QGIS 2.18

For users:

For documentation writers:

For developers:

docs 2.18 icon

docs testing icon

QGIS testing

We zijn nog steeds de documentatie voor QGIS 2.18 aan het bijwerken (nog niet aan het vertalen). We noemen deze versie 'QGIS testing' en die is hier te vinden: http://docs.qgis.org/testing

QGIS Gebruikershandleiding

QGIS Trainingshandleiding

PyQGIS Cookbook

QGIS Developers Guide

Building QGIS from Source

Handleiding voor documentatie (hoe documentatie te schrijven)

Een klein introduktie in GIS

PDF versies van alles hierboven, bijv. om af te drukken, zijn hier beschikbaar: http://docs.qgis.org/testing/pdf

C++ Api documentatie

Documentatie voor PyQGIS Python Api


Archieven

Links naar de documentatie voor oudere versie van QGIS: