#29682

PR #41082

PR #41607

Empty String ‘’ is shown as NULL with a spatialite layer using OGR provider

#41076

PR #41109

PR #41123

Wrong WFS 2.0.0 request returns duplicate features

#41087

PR #41169

nee

Server WMS GetFeatureInfo feature ID inconsitencies

#41124

PR #41137

PR #41148

WMS throws LayerNotDefined when layer name contains plus sign (+)

#41116

PR #41211

PR #41331

QGIS Server WFS 1.1: issue with axis order

#36584

PR #41242

PR #41608

raster export (save as…) not working if QGIS locale uses commas as decimal separator

#41284

PR #41316

PR #41330

QGISserver WFS returns invalid GML in case of cascading WFS

#41292

PR #41335

PR #41387

Better handling of duplicated FIDs in GPKGs

#41156

Werkt bij mij wel

Cannot Create New Tables in a Geopackage (browser)

#41342

PR #41355

PR #41403

QGIS crashes when cancelling add child form

#41295

PR #41375

N/B

Group has no name when importing sublayers from browser panel

#41343

PR #41379

PR #41402

Identifty tool does not work anymore on arcgis map services layers

#41311

PR #41427

PR #41430

Signal committedAttributeValuesChanges not emitted when project in auto transaction mode

#41477

PR #41539

riskant

The project file does not store variables with formatted text

#41541

Bovenliggend probleem in QT

New spatial table in a geopackage with index always throw a warning

#41436

PR #41556

PR #41609

Empty “Exclude layers” selection list in Server settings dialog when using projects saved in GPKG files or PGSQL databases

#40552

PR #41605

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Skipping unknown layer type circle in vector tiles

#41529

PR #41584

nog te doen

Passwords cannot be saved into keychain on macOS with QGIS 3.16

#40541

QGIS-Mac-Packager PR #112

automatisch

Symbol not found: _curl_mime_addpart with GDAL merge

QGIS-Mac-Packager Issue #111

QGIS-Mac-Packager PR #112

automatisch

initGUI() results in Segmentation fault on macOS in standalone PyQgis

#40378

beantwoord met de reparatie van het script

QgsCompoundColorWidget instance crash when QgsApplication::colorSchemeRegistry() is empty \

#28208

ongeldig

Include missing fonts in build

QGIS-Mac-Packager Issue #105

PR #41412

niet nodig?

Mishandling Grib Data Values

#37504

kan het niet reproduceren in QGIS 3.16 macOS

Error opening .2dm and .xmdf mesh data

#40385

PR libspatialindex #221

automatisch

r.watershed error on macOS

#40996

QGIS-Mac-Packager Commit 7238782

QGIS-Mac-Packager Commit 7238782

OpenCL Acceleration not found on macOS

#41182

PR #41374

Github commit

Proj.db not found for SAGA tools on QGIS 3.17 Mac nightly

#41606

QGIS-Mac-Packager Commit 7a71390

automatisch

[mesh][ui] Changing settings for 2D Contour color ramp shader shows confusing widgets

#39571

PR #41442

niet nodig?

QGIS crashes when “open directory” is selected from the recent projects contextual menu

PR #41591

PR #41591

nog te doen

Data-defined setting in html frame does not work

#41590

onderzoek gedaan

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

PostgreSQL provider doesn’t support special characters for authentication on Windows

#41132

PR #41144

PR #41179

WMS/WFS connections XML import fails silently if there are two connections with the same name

#39758

PR #41145

PR #41195

QgsAttributeWidgetRelationEditWidget::setRelationEditorConfiguration(): avoid crash on corrupted relation

#40495

PR #41147

PR #41175

[Processing] Rescale Raster gives bad results

#41084

PR #41155

PR #41194

QGIS not using PostGIS spatial index on geography column

#39453

PR #41296

PR #41301

Geopackage with DateTime field (temporal selection) behave different for painting and attributetable

#41074

Analyse van het probleem

Crash with VRT layers using Python pixel functions

#41048

GDAL PR 3424

GDAL Commit a2ed089

Empty layer names adding Raster layer from GDAL / OGCAPI driver

#41428

PR #41452

niet van toepassing

Imported GeoTIFF not using data extent to select CRS - NAD83 vs NAD83(CSRS)

#41456

ongeldig

Georeferencer: fix crash on .points files generated by older QGIS versions

niet gerapporteerd

PR #41480

N/B

Crash trying to load ArcGis community map vector tiles

#41401

PR #41481

PR #41516

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Record count regression on views

#41188

Zal niet gerepareerd worden

Integer overflow errors creating and saving virtual layers

#40503

PR #41332

PR #41054

Vertex Tool uses old cached data resulting in corrupted data in db

#40720

PR #41357

PR #41509

WMS layer metadata - count for available CRS is not correct

#40318

PR #41363

Layer variables missing from Field Calculator algorithm on QGIS 3.16.1

#40255

PR #41417

PR #41510/

Filter is not applied in duplicated layers

#40349

Terugkoppeling

Unable to save results to PostgreSQL database when iterating features in processing algorithms

#39620

PR #41446

Closed Python call to –processing.run(‘qgis:fieldcalculator’– fails to catch divide by zero

#37737

Al gerepareerd

Expression widget does not list fields when Selected features only is checked

#40055

PR #41457

PR #41511

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Fix text edit widget wrapper incorrectly shows “NULL” string for indeterminate state

niet gerapporteerd

Commit fa91357

PR #41054

[layouts] Expose the correct expression context for attribute and manual table text format widgets

niet gerapporteerd

Commit f337271

PR #41054

Fix incorrect error when saving attribute modifications to layers with joins

niet gerapporteerd

Commit 01889d9

PR #41054

Fix misleading JSON error message when an attribute form fails to save changes

niet gerapporteerd

Commit fd657be

PR #41054

Fix project “avoid tile artifacts” setting has no effect on server

#37679

Commit 04d6ea9

Niet van toepassing

Don’t crash when a relation is created where the field names defined in the relation differ in case from the layer’s field names

niet gerapporteerd

Commit 0f49cb9

Commit c708ca58

Fix add/remove buttons have no icons in create relationship dialogs

niet gerapporteerd

Commit 2e81dbc

N/B

Fix restoring previous GDAL alg raster creation options when running an algorithm from processing history

niet gerapporteerd

Commit 645397e

Commit c708ca5

Fix setting the current GDAL profile options temporarily overwrites the definition of one of the stored GDAL profiles

#41378

Commit 7ff0187

Commit c708ca58e

Fix crash when running model from file through qgis_process with the –json switch

niet gerapporteerd

Commit ccd4fb6

Commit 8bda37c

When labelling job takes a long time to render, don’t clear the map canvas between the finished layer render state and final state

niet gerapporteerd

Commit 1beb1bd

N/B

Don’t loop through all selected features multiple times (once per field) when the attribute form is opened

#41366

Commit c661359

PR #41054

Fix incorrect feature request filter expression generated when rule based renderer uses a NOT IN rule

niet gerapporteerd

Commit a895598

Commit 5eec9e4

Ask users for existing destination fields for Sum Line Length and Count Points In Polygons result fields when running in in-place mode

#39807

Commit 12e8130

Niet van toepassing

Fix crash when no layers exist in project

niet gerapporteerd

Commit 039bc20

N/B

[processing] Fix exception in algorithm locator filter if an algorithm has no group set

niet gerapporteerd

Commit 46dbd8b

Commit 7ef7b17

Expose additional GDAL supported resampling methods as options for “early” raster resampling

#40746

Commit 13fbcd1c

Niet van toepassing

[processing] Add commands to qgis_process tool to enable or disable plugins from the command line

#41218

Commit d140970

PR #41054

Fix transparency for ImageServer layers added via browser

#41126

Commit 9fb554f

Niet van toepassing

[server] Just skip any broken projects on the landing page, instead of blocking the whole landing pag

niet gerapporteerd

Commit e4a4b83

Niet van toepassing

Automatically update map canvas and layouts if set to a user crs and the user changes that crs definition

niet gerapporteerd

Commit ea57cfe

Niet van toepassing

Don’t show duplicate “source”/”path” rows for local files

niet gerapporteerd

Commit 8aa9c6a

N/B

Fix retrieval of sql results from geopackages

#40856

Commit f65fe3d

Don’t default to input field for optional expression parameters

#41063

Commit 1fed902

PR #41054

[layouts] Always update label after text changes

#40203

Commit 5d14c61

PR #41054

Fix fill symbol only related properties (like ring filters) show for line symbols in some contexts.

#33398

Commit 9cba248

Niet van toepassing

Ensure layer style dock is updated when toggling legend items through layer tree menu

#40630

Commit 457d661

PR #41054

Fix rendering of Vector Field marker symbol layer when map is rotated

#40916

Commit 157bdca

PR #41054

Fix marker line symbol layer renders vertices for segmentized versions of curved geometries instead of the actual vertices

#39750

Commit 71090b0

PR #41054

Fix scalebar decoration uses incorrect map extent when restoring a project

#40748

Commit f1ea5a9

Commit 6b1e67d

Fix missing identify results right click menu items for non vector layer types

niet gerapporteerd

Commit 176e972

Niet van toepassing

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson