Log met wijzigingen voor QGIS 3.12

image1

Datum uitgave 21-02-2020

Als u op zoekt bent naar nieuwe mogelijkheden en een ton aan opgeloste problemen, zal deze uitgave u laten glimlachen van oor tot oor! QGIS 3.12 voegt heel veel nieuwe mogelijkheden toe aan bijna elk gedeelte van QGIS. Van maskers voor labels tot een eigen PG Rasterprovider voor ongelooflijke nieuwe mogelijkheden voor lagen met mazen, en nog veel, veel meer, heeft deze uitgave iets voor iedereen. Zoals altijd herinneren we u er aan dat QGIS een open bron-project is en vragen u om, als het mogelijk is, ons werk te ondersteunen door donaties, sponsoring of bijdragen aan de documentatie van de code, website, enzovoort.

Dankwoord

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de QGIS gemeenschap hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en sponsors. Een actuele lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst met donoren. Als u een officiële sponsor voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina om te sponsoren voor details. Het sponsoren van QGIS helpt ons om fondsen te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van bugs te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeende dank u voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: QgsMapLayerAction: item toegevoegd aan contextmenu voor Legenda voor actie bij selecteren

Een nieuw item voor het menu (Acties bij selecteren) is toegevoegd aan het contextmenu voor de lagenboom. Het wordt alleen weergegeven indien vereist (laag heeft een selectie en acties kunnen worden uitgevoerd op d betreffende laag).

imageQ1

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Geef de afstand weer tussen de positie van de fix van de GPS en de huidige cursor

Als een GPS-apparaat is vebonden geeft, als de gebruiker de cursor over het kaartvenster beweegt, een livebericht op de statusbalk de afstand en richting weer van de cursor tot de positie van de GPS-fix.

Projectinstellingen voor afstand en richting worden in deze weergave gerespecteerd.

Peek 2020-01-14 16-06

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Instelling toegevoegd voor opmaken van richtingen in hoeken om weer te geven in projecten

De tab Extra - Opties - Kaartgereedschap bevat een nieuwe instelling voor de te gebruiken standaard instelling voor het weergeven van richtingen in hoeken voor nieuw gemaakte projecten. Wanneer een nieuw project wordt gemaakt, zal het deze standaard instelling erven.

Het dialoogvenster Projecteigenschappen heeft ook een nieuwe instelling voor de projectspecifieke indeling van richtingen.

De bedoeling is dat wanneer richtingen in hoeken in QGIS worden weergegeven, zij zullen zijn opgemaakt met de projectinstelling voor het opmaken van richtingen.

Bevat ook veel nieuwe aanvullingen voor de API die een stabiele, eenvoudig te vinden, plaats verschaffen voor het instellen en ophalen van instellingen, zoals de indeling voor de richting.

Peek 2020-01-09 11-08

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Deselecteren van tabellen bij het toevoegen van gegevens van PostgreSQL nadat op de knop Toevoegen is geklikt.

Bij het toevoegen van gegevens van PostgreSQL in Gegevensbronnen beheren, nadat op de knop Toevoegen is gedrukt, zou QGIS eerder geselecteerde tabellen moeten deselecteren.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kartoza

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: De totale afstand voor verschuiven en de richting weergeven in de statusbalk

We hebben de totale afstand voor verschuiven en de richting toegevoegd in de statusbalk gedurende bewerkingen voor verschuiven van het kaartvenster. Stelt gebruikers in staat exact te weten hoe ver (en in welke richting) zij de kaart hebben versleept.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe optie voor het instellen van de standaard bestandsindeling voor het project (qgs/qgz)

Dit voegt een nieuwe globale optie toe om de voorkeur voor bestandsindeling van het project te definiëren

imageQ2

Dit werd mogelijk gemaakt door GEM foundation

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Dialoogvenster Ongeldige attributen gerepareerd bij kopiëren naar andere laag

Het is mogelijk objecten te kopiëren van de ene laag naar de andere. Als dezelfde velden in de doellaag staan, dan worden de attributen daarvoor genomen uit het originele object. Indien niet, wordt de standaardwaarde genomen. Anders is het nieuwe attribuut null.

Als de doellaag beperkingen heeft voor de velden, zouden aan deze nu moeten worden voldaan of opzettelijk worden genegeerd. Maar niet gewoon ongeldig worden gekopieerd zoals tot nu toe gebeurde.

Daarom worden nu de attributen gecontroleerd tegen de beperkingen. En voor alle ongeldige objecten wordt een dialoogvenster weergegeven.

copydialog2

En bij het plakken van slechts één object, worden de opties gereduceerd:

copypastesingle

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door signedav

Mogelijkheid: Toestaan om een kaartlaag te slepen vanuit de lagenboom op een widget voor selecteren van de projectie

…om de projectie zo in te stellen dat die overeenkomt met die laag. Gewoon een kleine tijdbesparende sneltoets!

Peek 2019-12-20 11-27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Processing Rastercalculator: ontbrekende knoppen en valideren toegevoegd

Ontbrekende knoppen voor ABS/MIN/MAX toegevoegd en valideren van expressie.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Symbologie

Mogelijkheid: Animatie voor vectorspoor en stroomlijnen voor laag met mazen

De vectorrenderer voor mazen kan nu stroomlijnen en deeltjes visualiseren boven de bestaande modus “pijl”.

image11

Dit werd mogelijk gemaakt door TUFLOW

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Selectief masker

Een nieuwe geavanceerde mogelijkheid voor renderen is toegevoegd: selectief masker. Het maakt het definiëren van ‘masker’-gebieden rondom labels o puntmarkeringen mogelijk. Deze maskers zullen alleen enkele symboollagen of ander lagen eronder “niet tekenen”, gekozen door de gebruiker.

image12

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.CH en anderen door een campagne voor medefinanciering

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hugo Mercier (Oslandia)

Mogelijkheid: Als rotatie van decimale graden niet evalueert, terugvallen op statische waarde

De Legenda werkt uiteindelijk ook netjes met data-bepaalde rotatie. QGIS kon al data-bepaalde rotatie toepassen op symbolen en individuele symboollagen, maar dat resulteerde in een kapotte legenda. De rotatie van symbolen (en delen van symbolen gedefinieerd op symboollagen) in de legenda kan nu worden beheerd door de standaardwaarden naast de data-bepaalde eigenschappen te wijzigen.

Het oude gedrag was om altijd terug te vallen op 0 in geval van een mislukte expressie. Wat het in sommige gevallen moeilijk maakte een juiste legenda te maken.

als u bijvoorbeeld twee symboollagen had met de volgende expressies voor hun rotatie

"orientation"

en

90 + "orientation"

wat twee loodrechte symboollagen zouden zijn (bijv. een rechte hoek aangeven), geroteerd op een veld voor oriëntatie.

Nu zouden in de Legenda (en voorbeeld van symbool), beide lagen worden weergegeven met een rotatie van 0, omdat er geen geassocieerd object is met een veld oriëntatie.

Het nieuwe gedrag is om terug te vallen op de statische, geconfigureerde waarden die het zeer intuïtief maken om de Legenda voor deze gevallen te configureren.

Voor

Peek 2019-12-08 09-18

Na

Peek 2019-12-08 09-16

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Op dichtheid gebaseerde telling van punten voor de willekeurige markeringsvulling

Deze mogelijkheid voegt een op dichtheid gebaseerde methode voor telling van punten toe aan de nieuwe willekeurige markeringsvulling.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Willekeurig markeringsvulling type symboollaag

Deze mogelijkheid voegt een nieuw type gevulde symboollaag “Willekeurige vulling markering” toe. Het maakt het mogelijk objecten polygoon te laten renderen met een markeringssymbool dat is geplaatst op willekeurige locaties binnen de grenzen van de polygoon.

Opties bevatten:

 • aantal te renderen markeringssymbolen voor de polygoon

 • of de nabij randen van de polygoon gerenderde markeringen moeten worden geclipt op de grens van de polygoon of niet

 • een optioneel willekeurig aantal zaad, om consistente plaatsing van markeringen te geven als kaarten worden ververst (staat ook willekeurige plaatsing toe om zich netjes te gedragen met QGIS server en op tegels gebaseerd renderen)

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Moglijkheid: Optie toegevoegd om kleur in te stellen voor renderen van pixels Geen gegevens in rasterlagen

Maakt het mogelijk dat pixels Geen gegevens in rasters worden gekleurd met een specifieke (niet-transparante) kleur. Ontworpen om overeen te komen met de optie “Display background value” van ArcMap.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Labelen

Mogelijkheid: Verwijderen aangepaste positie label toestaan

We hebben een nieuwe optie toegevoegd voor de mogelijkheid om aangepaste posities van het label te verwijderen, door te drukken op de DEL-toets, bij het verplaatsen van het label.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Diagrammen

Mogelijkheid: Ondersteuning voor kleureffect voor renderer van diagrammen

Deze nieuwe mogelijkheid maakt het voor diagrammen mogelijk om kleureffecten te gebruiken, inclusief valschaduwen, gloed buitenzijde, etc…

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw type diagram “gestapelde balken”

Met deze nieuwe mogelijkheid hebben gebruikers de mogelijkheid om gestapelde balken van verschillende kleuren bovenop elkaar, verticaal of horizontaal, voor elk attribuut te maken. Ontworpen om overeen te komen met de optie voor de renderer van diagrammen “Stacked” die beschikbaar is in ArcGIS.

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Optie voor afstand voor balkdiagrammen voor vectorlagen

Maakt gebruiker-beheerde afstand mogelijk tussen elke balk in het diagram.

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe optie om de hoekrichting voor taartdiagrammen te beheren

Deze mogelijkheid maakt het mogelijk te beheren of gedeelten moeten worden gerenderd met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in.

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Renderen

Mogelijkheid: Play/Stop-knoppen voor terugspelen laag met mazen

Het is mogelijk te schakelen met de tijdframes van gegevenssets van lagen met mazen met de knoppen Play/Stop. De instelling voor terugspelen kan worden aangepast in het dialoogvenster voor de tijdinstellingen.

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting

Mogelijkheid: Direct resamplen van data-bepaald op zijkanten naar punten (Laag met mazen)

Voor gegevenssets die zijn gedefinieerd op zijkanten, kan men er voor kiezen gegevens te interpoleren naar punten met de methode Gemiddelde buur. Wanneer geen methode voor interpolatie van de gegevens wordt gekozen, heeft elke pixel op een enkele zijkant één enkele waarde/kleur. Met gegevens op punten wordt het renderen van elke pixel geïnterpoleerd vanuit de waarden van de punten, wat gladdere figuren maakt.

Gebruik het paneel voor het opmaken van de contouren van de mazen om te schakelen tussen de methoden voor het interpoleren van de gegevens.

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door Austrian Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Ondersteuning referentietijd voor Mazen

Voor verscheidene gegevenstypen, bijvoorbeeld GRIB en NetCDF, wordt de referentietijd in het dialoogvenster voor de tijdinstellingen van QGIS vooraf gevuld vanuit de nieuwe gegevens en hoeft dus niet meer handmatig te worden ingesteld. Ook hebben we verschillende problemen opgelost gerelateerd aan het parsen van de tijd, dus zou het in QGIS 3.12 mogelijk moeten zijn uw tijden in plots/animaties op de juiste manier op te maken en weer te geven:

 • Als er een geldige referentietijd wordt verschaft voor groepen in de gegevensset, wordt die referentietijd gebruikt om de tijd weer te geven (met absolute tijd).

 • Als er geen referentietijd wordt verschaft, wordt de tijd weergegeven met relatieve tijd, en door de gebruiker kan een referentietijd worden ingesteld om de absolute tijd weer te geven.

 • Wanneer geen referentietijd wordt verschaft wordt standaard de huidige datum + tijd ingesteld op 00:00:00.

Een drukknop is toegevoegd om, indien nodig, de met de groepen voor de gegevensset verschafte referentietijd opnieuw te laden.

Het voegt ook een nieuwe mogelijkheid toe om de gebruiker de tijdseenheid van de provider in te laten stellen met een combinatievak, als die tijdseenheid anders is dan uren.

imageQ3

Dit werd mogelijk gemaakt door TUFLOW

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec (Lutra Consulting)

3D-objecten

Mogelijkheid: 3D terreinrenderer voor lagen met mazen

Het is mogelijk de laag met mazen te renderen als terrein in de 3D-weergave.

De gebruiker kan er voor kiezen deze afgevlakte driehoeken en draadmodel in/uit te schakelen. Het is mogelijk de lijndikte en lijnkleur van het draadmodel te kiezen, de verticale schaal te wijzigen en de stijl van het renderen te kiezen (unieke kleur of nuances uit het kleurverloop).

Er zijn twee items om de laag met mazen te renderen in de 3D-weergave :

 • kies de mazen als het terrein in de widget voor configuratie

 • activeer de 3D-weergave in de laageigenschappen.

De gebruiker kan deze instellingen kiezen:

 • afgevlakte driehoeken in-/uitschakelen

 • draadmodel in-/uitschakelen

 • de lijndikte en de lijnkleur van het draadmodel kiezen

 • de verticale schaal wijzigen

 • de stijl voor het renderen kiezen : unieke kleur of nuance uit kleurverloop

 • instellingen van de nuances voor het kleurverloop als voor rasterlaag

Voor nu kunnen de mazen worden gerenderd als een TIN, maar het renderen van de gegevensset wordt niet ondersteund. De infrastructuur is echter aangepast voor toekomstig werk.

mesh3dsettings

image27

Dit werd mogelijk gemaakt door TUFLOW

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Gegevens van 3D-vectorlaag laden op de achtergrond + tegelen

Dit voegt ondersteuning toe voor het op de achtergrond laden van gegevens uit vectorlagen in 3D-kaartweergaven. Tot nu zouden laden (en mozaïeken) de gebruikersinterface volledig bevriezen - dat zou vele seconden kunnen duren, afhankelijk van de complexiteit van de invoergegevens.

De basis renderer voor vectorlagen en op regel gebaseerde renderer werden geconverteerd om QgsChunkedEntity te gebruiken, wat al reeds wordt gebruikt voor het renderen van terrein. Er zijn nog twee verbeteringen in aanvulling op het ontgrendelen van de gebruikersinterface:

 • laadproces is multi-threaded in plaats van slechts één bron te gebruiken

 • laden wordt gedaan in tegels - dus is het mogelijk de tegels met 3D-gegevens te zien verschijnen, terwijl andere gegevens nog steeds worden geladen

Er is een nieuwe optie voor configuratie op de 3D-tab van vectorlagen - het bepaalt hoe diep de quadtree zal zijn. Één zoomniveau betekent bijvoorbeeld dat er één enkele tegel zal zijn voor de gehele laag. Drie zoomniveaus betekent dat er 16 tegels zullen zijn op het bladniveau (elk extra zoomniveau vermenigvuldigt dat met 4, dus heb ik de gebruikersinterface beperkt tot max. 8 niveaus, wat ~16K tegels geeft, wat al heel veel is).

Hoe de quadtree voor de tegels van een vectorlaag wordt gevuld: alle interne knopen van de boom zijn leeg en dus probeert de 3D-kaartscene ze onmiddellijk te vervangen door hun kinderen - dit gaat door totdat bladknopen worden bereikt. Momenteel bevatten alleen knopen op het bladniveau gegevens. Dit zou in de toekomst kunnen wijzigen als we meer strategieën uitwerken - interne knopen zouden bijvoorbeeld een klein percentage objecten van de kindknopen kunnen bevatten (dit zou ons in staat stellen iets weer te geven terwijl we heel ver zijn uitgezoomd, zonder eerste alle gegevens te moeten laden.

Voor doeleinden van debuggen is er ook een nieuwe optie voor configuratie “Begrenzingsvakken van tegels weergaven”. Dit stelt u in staat het begrenzingsvak van elke tegel te zien (speciaal nuttig als er problemen zijn met tegels die niet worden weergegeven, terwijl dat wel zou moeten).

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org grant.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias

Expressies

Mogelijkheid: Tags zoeken voor functies

Tags voor statische functies voor expressies om ze sneller op te kunnen halen. Functies zoals array_to_string worden vermeld als de gebruiker “split” of “convert” invoert of - zoals eerder - een deel van de naam van de functie.

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door SwissTierras-Colombia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Vermelden waarden verwijzingslaag

Wanneer een veld een RelationReference, ValueRelation en ValueMap is, is er de mogelijkheid om niet alleen de waarden van de huidige laag weer te geven, maar ook de mogelijke waarden in de verwijzingslaag / geconfigureerde mogelijkheden.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door SwissTierras-Colombia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Nieuwe expressies

 • is_empty(geom), controleer of een geometrie leeg is (geometrie die geen coördinaten bevat)

 • is_empty_or_null(geom), controleer of een geometrie leeg is of NULL (heeft geen geometrie)

 • hash, functies voor cryptografische hashes met QCryptographicHash. Gebruik is hetzelfde als PgCrypto, maar aan kant van de cliënt voor alle ondersteunde indelingen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Veld hernoemen”

Neemt een invoerlaag, bestaand veld en een nieuwe naam voor het veld, en voert een nieuwe laag uit met het hernoemde geselecteerde veld.

Hoewel dit resultaat ook zou kunnen worden bereikt met het algoritme Bijgewerkte velden, is Bijgewerkte velden niet bijzonder vriendelijk voor modellen. Het vertrouwt op een constante, vaste tabelstructuur en kan zich niet aanpassen aan invoertabellen met verschillende veldstructuren.

In tegenstelling daaraan past dit eenvoudige algoritme Veld hernoemen zich netjes aan voor het gebruik in modellen, omdat het werkt op slechts één veld en alle andere velden onberoerd laat.

image35

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Opgeslagen expressies

 • Gebruikersexpressies opslaan

 • Bewerker leegmaken pictogram/actie

expression-storage-opt

Zie ook QEP https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/135

Dit werd mogelijk gemaakt door Salvatore Fiandaca

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Vermelden waarden verwijzingslaag in Expressiebouwer

Wanneer een veld een RelationReference, ValueRelation en ValueMap is, is er de mogelijkheid om niet alleen de waarden van de huidige laag weer te geven, maar ook de mogelijke waarden in de verwijzingslaag / geconfigureerde mogelijkheden.

age is een ValueMap, species is een ValueRelation en island_id is een RelationReference

uniquevalues

In het voorbeeld hebben we de personen:

 • George (in Cuba, twintiger, mens) Paul (in Vietnam, dertiger, mens) Ringo (in Venezuela, veertiger, kat) John (ook in Vietnam, veertiger, tafel)

 • En de items in de landenlaag zijn USSR, Cuba, Vietnam, Burma, Venezuela, North Korea

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door signedav

Feature: Functies voor expressies toegevoegd voor converteren naar/van wkb

 • geom_from_wkb( geom_to_wkb( make_point(4,5) ) ) een puntgeometrie object Geeft een geometrie terug, gemaakt uit een Well-Known Binary (WKB)-weergave.

 • geom_to_wkb( $geometry ) binaire blob die een geometrieobject bevat Geeft de weergave in Well-Known Binary (WKB) van een geometrie terug als een binaire blob.

Voegt geom_from_wkb en geom_to_wkb toe die de bestaande functies geom_from_wkt/geom_to_wkt spiegelen, maar dan voor weergaven WKB van geometrieën.

Sinds QGIS 3.6 hebben we goede ondersteuning voor waarden binaire blob in expressies en veldwaarden, dus het toevoegen van deze functies stelt gebruikers in staat te werken met velden voor binaire blob die weergaven WKB van geometrieën bevatten (bijv. met een geometriegenerator die de gecodeerde geometrieën weergeeft)

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Expressie is_valid

is_valid(geom_from_wkt('LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2, 0 0)')) true Geeft True terug als een geometrie geldig is; als hij welgevormd is in 2D, overeenkomstig de regels van OGC

Voegt een functie is_valid toe aan de expressies, wat GEOS is valid opnieuw gebruikt en true teruggeeft als een geometrie geldig is; als het welgevormd is in 2D, overeenkomstig de regels van OGC.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Pete King

Mogelijkheid: Functie voor expressie datetime_from_epoch (MSec uit epoch) toegevoegd

datetime_from_epoch(1483225200000) 2017-01-01T00:00:00 Geeft een datetime terug waarvan de datum en tijd het aantal milliseconden, msecs, zijn die zijn verstreken sinds 1970-01-01T00:00:00.000, Coordinated Universal Time (Qt.UTC), en geconverteerd naar Qt.LocalTime.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Richard Duivenvoorde

Mogelijkheid: Functie voor expressie rotate()

rotate($geometry, 45, make_point(4, 5)) geometrie 45 graden met de klok mee gedraaid rondom het punt (4, 5) Geeft een gedraaide versie van een geometrie terug. Berekeningen zijn in het ruimtelijke referentiesysteem van deze geometrie.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Raymond Nijssen, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Zaad toestaan voor functies Random

 • rand(10, 80, 1) 30 Geeft een willekeurig geheel getal terug binnen het bereik dat is gespecificeerd door de argumenten minimum en maximum (inclusief). Als zaad wordt opgegeven, zal de teruggegeven altijd dezelfde zijn, afhankelijk van het zaad.

 • randf(10, 80, 1)   19.37136508087729 Geeft een willekeurig getal float terug binnen het bereik dat is gespecificeerd door de argumenten minimum en maximum (inclusief). Als zaad wordt opgegeven, zal de teruggegeven altijd dezelfde zijn, afhankelijk van het zaad.

Deze mogelijkheid voegt een optionele parameter seed toe aan de functies rand() en randf(). Dit is bijzonder nuttig als u wilt dat het resultaat deterministisch moet zijn, bijvoorbeeld om willekeurige, maar vaste, kleuren toe te wijzen aan objecten. Gebruiken van bijvoorbeeld color_hsb(rand(0,360,$id),50,50) levert altijd dezelfde kleur op voor hetzelfde object. We verbeterden ook de functie rand(), die niet werkte met hogere waarden (boven 32000) door Qt’s QRandomGenerator te gebruiken in plaats van qrand (die lijkt te zijn vervallen in Qt 5.11).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door olivierdalang

Mogelijkheid: Taalondersteuning voor format_date() en to_{date,datetime,time}()

 • format_date('2012-05-15','d MMMM yyyy','fr') '15 mai 2012'

 • format_date('2012-05-15','d MMMM yyyy','it') '15 maggio 2012'

 • format_date('2012-05-15','d MMMM yyyy','en')  '15 May 2012' Maakt een type date of string op naar een aangepaste indeling voor een string. Gebruikt de indeling Qt date/time voor strings. Bekijk QDateTime::toString.

Standaard gebruikt deze expressie de locale van de toepassing. De aanvulling van een optionele parameter voor de taal maakt het mogelijk datums af te handelen die niet zouden overeenkomen met de standaard locale (denk bijvoorbeeld aan een Engels systeem waarop QGIS wordt uitgevoerd, dat probeert een voor Frans opgemaakte tekenreeks te transformeren naar een object date).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Digitaliseren

Mogelijkheid: Dialoogvenster Ongeldige attributen bewerken bij kopiëren/plakken naar andere laag

Bij het kopiëren-plakken van objecten van de ene laag naar de andere, in het geval dat er beperkingen (bijv. not null) op de doellaag van kracht zijn, waaraan niet automatisch kan worden voldaan met standaardwaarden, verschijnt een dialoogvenster om de ongeldige attributen te repareren of de beperkingen met opzet te negeren.

image38

Dit werd mogelijk gemaakt door Amt für Wald und Wild Zug

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Parallelle cache voor snappen

In eerdere versies van QGIS werd de indexcache voor snappen sequentieel opgebouwd en moest u wachten totdat al uw lagen waren geïndexeerd voordat u kan beginnen met bewerken. Dankzij het programma voor grants van QGIS.org, bouwt QGIS nu de indexcache voor snappen parallel op voor elke laag, wat het gehele proces versnelt. Snappen is ook relaxed gemaakt, wat betekent dat u niet hoeft te wachten tot de gehele cache voltooid is, u kunt beginnen met bewerken en informatie voor snappen zal verschijnen zodra het beschikbaar is.

image39

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Verbeteringen aan DXF exporteren

We hebben het proces voor het exporteren naar DXF opnieuw bewerkt. Dit maakt het proces voor exporteren meer solide en biedt nieuwe mogelijkheden.

 • Stijlen van geometrieën worden geëxporteerd en blokken worden gebruikt

 • De Z-coördinaten van 3D-geometrieën worden behouden

 • Labels worden geëxporteerd met inachtneming van hun ankerpunten en horizontale en verticale uitlijning of instellingen voor kwadranten

Het gehele proces voor het exporteren naar DXF is ook gereed gemaakt om in een thread te worden uitgevoerd. Met dit op zijn plaats is het nu één stap verwijderd van het verwijzen naar de achtergrond, annuleren van een lopend proces van exporteren toestaan of weergegeven worden als een algoritme van Processing.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Geometrisch object maken vanuit de relatiebewerker

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om een nieuw object toe te voegen en de geometrie ervan direct te digitaliseren vanuit de widget Relatiebewerker. Het is nu gemakkelijker een geometrisch object toe te voegen dat is gerelateerd aan uw huidige weergegeven ouderobject.

image40

Dit werd mogelijk gemaakt door QWAT user group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Mogelijkheid: Verbeterd dialoogvenster voor selecteren van object

Vanuit de widget Relatiebewerker kunt u uw momenteel weergegeven object koppelen aan bestaande objecten. Het dialoogvenster voor het selecteren van objecten stelt u in staat die objecten te kiezen. Dankzij de gebruikersgroep QWAT wordt het selecteren van objecten nu gedeeld met die van het kaartvenster, dus is het gemakkelijker te vinden en het object te kiezen waaraan u wilt koppelen. We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om weergegeven objecten te filteren (geselecteerde, zichtbaar op de kaart, overeenkomend met een expressie…) door de reeds in het attributenformulier bestaande widgets opnieuw te gebruiken.

image41

Dit werd mogelijk gemaakt door QWAT user group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Mogelijkheid: Verbeteringen gebruikerservaringen in formulierontwerper Slepen en neerzetten

De formulierontwerper Slepen en neerzetten heeft enkele aardige verbeteringen voor de gebruikerservaringen gekregen

 • De twee lijsten (beschikbare velden en boom voor de lay-out) zijn nu gesynchroniseerd: wanneer u een item in een lijst selecteert, wordt het overeenkomende item in de andere geselecteerd.

 • Verborgen dialoogvensters voor configuratie (onder dubbelklikken) zijn naar het rechterpaneel gebracht

image42

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org bugfixing

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Legenda van laag

Mogelijkheid: Ondersteuning voor weergeven van afbeeldingen van legenda’s van WMTS in de lagenboom

We hebben ondersteuning toegevoegd voor het weergeven van afbeeldingen voor de legenda van WMTS direct in de lagenboom, zoals al het geval is voor afbeeldingen van legenda’s van WMS.

Voorbeeld:

imageQ4

Voorbeeld van gebruik: https://wmts10.geo.admin.ch/EPSG/2056/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Mani

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Afgevlakt exporteren van contouren voor lagen met mazen

Een nieuw algoritme in de analysebibliotheek van de API van QGIS om direct contourlijnen en polygonen te exporteren is toegevoegd. De methode is niet gebaseerd op algoritmes van GDAL, maar gebruikt direct methoden voor interpolatie van driehoekige mazen voor lagen met mazen. Het is zowel snel als met afgevlakte vormen, wat overeenkomt met gerenderde afbeeldingen uit QGIS. U kunt het nieuwe algoritme voor Processing gebruiken in de toolbox Crayfish in Processing.

image44

Dit werd mogelijk gemaakt door Austrian Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Ondersteuning van data-bepaalde gegevenssets in QGIS Mazencalculator

U kunt de mazencalculator gebruiken voor alle typen gegevenssets, zowel gedefinieerd op zijkanten als op punten. Aanvullend stelt het gebruikers in staat het resultaat van de mazencalculator op te slaan onder verschillende namen of indelingen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te werken met gegevens van FLO-2D of HEC-RAS in de QGIS mazencalculator

image45

Dit werd mogelijk gemaakt door Austrian Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Processing

Mogelijkheid: Nieuwe lagen verpakken in een bestaand Geopackage

We verbeterden het bestaande algoritme voor Processing package layers om nieuwe lagen aan bestaande GeoPackages toe te kunnen voegen. Alles wat u dient te doen om hiervan gebruik te kunnen maken is het uitschakelen van de parameter OVERWRITE en een bestaand GeoPackage te specificeren.

image46

Dit werd mogelijk gemaakt door BikePlan

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (lineair lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (lineair lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens een functie voor lineair onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap een functie voor lineair lidmaatschap.

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (macht lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (macht lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens een functie voor macht onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap een functie voor macht lidmaatschap.

image48

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (klein lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (klein lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens de functie voor ‘klein’ onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap de functie voor ‘klein’ lidmaatschap. De functie ‘klein’ wordt geconstrueerd met twee gebruikergedefinieerde waarden voor het invoerraster die de mate van half lidmaatschap instellen (middelpunt, resultaten tot en met 0.5) en een vooraf gedefinieerde functieverspreiding die de opname voor de functie beheert.

image49

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (groot lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (klein lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens de functie voor ‘groot’ onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap de functie voor ‘groot’ lidmaatschap. De functie ‘groot’ wordt geconstrueerd met twee gebruikergedefinieerde waarden voor het invoerraster die de mate van half lidmaatschap instellen (middelpunt, resultaten tot en met 0.5) en een vooraf gedefinieerde functieverspreiding die de opname voor de functie beheert.

image50

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (Gaussiaans lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (Gaussiaans lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens de functie voor ‘Gaussiaans’ onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap de functie voor ‘Gaussiaans’ lidmaatschap. De functie Gaussiaans wordt geconstrueerd met twee gebruikergedefinieerde waarden voor het invoerraster die het middelpunt van de Gaussiaanse functie instelt (middelpunt, resultaten tot en met 1) en een vooraf gedefinieerde functieverspreiding die de opname voor de functie beheert.

image51

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Fuzzy logica - Raster onscherp maken (nabij lidmaatschap)

Het algoritme Raster onscherp maken (nabij lidmaatschap) is een eigen implementatie van een algoritme met fuzzy logica. Het transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster en wijst daarbij waarden tussen 0 en 1 toe volgens de functie voor ‘nabij’ onscherp lidmaatschap. De waarde 0 impliceert geen lidmaatschap met de gedefinieerde ingestelde onscherpte, een waarde 1 geeft volledig lidmaatschap weer. Daar tussen volgt de mate van lidmaatschap de functie voor ‘nabij’ lidmaatschap. De functie voor nabij wordt geconstrueerd met twee gebruikergedefinieerde waarden voor het invoerraster die het middelpunt van de functie voor nabij instelt (middelpunt, resultaten tot en met 1) en een vooraf gedefinieerde functieverspreiding die de opname voor de functie beheert.

image52

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Feature: Algoritme Verdichten op aantal geporteerd naar C++

We hebben het algoritme Verdichten op aantal naar C++ geporteerd om de snelheid te verbeteren ten opzichte van de eerdere implementatie in Python. Het nieuwe algoritme geeft ook de parameter voor het tellen weer als een dynamische parameter, zodat die kan worden beheerd door expressies of veldwaarden.

image53

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Algoritme Willekeurige punten in bereik geporteerd naar C++

We hebben het algoritme Willekeurige punten in bereik geporteerd naar C++. Dit voert de snelheid op in vergelijking met de eerdere implementatie in Python. Het nieuwe algoritme geeft ook een gevorderde parameter weer voor het maximale aantal pogingen voor het algoritme bij het zoeken naar willekeurig geplaatste punten die een bepaalde afstand tussen alle punten respecteren.

image54

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Algoritme Dichtheid lijn

In deze versie hebben we een eigen algoritme toegevoegd voor het bereken van de op het raster gebaseerde dichtheid van lijnen. Dit algoritme berekent de dichtheid van de lijn, gebaseerd op een zoekradius en wegingen van de lijnen binnen de zoekradius. Het algoritme werd geporteerd om meer functionaliteit in QGIS te verschaffen uit de extensie Spatial Analyst voor ArcGIS.

image55

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Shapefile repareren”

We hebben een nieuw algoritme toegevoegd dat GDAL gebruikt om Shapefiles te repareren die een defect of ontbrekend bestand .SHX hebben.

image56

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Wijzigingen in gegevensset detecteren” toegevoegd

Dit algoritme vergelijkt twee vectorlagen en bepaalt welke objecten niet gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn tussen de twee. Het is ontworpen voor het vergelijken van twee verschillende versies van dezelfde gegevensset.

Bij het vergelijken van objecten worden de geometrieën van de objecten uit het origineel en de revisie vergeleken tegen elkaar. Afhankelijk van de instelling Gedrag voor vergelijken van geometrie zal de vergelijking ofwel worden gemaakt door een exacte vergelijking te gebruiken (waarbij geometrieën een exacte overeenkomst met elkaar moeten hebben, inclusief de volgorde en het aantal punten) of alleen een topologische vergelijking (waarbij gebieden van geometrieën als gelijk worden beschouwd als al hun randen van componenten overlappen. Bijv. lijnen met dezelfde locaties voor punten, maar in tegengestelde richting zullen door deze methode als gelijk worden beschouwd). Als de topologische vergelijking is geselecteerd, dan zullen in de geometrieën aanwezige waarden Z of M niet worden vergeleken.

Standaard vergelijkt het algoritme alle attributen uit de originele en gereviseerde objecten. Als de parameter Attributen waarmee rekening moet worden gehouden voor overeenkomst wordt gewijzigd, dan zullen alleen de geselecteerde attributen worden vergeleken (bijv. gebruikers toestaan om een tijdstempel of veld ID, waarvan wordt verwacht dat die wijzigen tussen de revisies, te negeren).

Als objecten in de originele of gereviseerde lagen geen geassocieerde geometrie hebben, dan moet extra zorg in acht worden genomen om er voor te zorgen dat voor deze objecten een unieke set attributen is geselecteerd voor de vergelijking. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan zullen waarschuwingen worden weergegeven en de resulterende uitvoer zou misleidend kunnen zijn.

Het algoritme voert drie lagen uit, één die alle objecten bevat die als ongewijzigd tussen de revisies worden beschouwd, één die objecten bevat die zijn verwijderd uit de originele laag en die niet voorkomen in de gereviseerde laag, en één die objecten bevat die zijn toegevoegd aan de gereviseerde laag, maar die niet voorkomen in de originele laag.

image57

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe modus voor “Koppel attributen op plaats” om alleen attributen te nemen uit overeenkomend object met grootste gebied of overlapping

Dit maakt eenvoudige koppelingen polygoon->polygoon mogelijk, waarvan u verwacht dat er slechts één enkel overeenkomend object zal zijn en geen objecten wilt opnemen die slechts raken of slechts een hele kleine uitschieter van de polygoon als overlapping hebben.

image58

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Eigen algoritme Affiene transformatie voor vectoren toegevoegd

Biedt de volgende voordelen boven de versies van GRASS/SAGA:

 • Volledige ondersteuning voor Z-/M-waarden en afhandeling van gebogen geometrieën zonder verlies van bogen

 • Werkt met alle eigen gegevenstypes, dus geen noodzaak voor transformeren van opmaak

 • Ondersteunt dynamische (data-bepaalde, per object) parameters voor vertalen/op schaal brengen/roteren

 • Maakt transformatie en op schaal brengen van zowel Z- als M-waarden mogelijk (indien aanwezig)

 • Modus Direct bewerken wordt ondersteund

image59

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Algoritme gdal_viewshed toegevoegd

Weergeven van nieuw gereedschap gdal_viewshed via Toolbox van Processing. Opmerking: dit vereist GDAL >= 3.1.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Browser

Mogelijkheid: Aanpassen van alle in de Browser weergegeven items

Aanpassen toegevoegd voor alle items die worden weergegeven in browser aan het dialoogvenster Aanpassen van de interface. Gebruiker kan enkele van de bronitems in het paneel Browser verbergen (bijv. Favorieten, provider PostGIS, MSSQL, Oracle, schijven, …)

image60

Dit werd mogelijk gemaakt door Limerick City and County Council

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: HTML-bestanden in paneel Browser weergeven

Deze mogelijkheid staat toe dat bestanden .htm(l) worden weergegeven en kunnen worden geopend vanuit het paneel Browser. Deze worden vaak gebruikt om gegevensbestanden of projecten voor in kaart brengen te documenteren.

image61

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Actie “Document openen…” weergeven in Browser

Door met rechts te klikken op bepaalde bestanden in de Browser is het mogelijk ze te openen met de standaard externe toepassing voor dat type bestand

Bijv. PDFs zullen openen met de standaard externe PDF-viewer.

Werkt met PDF, ODS, XLS(X), CSV, TXT, PNG, JPEG, TIFF, SVG (anders types zullen waarschijnlijk meer werk nodig hebben, omdat zij momenteel niet worden weergegeven in de Browser).

image62

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Aanpassen van in de Browser weergegeven items toestaan

U kunt nu items die worden weergegeven in Browser aanpassen (in het dialoogvenster Aanpassen van gebruikersinterface). Gebruiker kan besluiten enkele van de bronitems in het paneel Browser te verbergen (bijv. Favorieten of provider PostGIS, …)

Screenshot 2020-01-09 at 09 17 05

Dit werd mogelijk gemaakt door Limerick City and County Council

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Actie Vernieuwen toegevoegd aan OGC-services

U kunt nu de services van OGC in de Browser vernieuwen. Hieronder staat een voorbeeld over hoe deze functie werkt in de verbindingen WMS/WMTS:

OGCrefreshonaction

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Gewijzigd pictogram WMTS laag verzamelen

Dit was een wijziging van het pictogram dat werd gebruikt voor het item voor de verzameling WMTS-lagen, een schema voor een database werd gebruikt, in plaats van een aan WMTS gerelateerd pictogram. Een algemeen pictogram voor WMS wordt nu gebruikt.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kartoza

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: Toegevoegde eigenschap voor URL Metadata op de tab Metadata voor de lagen van services voor WMS / WMTS en WCS

Dit werd mogelijk gemaakt door Kartoza

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: Ophalen en weergeven van dimensies voor metadata voor metadata van een WMS-laag

image65

Dit werd mogelijk gemaakt door Kartoza

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: Actie Vernieuwen toegevoegd aan items voor OGC-services

image66

Dit werd mogelijk gemaakt door Kartoza

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: 3D gestapelde mazen

MDAL en QGIS ondersteunen nu 3D gestapelde mazen, in het bijzonder voor de indeling TUFLOW-FV. Voor deze uitgave dient u de van toepassing zijnde methode voor gemiddelde te kiezen in de interface van QGIS en dan kunt u door de gegevens bladeren, soortgelijk als voor elke andere 2D gegevensset.

image67

Dit werd mogelijk gemaakt door TUFLOW

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Verscheidene problemen met codering van Shapefile gerepareerd

Dit repareert de (defect bij ontwerpen ervan?) afhandeling van de codering van Shapefile, wat a jaren een doorlopend probleem was in QGIS.

Bekijk de discussie op

(+ andere!)

De situatie was dat we twee verschillende paden voor code voor afhandeling, decoderen van attributen aan de kant van GDAL OF decoderen aan de kant van QGIS. Helaas waren zij niet met elkaar compatibel, en vanwege de API van GDAL hiervoor, kunnen we de twee benaderingen niet unificeren. (Meer technisch detail in het logbericht van de commit!)

Dus hebben we nu:

 • doe het decoderen altijd aan de kant van QGIS. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om handmatig de voor een Shapefile gedeclareerde codering te overschrijven, omdat zij vaak niet juist zijn!

 • gebruik een portering van de logica voor het detecteren van Shapefile van GDAL (die wordt niet weergegeven in de API van GDAL, dus moest ik die hier opnieuw implementeren), zodat we standaard bij het lezen van Shapefile de ingebedde informatie voor codering respecteren (via bestanden CPG of DBF LDID-informatie)

 • volledig de verwarrende/defecte optie “Ignore shapefile encoding declaration” verwijderd, omdat die niet langer is vereist – gebruikers kunnen ALTIJD handmatig de codering van lagen van Shapefile wijzigen, indien nodig

 • geven we altijd aan gebruikers de gedetecteerde ingebedde codering in de Laageigenschappen weer, in plaats van altijd “UTF-8” weer te geven wanneer de ingebedde informatie voor codering wordt gebruikt

Dit zou het beste van de twee werelden moeten geven – een net standaard gedrag dat resulteert in Shapefile die wordt gelezen met de juiste codering, waarbij het voor gebruikers nog steeds, indien nodig, mogelijk is dit op een basis laag-per-laag te overschrijven.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor bewerken type boog voorr Oracle

In eerdere versies van QGIS was het niet mogelijk enkele typen geometrie te bewerken die afkomstig waren uit een database van Oracle. We hebben daarom ondersteuning toegevoegd voor het bewerken van de volgende typen geometrie:

 • CircularString(Z)

 • CompoundCurve(Z)

 • MultiCurve(Z)

 • CurvePolygon(Z)

 • MultiSurface(Z)

Dit werd mogelijk gemaakt door Lille Metropole

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor rasters van MBTiles in WMS provider

Deze mogelijkheid voegt ondersteuning voor getegelde rasterkaarten van MBTiles toe aan de WMS-provider, zodat het dezelfde paden voor code gebruikt als die voor tegels van WMTS of XYZ. Hier zijn de voordelen van de benadering via de WMS-provider:

 • correct op schaal brengen van tegels op schermen met hoge DPI

 • beter uiterlijk indien niet naar de eigen resolutie van de tegels gezoomd. WMS-provider gebruikt afgevlakt op schaal brengen terwijl GDAL standaard Nearest neighbor gebruikt.

 • kaarttegel wordt weergegeven bij renderen (met GDAL is het een blanco kaart totdat alles is geladen)

 • mogelijk om de widget met schuifbalk voor schaal te gebruiken

 • sneller - voornamelijk een bijeffect van het laden van minder tegels op schermen met hoog DPI

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias

Mogelijkheid: Eigen PostGIS raster gegevensprovider

Dit is een implementatie van een PostGIS raster gegevensprovider in de bron van QGIS. Tegels worden gecachet in RAM-geheugen.

Dit werd mogelijk gemaakt door Christmas Holidays Inc.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Weergeven van dimensies voor metadata voor metadata van een WMS-laag

wms-ttimelayermetadataqgis

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Samweli Mwakisambwe

Mogelijkheid: Andere methoden voor gemiddelden voor 3D mazen

QGIS bevat nu verscheidene methoden voor het gemiddelde van lagen met mazen (bekijk gerelateerde QEP, en voor een beschrijving van de methoden, bekijk TUFLOW documentation.

 • SingleLevelAverageMethod (top)

 • SingleLevelAverageMethod (bottom)

 • MultiLevelsFromTopAveragingMethod

 • MultiLevelsFromBottomAveragingMethod

 • SigmaAveragingMethod

 • DepthAveragingMethod

 • HeightAveragingMethod

 • ElevationAveragingMethod

Screenshot 2019-12-19 at 13 59 47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: OGC API - objectenrovider

Deze nieuwe provider is een implementatie aan de kant van de cliënt van de recent aangenomen specificatie OGC API - Features - Part 1: Core, eerder bekend als WFS3. Het is geïntegreerd in de grafische gebruikersinterface van de WFS-provider, en wendt de mechanismen van zijn bron aan om het op de achtergrond downloaden van objecten aan te bieden, paging te gebruiken, en een lokale cache van reeds gedownloade objecten te gebruiken voor een gladder interactief gebruik van gegevenssets.

image70

Dit werd mogelijk gemaakt door Planet

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault (Spatialys)

QGIS Server

Mogelijkheid: QGIS ontwikkelingsserver toepassing

QGIS Development HTTP Server

Dit is een kleine onafhankelijke toepassing voor de opdrachtregel die een minimale HTTP ontwikkelingsserver voor QGIS Server implementeert.

Dit kan nuttig zijn bij het ontwikkelen en testen van projecten, modules enplug-ins voor QGIS Server, zonder een volledige webserver/FCGI stack nodig te hebben.

qgismapserver

Usage: qgis\_mapserver [options] [address:port]
QGIS Development Server

Options:
-h, --help Displays this help.
-v, --version Displays version information.
-l Sets log level (default: 0)
0: INFO
1: WARNING
2: CRITICAL
-p Path to a QGIS project file (*.qgs or* .qgz),
if specified it will override the query string MAP argument
and the QGIS\_PROJECT\_FILE environment variable

Arguments:
addressAndPort Listen to address and port (default: "localhost:8000")
address and port can also be specified with the environment
variables QGIS\_SERVER\_ADDRESS and QGIS\_SERVER\_PORT

Voorbeeld uitvoer:

bash QGIS Development Server listening on http://localhost:8000 CTRL+C to exit 127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 5140 103ms "GET /wfs3/?MAP=/home/ale/dev/QGIS/tests/testdata/qgis_server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200 127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 3298 2ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.js HTTP/1.1" 200 127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1678 3ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.css HTTP/1.1" 200 127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1310 5ms "GET /wfs3/static/style.css HTTP/1.1" 200 127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:43 2020] 4285 13ms "GET /wfs3/collections?MAP=/home/ale/dev/QGIS/tests/testdata/qgis_server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Toegevoegd DXF server export parameters NO_MTEXT en FORCE_2D

QGIS-server ondersteunt nu de nieuwe parameters NO_MTEXT en FORCE_2D om symbologie voor tekst en lijnen te beheren voor gegenereerde DXF-bestanden. Voegt ontbrekende parameters toe aan verzoek GetDxf

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Ondersteuning voor JSON toegevoegd aan WMS GetLegendGraphic

Deze mogelijkheid voegt ondersteuning toe aan antwoorden GetLegendGraphic die als JSON zijn gecodeerd. Het bouwt verder op eerder werk van @pblottiere, die QgsLegendRenderer::exportLegendToJson voor exact dat doel toevoegde.

Bijvoorbeeld een verzoek GetLegendGraphic met FORMAT=image/png dat de afbeelding produceert

image72

zal het volgende produceren met FORMAT=application/json

De afbeelding van het pictogram is gecodeerd in base64, en direct weer te geven in een webpagina.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Éric Lemoine

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Methoden voor digitaliseren van vormen weergeven in QgisInterface

De acties voor het activeren van tekengereedschappen werden niet weergegeven in de API, als u een actie wilde uitvoeren met een van deze gereedschappen moest u eerst opnieuw klassen maken. Dus een aanroep van het type qgis.utils.iface.actionCircleCenterPoint().trigger() vereenvoudigt de programmeerbaarheid.

Dit werd mogelijk gemaakt door de QWAT/QGEP group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Stephen Knox

Titel probleem

URL issues (indien gerapporteerd)

URL PR of commit

Allow editing of postgres JSON fields from Text Edit Widget

#29361

#30758

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stephen Knox

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

“Recent” Group do not appear when opening the “Select by expression” dialog

#33791

PR #33922

PR #33922

QGISserver cannot find shp; tries to open absolute instead of relative path

#33200

PR #33925

riskant

unreported: wrong link in server WFS3 items page (too many slashes)

niet gerapporteerd

PR #33926

riskant

Qgis scans raster tables on connection to postgis

#33885

PR #33922

PR #34288

Layer Properties Information tab - formatting problems

#33862

PR #33955

PR #34289

Can’t set min/max values to decimal in raster symbology with QGis Linux versions

#33859

werkt bij mij in huidige master

QgsVectorLayer readStyle does not read scale based visibility

#33840

PR #33987

PR #34289

Categorized symbolization does not work on bigint columns in QGIS

#33585

PR #33992

PR #34290

QGIS fails to apply style file to rasters

#29427

geen wijziging vereist, maar wordt nog steeds onderzocht

copy / paste feature does not work correctly for MultilinestringZ

#33977

werkt bij mij in huidige master

Edit Form shows and saves raw default-values from geopackage, spatialite or sqlite

#33383

PR #34012

PR #34298

Not possible to uncheck layers in Order Panel

#33854

PR #34015

PR #34288

PostgreSQL identity column not recognized properly

#29560

PR #34017

PR #34291

Spatialite provider does not recognize autoincrement PKs when table definition uses backticks

#34085

PR #34012

PR #34298

QGIS crash when I click on the button “Manage Map Themes”

#33295

PR #34090

PR #34098

QGIS Server - WMS Request GetPrint fails with ATLAS_PK

#30817

werkt bij mij in huidige master

QGIS 3.10.2 replace 0 to NULL

#34118

PR #34152

PR #34292

Representation for NULL values inconsistent use/display

#28643

PR #34157

PR #34293

DB Manager in 3.11 Master can’t connect to PostGIS Enabled database

#34132

PR #34171

N/B

QGIS doesn’t respect OGC guidelines for KVP parameters

#34148

PR #34175

PR #34294

QGIS 3.10 can’t find pkey of postgres views

#34167

PR #34179

PR #34295

Duplicating a scratch layer ignores added fields

#34134

PR #34199

PR #34203

QGIS master project XML is invalid

#34218

PR #34219

PR #34297

Full row conditional formatting formats wrong full rows

#34122

PR #34305

PR #34315

filter expression error returns true

#34259

PR #34309

PR #34512

Fields are shifted when importing a layer with an FID attribute into GeoPackage

#32927

PR #32934

N/B

“split features” of PostGIS layers become slow since 3.6

#34326

gesloten: kan het niet reproduceren met een van de (verscheidene) verschafte gegevenssets

Cannot add/save more than 1 record/feature in a Spatialite layer/table

#34379

PR #34423

PR #34513

QGIS crashes when changing “default value” in layer property on a point scratch layer, after editing feature

#34404

PR #34428

PR #34514

Raster calculator turns one row of pixels into nodata

#34435

PR #34460

PR #34511

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

repository files modified by ‘make check’

#25830

Runs of testsuite leaves hundreds of directories in ~/.local/share

#34185

Commit 96a7fb8

N/B

Drop use of deprecated QgsCoordinateReferenceSystem constructor

PR #34186

Commit b4fa419

N/B

Only look for pointcloud in its installed extension schema

#33509

Commit 1f44b29

N/B

QGIS 3.10 unable to load PostGIS-table on MacOS Catalina

#32558

Commit d15ce6b

Commit a06b164

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Crash when applying wrong filter to OAFeat layer

#33878

PR #33927

PR #33958

Oracle provider: fix compiler warnings

PR #33930

Cannot import 3D vector into Spatialite datasource (works for GPKG)

#33883

PR #33938

PR #33945

[Oracle] Fix MultiSurface with straight polygon

PR #33959

niet te doen

Geometries stored in Oracle table fail sdo_geom.validate_geometry_with_context(..) check

#29085

PR #33959

niet te doen

QGIS WFS / OGC API – Features not showing list typed attributes correctly

#33758

PR #33983

N/B

Legend causing a crash

#32913

PR #34004

PR #34063

Draw effects units setting doesn’t persist

#34089

PR #34135

PR #34151

Bad georeferencing of OZI .map

#34299

GDAL commit

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alexander Bruy

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Remove verbose wording on layout toolbar buttons

#30161

PR #33912

Unable to paste a layer in an empty project

#26710

PR #33961

PR #33965

DB Manager: Create Layer dialog should be closed or cleared once the new layer is generated

#25535

PR #33910

Two different default shortcuts for the Layer styling panel (F7 vs Ctrl+3)

#26696

PR #33984

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Repareert compilatie op Arch Linux

Niet gerapporteerd

PR #34110

PR #34146

Move labels doesn’t work with GPKG QGIS 3.4

#30408

Gesloten (werkt in master en 3.10)

Auxiliary storage not usable in non editable layer

#30376

Terugkoppeling (werkt in master en 3.10)

Labels Buffer DD options do not have fields set and do not render in map canvas

#28544

PR #34153

riskant

QGIS does not load embedded layers when opening projects

#34060

PR #34311

PR #34706

Embedded layers are duplicated after opening

Niet gerapporteerd

PR #34311

PR #34706

Raise log level of server exception

Besproken op lijst qgis-developers

PR #34256

PR #34539

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Crash with relations

#33120

PR #34255

Crash with relations V2

#33120

PR #34403

gereed

Fix map layer actions rendering in attribute table

Niet gerapporteerd

PR #34266

gereed

DnD improvements (sync selections)

#28570

PR #34411

NOG TE DOEN?

DnD improvements (container config)

#29063

PR #34433

DnD improvements (do not hide behind double click)

#29063

PR #34479

disable browsing auto pan/scale in attribute table when showing visible features only

#34486

PR #34493

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Snapping and vertex tool not working with some layers if snapping was enabled when loaded

#33449

PR #33757

N/B

Snapping not possible in new project with new layer

#32969

Duplicaat

Vertex Tool cache not refreshing after changes to line features

#33947

Zal niet gerepareerd worden

“fill ring” do not trigger the correct computation of the area in the “default value” expression

#32377

Gesloten (gerepareerd in 3.10 en master)

“view feature form” opens the wrong feature/record

#33880

PR #34009

NOG TE DOEN

setFilterExpression and QGIS Filter output different results

#33454

Gesloten (geen probleem van QGIS)

Crash while using Oracle views with primary key defined as number without precision

#31626

PR #34312

NOG TE DOEN

WCS client stopped working on a specific service from 2.18 to 3.x

#33339

PR #34300

NOG TE DOEN

Crash in relation reference test

#34779

PR #34822

NOG TE DOEN

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Bertrand Rix

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Snapping and vertex tool not working with some layers if snapping was enabled when loaded

#33449

PR #33757

N/B

Snapping not possible in new project with new layer

#32969

Duplicaat

Vertex Tool cache not refreshing after changes to line features

#33947

Zal niet gerepareerd worden

“fill ring” do not trigger the correct computation of the area in the “default value” expression

#32377

Gesloten (gerepareerd in 3.10 en master)

“view feature form” opens the wrong feature/record

#33880

PR #34009

NOG TE DOEN

setFilterExpression and QGIS Filter output different results

#33454

Gesloten (geen probleem van QGIS)

Crash while using Oracle views with primary key defined as number without precision

#31626

PR #34312

NOG TE DOEN

WCS client stopped working on a specific service from 2.18 to 3.x

#33339

PR #34300

NOG TE DOEN

Crash in relation reference test

#34779

PR #34822

NOG TE DOEN

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Bertrand Rix

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Close vertex for line when editing

#32359

PR #34217

PR #34285

Fix Grass linking on FreeBSD

gerapporteerd op de mailinglijst van FreeBSD

PR #34088

PR #34238

[Regular Shape] Allow undo click when digitizing new features

#25597

PR #34080

PR #34302

Remove Added Vertex with Add Circular String

#29688

PR #34058

PR #34301

Rubberband not working correctly with “Shapes” digtizing in rotated map window

#33287

Duplicaat

Digitizing: LineStringZ does not inherit Z-coordinates from points if line starts by snapping to a point with no Z coordinate

#33201

PR #33642

PR #33951

Split feature makes QGIS 3.4.6 crash

#33408

Al gerepareerd

Fix oriented minimum bounding box algorithm

#33532

PR #34334

PR #34338

error with returned angle by orientedMinimumBoundingBox()

#31371

Gesloten. Gebrek aan terugkoppeling

Fix build with txt2tags >= 3.5

direct gerapporteerd bij FreeBSD-onderhouder van QGIS

PR #34377

PR #34389

Fix identify menu when an expression is used as display name

niet gerapporteerd

PR #34361

PR #34402

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sebastien Peillet

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Extend line does not work in compoundCurvedZ layer

#32080

PR #34055

Feature attribute selection design bug

#29542

PR #34359

Unable to add a new feature when joining two PostGIS tables

#33148

PR #34216

Copy/Paste fails from one layer to another when layer has NOT NULL constraints and transaction groups are enabled

#29603

Al gerepareerd door PR #33688

QGIS freezes when creating new shapefiles

#32069

Al gerepareerd

Oracle : tables are listed once for Polygons and once for MultiPolygons but both show all geometries

#32521

PR #34358

BUG: fix invalid layer result when Oracle version is under 12

niet gerapporteerd

PR #34546

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sebastien Peillet

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Fix IN/NOT IN evaluation with very long number like strings

#34314

Commit 167e0de

Commit aca059a

[processing] Define Layer Projection tool should write .prj files using ESRI WKT1 format

#34007

Commit f41dd11e

Ingediend

Show ‘unknown CRS’ in status bar instead of blank text when project is set to an unknown CRS

#33458

Commit c6319b2

Ingediend

Don’t force users to make a choice in the datum transform dialog

#34234

Commit 644a552

Ingediend

Fix crash when changing raster data source

#34231

Commit caf334e6

Commit b4142c3

Handle unit type “m” in custom WKT strings on proj 6 builds

#34196

Commit bb20cee

Commit 97c50f9

Show full CRS WKT for custom CRS in layer properties

#33862

Commit 19d58bda

Commit 2908227

[processing] Fix modeler draws lines to wrong output when connecting green output boxes

Niet gerapporteerd

Commit 5ae9807

Commit 528a45d

[processing] Fix Points Along Geometry handling of multipart geometries

#34022

Commit 3fb18a2

Commit ac3b446

[processing] Fix QStringList values are not accepted as valid values for multi-field parameters

Niet gerapporteerd

Commit abcb8d2

Commit d421313

[processing] Fix some field names are rejected in modeler for non-multi field parameters

Niet gerapporteerd

Commit 9bcd980

N/B - alleen 3.12

Fix crash in server feature info

Niet gerapporteerd

Commit b3f37fde

Ingediend

Fix overflow by assigning double max to float, invalid min

Niet gerapporteerd

Commit 2b15e255

N/B - alleen 3.12

Fix crash in QgsGeometryDuplicateCheck due to heap use after free

Niet gerapporteerd

Commit 195576e

Commit dc647bc

Fix crash on destruction of QgsPointLocator, if object is destroyed while indexing is happening in the background

Niet gerapporteerd

Commit 08adb23

N/B - alleen 3.12

Fix crashes when reading certain resampled raster files

#33711

Commit b2c5a45

Commit 388277e

Fix use after free in 3d point symbol

Niet gerapporteerd

Commit df7979c

Commit 7204de2

Fix leaks in geometry generator symbol layer

Niet gerapporteerd

Commit 1610fb8

Commit 3944db4

Fix crash in rendering on proj 6 builds

#33902

Commit 8a71091

Commit f41076d

Don’t try to label empty geometries

#33931

Commit 1144974

N/B - alleen 3.12

Fix crashes when attempting to export reprojected raster layers

#33801

Commit bbd055c

Commit 2fff8e1

Fix shapefile encoding issues

#21264

Ingediend

Uitgesteld tot 3.10.4

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson