Gebruikersgroepen

Huidige lijst van gebruikersgroepen van QGIS

Geregistreerd in 2016 of eerder

Geregistreerd in 2017

Geregistreerd in 2018

Verwijderd 2018

Geregistreerd in 2020

Geregistreerd in 2021

Geregistreerd in 2022

Doelen van een gebruikersgroep

 • Organiseren van gebruikersbijeenkomsten

 • Coördinatie van ontwikkeling, rekening houdend met regionale/nationale standaarden en vereisten

 • QGIS-informatie: bijeenkomsten, artikelen in GIS-tijdschriften, QGIS-informatie op sociale media, GIS-discussieplatformen, enz.

 • Verzameling voorbeelden van QGIS-gebruik

 • Sponsoren: een lokale gebruikersgroep zou een redelijk bedrag aan jaarlijkse kosten voor lidmaatschap kunnen verzamelen (afhankelijk van het land). Deze verzamelde gelden zouden kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van bepaalde mogelijkheden, te helpen met het oplossen van problemen of als een donatie aan het internationale project QGIS.

 • Vaststellen van interesse van groepen, bijv. landmeten, stedelijke planning, server/webcliënt, etc.

 • Initialisatie/coördinatie van modules voor de toepassing, bijv. landmeten, stedelijke planning, server/webcliënt, etc.

 • Selecteren van een vertegenwoordiger om op te treden als een QGIS Country Voting Member

Algemene veronderstellingen/aanbevelingen

 • blijf verkoper/bedrijf-neutraal

 • organiseer democratische structuren voor het bestuur, stemmen en belangrijke beslissingen

 • blijf transparant, in het bijzonder als u betrokken bent bij bijdragen uit lidmaatschap en hoe u die uitgeeft

 • informeer van tijd tot tijd het internationale project over uw lokale activiteiten

Organisatie

Afhankelijk van uw land zou een kleinere legale entiteit, bijv. een vereniging, kunnen worden opgericht. Afhankelijk van lokale wetgeving impliceert een dergelijke entiteit dat u tenminste één maal per jaar vergadert (algemene vergadering), een jaarverslag publiceert en het financiële verslag beschikbaar maakt voor uw leden. Vaak impliceert het ook het opstellen van statuten.

De statuten van de Zwitserse gebruikersgroep van QGIS als een voorbeeld:

Formulieren aanvragen lidmaatschap:

U kunt deze statuten en de formulieren aanvragen voor lidmaatschap gebruiken als een idee of verwijzing en ze wijzigen naar uw lokale situatie.

Lokaal landdomein qgis.xx

Het wordt aanbevolen uw lokale landdomeinen te registreren, bijv. qgis.ch of qgis.uk. Als het domein al door een andere organisatie, bedrijf of persoon is verkregen, onderhandel dan of u de eigenaar kunt overhalen te transfereren naar de lokale gebruikersgroep van QGIS. Het internationale project QGIS heeft QGIS geregistreerd als een handelsmerk, wat zou kunnen helpen bij uw onderhandelingen.

Website-sjabloon

Als u de website voor de groep niet vanaf nul wilt hosten en ontwerpen, kunt u de sjabloon gebruiken die wordt verschaft op https://github.com/qgis/qgis-template.github.io