Log met wijzigingen voor QGIS 3.24

image1

Datum uitgave 18-02-2022

In memoriam: Deze uitgave is genaamd ‘Tisler’ naar een klein Noors eiland dat een favoriete plaats om te bezoeken was van Håvard Tveite, die overleed in mei 2021. Håvard was een bijzonder actief lid van de gemeenschap van QGIS, gaf waardevolle input voor de documentatie, ontwikkelde vele plug-ins, en onderhield de QGIS Resources Sharing Repository om slechts enkele van zijn bijdragen te noemen. De kaart in het welkomstscherm van QGIS 3.24 is een kaart voor oriëntatie die Håvard heeft gemaakt. Hij hield ervan om elk jaar enige tijd door te brengen op Tisler om kaarten te maken.

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op/ YouTube op https://youtu.be/gVgR4Oxqtkk

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Kaartbereiken direct ophalen vanuit lay-outkaarten en bladwijzers

Dit is een handige tijdspaarder! De widget Extent in QGIS stelt u nu in staat om direct de bereiken van kaarten op te halen en overeen te laten komen vanuit bladwijzers en lay-outs in uw project.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Gemakkelijker aangepaste Coördinaten ReferentieSystemen maken

We hebben een nieuwe optie toegevoegd bij het selecteren van een Coördinaten ReferentieSysteem (CRS), die u in staat stelt direct een definitie voor een aangepast CRS in te voeren (van proj- of WKT-tekenreeksen), in plaats van u te eisen dat u specifiek eerst dit aangepaste CRS toevoegt aan de database voor de projecties.

Dit is veel vriendelijker wanneer u slechts een aangepaste projectie wilt definiëren voor slechts één enkel doel, bijv. een overzichtskaart met een projectie die is ontworpen voor een specifieke latitude- en longitude-locatie.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Symbologie

Mogelijkheid: Markering/hash-lijn: verschuiving langs de lijn met “percentage” van de lijnlengte (en negatieve verschuivingen!)

U kunt nu de verschuiving langs lijn specificeren in het percentage voor zowel de markerings- als de hash-lijn typen symboollagen. (Deze verschuivingen worden behandeld als percentages van de totale lijnlengte).

Aanvullend, wanneer de instelling verschuiving langs lijn voor een markerings- of hash-lijn symboollaag langer is dan de grootte van een gesloten ring, zal QGIS de verschuiving nu behandelen als doorlopend langs de ring. Bijvoorbeeld: instellen van de verschuiving op 150% resulteert er in dat de verschuiving wordt behandeld als 50% van de lengte van de gesloten ring.

Tenslotte hebben we het ook mogelijk gemaakt om een negatieve verschuiving langs lijn te specificeren voor een gesloten ring. Negatieve verschuivingen worden achterwaarts berekend langs de ring.

image5

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Beheren of plaatsingen van eerste/laatste punt van toepassing zijn voor elk deel van meerdelige geometrieën

Deze nieuwe optie voor Symbologie voor de Markerings- en Hash-lijn symbooltypen stellen u in staat te beheren of de opties voor plaatsing van het eerste en laatste punt van toepassing zouden moeten zijn voor elk deel van een meerdelige lijn (of polygoon) individueel, of alleen het allereerste en allerlaatste punt in de gehele meerdelige geometrie.

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Optie van plaatsing van Markering/hash-lijn “op punten” vervangen door “op binnenste punten”

De nieuwe modus Op binnenste punten plaatst de symbolen alleen op alle binnenste punten (d.i. alle punten, behalve het eerste of laatste punt).

Eerder plaatste de oude modus “Punten” symbolen zowel op het eerste las laatste punt en alle binnenste punten, wat het nagenoeg onmogelijk maakte een lijn op te maken met een afwijkende markering op het eerste of laatste punt ten opzichte van de rest van de punten van de lijn. Met de nieuwe optie Op binnenste punten is het gemakkelijker om een stijl te maken waarbij de lijn een afwijkende markering heeft op het eerste of laatste punt ten opzichte van de rest van de punten!

(Deze wijziging is netjes gepaard met de overschakeling naar keuzevakken voor de opties voor plaatsing – zorg er voor, om een markering op alle punten weer te geven, dat de opties voor Op eerste punt, Op laatste punt en Op binnenste punten zijn geselecteerd).

image7

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Opties voor plaatsing in markerings- en hash-lijn symboollagen hebben nu keuzevakken in plaats van elkaar uitsluitende knoppen

Deze verbetering maakt het aanzienlijk eenvoudiger om markerings- (of hash) lijnen te maken met de markeringen op zowel het eerste en laatste punt (naast andere nuttige combinaties!)

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Beheren van het gebruikte kleurmodel bij het interpoleren van kleurverlopen

Bij het renderen van een kleurverloop zorgen sommige combinaties van verlopende kleuren er voor dat het verloop modderige grijze middentonen weergeeft als de interpolatie wordt uitgevoerd met afzonderlijke kanalen rood/groen/blauw. Een alternatieve benadering is om in plaats van kleuren te interpoleren via hun nuance/saturatie/helderheid of waardekanalen. Deze benadering kan deze ontzadigde middentonen vermijden, wat resulteert in meer visueel prettige verlopen.

We maken het nu mogelijk de specificatie van de kleur in te stellen per stop in een kleurverloop met meerdere stops om gebruikers het beheer te geven over welke techniek voor interpolatie te gebruiken. Er is ook een optie om de richting te beheren die de interpolatie zou moten volgen voor de Hue-component van een HSL/HSV-kleurspecificatie interpolatie, wat kan helpen bij het vermijden van ongewenste interpolatie door het gehele spectrum van de regenboog voor nuance in bepaalde omstandigheden!

Deze video geeft het verschil weer in middentonen van een kleurverloop, waarbij de RGB-interpolatie resulteert in modderige kleuren, terwijl de HSL/HSV-interpolatie netjes en levend blijft.

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Miniaturen in grootte wijzigen in dialoogvenster Stijlbeheer

We hebben een nieuwe schuifbalk toegevoegd om de grootte van miniaturen, die worden weergegeven in het dialoogvenster Stijlbeheer, te beheren, omdat deze afmetingen van de miniaturen soms te klein zijn om een goede weergave van een symbool te kunnen geven!

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: “Lineburst”-symbolen

We hebben een nagelnieuw type symboollaag “Lineburst” toegevoegd, dat een verloop rendert langs de breedte van een lijn (tegengesteld aan de renderer voor geïnterpoleerde lijnen, die een verloop rendert over de lengte van een lijn). Het is net als het type Shapeburst-vulling, maar voor lijnen!

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: “Rasterlijn”-symbolen

We zijn super enthousiast om u dit nagelnieuwe type lijnsymbool aan te bieden, dat het vuur u mogelijk maakt een rasterafbeelding te renderen die de vorm van een object lijn volgt. Dit symbooltype opent een geheel nieuwe wereld aan mogelijkheden voor de symbologie van QGIS, en is speciaal nuttig bij het maken van kaarten in een handgetekende of geschilderde stijl.

Opties die beschikbaar zijn om te beheren:

 • het pad van de afbeelding (inclusief data-bepaald pad)

 • lijnbreedte

 • doorzichtbaarheid

 • stijlen voor samenkomsten van lijnen en uiteinden

image10

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Keuze voor gedrag van clippen voor patroonvullingen voor lijnen

U kunt nu beheren hoe lijnen in een symbool voor patroonvulling worden geclipt naar polygoon-vormen. De beschikbare opties omvatten:

 • Alleen clippen tijdens renderen: lijnen worden gemaakt die het gehele begrenzingsvak van het object bedekken die dan worden geclipt tijdens het tekenen. De extremiteiten van de lijn (begin en einde) zullen niet zichtbaar zijn (dit is hetzelfde gedrag las in oudere uitgaven van QGIS).

 • Lijnen clippen vóór renderen: lijnen worden geclipt naar de exacte vorm van de polygoon voorafgaande aan het renderen. De extremiteiten van de lijn (inclusief stijlen van uiteinden, symbolen voor begin/einde van markeringslijnen, etc) zullen zichtbaar zijn, en zouden soms uitgebreid kunnen worden tot buiten de polygoon (afhankelijk van de instellingen voor de lijnsymbolen).

 • Niet clippen: er wordt in het geheel niet geclipt - de lijnen zullen het gehele begrenzingsvak van het object bedekken

image11

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeterd renderen van vullingen van lijnpatronen

Bij het exporteren naar een vectorindeling (bijv. PDF of SVG) of wanneer een subsymbool van een lijn dynamische (data-bepaalde) eigenschappen heeft, kunnen we nu automatisch schakelen naar een lijn-per-lijn gebaseerde benadering om de vulling te renderen. (Eerder werd altijd een op een patroon van tegels gebaseerde benadering gebruikt, wat vaak resulteerde in ongewenste artefacten en zichtbare naden in het patroon).

Enkele van de vele voordelen van deze wijziging omvatten:

 • Kleinere grootte voor uitvoerbestanden PDF/SVG – de vullingen voor lijnpatronen worden niet opgeslagen als rasterafbeeldingen in de uitvoer, dus zal de algehele bestandsgrootte vaak veel kleiner zijn

 • PDF/SVG geëxporteerde bestanden zijn gemakkelijker aan te passen in externe toepassingen (zoals Inkscape of Adobe Illustrator) voor nabewerken, omdat elke individuele lijn in het patroon kan worden aangepast.

 • Betere kwaliteit uitvoeren van PDF/SVG, omdat de vulling niet afhankelijk is van DPI en pixels er perfect uitziet, ongeacht van hoe ver u inzoomt

 • Geen zichtbare artefacten onder bepaalde hoeken, afstanden of met bepaalde stijlen van lijnsymbolen

En zelfs nog beter, het opent de deur voor een groot bereik aan nieuwe symboolstijlen, bijvoorbeeld:

 • lijnpatronen waarin de individuele lijnen wijzigen van kleur/breedte/streepje/ etc.

 • lijnpatronen met symbolen voor markeringslijnen op middelpunt/etc

 • effecten van geometrie-generator per lijn, bijv. golvende lijnpatronen, handgetekende lijnstijlen, etc

image12

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Rotatiehoek voor vullingen van puntpatronen

Nu kunt u een optionele rotatiehoek specificeren voor vullingen van puntpatronen, wat er voor zorgt dat het gehele puntpatroon onder die hoek valt. Dit kan extreem nuttig zijn bij het over elkaar leggen van meerdere vullingen van puntpatronen!

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Willekeurige verschuivingen van punten voor vullingen van puntpatronen

Deze (optionele) instelling maakt het mogelijk elk punt in een vulling voor puntpatronen willekeurig te verschuiven naar de maximaal gespecificeerde afstand in de X- of Y-richting. U kunt de maximale verschuiving specificeren in millimeters, punten, kaarteenheden, of zelfs eenheden van “percentage” (waar percentage relatief is aan de breedte of hoogte van het patroon).

U kunt een optioneel willekeurig aantal zaad instellen om te vermijden dat de symboolpatronen “heen en weer springen” rond vernieuwingen van de kaart. Data-bepaalde overrides worden ook ondersteund.

Het belangrijkste verschil tussen deze nieuwe instelling en het bestaande symbooltype willekeurige markeringsvulling is dat de willekeurige verschuiving met een puntpatroon quasi-“normale” plaatsing van markeringen mogelijk maakt – omdat de punten in het patroon effectief worden beperkt tot een raster, dit maakt het maken van semi-willekeurige vullingen mogelijk die geen lege gebieden of overlappende markeringen hebben. (Tegengesteld aan de willekeurige markeringsvulling, die punten altijd volledig willekeurig plaatst… wat soms resulteert in visuele clusters van punten of ongewenste lege gebieden).

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Instelling Modus Coördinaten verwijzing voor lijnpatronen en puntpatroon vullingsymboollagen

Lijnpatroon en puntpatroon vullingsymboollagen hebben een nieuwe instelling Modus Coördinaten verwijzing om het verankeren van de patronen aan te kunnen passen. Praktisch gesproken maakt dit het mogelijk dat patronen netjes worden uitgelijnd over aanliggende en overlappende objecten.

relief

image16

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Clippen van markeringen beheren voor vullingen van puntpatronen

Deze nieuwe optie geeft u beheer over hoe markeringen worden geclipt in een vulling van puntpatronen. De beschikbare opties omvatten:

 • Clippen naar vorm: markeringen zullen worden geclipt op de grens van de vorm, dus “afgebroken” markeringen kunnen zichtbaar zijn (hetzelfde gedrag als in eerder versies van QGIS)

 • Middelpunt markering binnen vorm: markeringen zullen alleen worden getekend als hun middelpunt binnen de vorm valt, en markeringen zullen niet worden geclipt op de grens van de vorm

 • Markering volledig binnen vorm: markeringen zullen alleen worden getekend als zij volledig binnen de vorm passen

 • Niet clippen: gehele symbolen voor markering zullen worden getekend als enig deel van de markering binnen de vorm valt

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Expressiefuncties voor het maken van driehoekige/vierkante/gebogen golven

We hebben enkele nieuwe expressiefuncties toegevoegd die “golvende lijnen” produceren langs grenzen van geometrieën. Meerdere vormen voor golven zijn beschikbaar, inclusief:

 • Golf (sinusachtig)

 • Driehoekig

 • Vierkant

In aanvulling daarop zijn ook expressiefuncties toegevoegd voor het maken van golven op een normale manier of met willekeur.

Wanneer gebruikt met geometrie-generatoren kunnen deze expressies worden gebruikt voor enkele zeer geavanceerde cartografische effecten!

image18

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Labelen

Mogelijkheid: Eenheden “Percentage” voor grootte van de tekstbuffer, verschuiving van de schaduw en straal van vervagen

We maken het nu mogelijk de grootte voor de tekstbuffer, verschuiving van de schaduw en de straal voor vervagen in te stellen als een percentage van de grootte van het lettertype. Dit is gewenst omdat het het mogelijk maakt tekstindelingen te maken waarbij de componenten netjes op schaal worden gebracht als de grootte van de tekst wordt gewijzigd, in plaats van een vaste grootte voor buffer/schaduw te hebben die onafhankelijk moeten worden aangepast als de grootte van de tekst wijzigt.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Data-bepaalde labelposities voor geometrieën punt

U kunt nu de data-bepaalde plaatsing van labels instellen om te worden gebonden aan een veld voor een geometrie punt of expressie. (Eerdere versies van QGIS stonden alleen data-bepaalde plaatsing toe om te worden ingesteld via twee afzonderlijke numerieke velden X en Y).

Deze wijziging stelt u nu ook in staat om het gereedschap Label verplaatsen te gebruiken om de positie van een label, dat is gebonden aan een veld voor een geometrie punt, te wijzigen, wat er voor zorgt dat de nieuwe positie van het label wordt opgeslagen als een geometrie punt in dat attribuut.

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Mogelijkheid: Uitgestrekte tekst voor labels en tekstindelingen

Deze verbetering stelt u in staat uw tekst horizontaal uit te strekken of te comprimeren met een factor percentage. Het is vaak handig voor het aanpassen van de breedte van lettertypen om wat meer tekst te laten passen in labels (met mate gebruikt, dat is… u kunt zeker het uitstrekken van lettertypen misbruiken met soms verschrikkelijke resultaten!)

Opmerking: Deze verbetering vereist Qt 6.3+ of KDE’s 5.15 fork. (Op andere builds zijn de opties voor uitstrekken verborgen en kunnen niet worden ingesteld)

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Renderen

Mogelijkheid: Renderen van lagen als groepen

Dit is een andere spannende cartografische verbetering die een geheel nieuwe arena van symbologie en visualisatie van kaarten in QGIS!

Voorafgaande aan deze verbetering ondersteunde QGIS het groeperen van lagen in de boom met lagen als een manier voor het structureren van projecten, maar deze groepen hadden geen impact op hoe de component-lagen werden gerenderd. In QGIS 3.24 hebben we een nieuwe optie geïntroduceerd wat het mogelijk maakt deze groepen lagen te “Renderen als groep”, wat er voor zorgt dat alle component-lagen worden gerenderd als één enkel vlak object gedurende het renderen van de kaart.

Deze optie is beschikbaar in het dock voor het opmaken van de laag wanneer een groep lagen is geselecteerd. Dit paneel maakt het voor u ook mogelijk het uiterlijk van de groep als één geheel te beheren, met opties voor de algehele doorzichtbaarheid van de groep, modus Samenvoegen, en effecten voor de laag!

Aanvullend, wanneer een laag is opgenomen in een groep die de nieuwe optie Renderen als groep heeft geactiveerd, zijn nieuwe modi voor samenvoegen beschikbaar die op “clippen” lijkende bewerkingen uitvoeren tijdens het renderen. Dit stelt u in staat enkele zeer krachtige resultaten te bereiken, zoals het clippen van het renderen van de inhoud van één laag met de inhoud van een tweede “masker”-laag!

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door Andrew Fletcher.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor “Lijnpatroon” bij het converteren van laagstijlen van Mapbox GL vectortegels

Door gebruik te maken van de nagelnieuwe rasterlijn symboollaag, rendert QGIS 3.24 nu op de juiste wijze de opmaak van het Mapbox GL lijnpatroon voor nieuw toegevoegde vector tegellagen.

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Ondersteuning voor achtergrondstijlen voor als Mapbox GL-opgemaakte vector tegellagen

We renderen nu op de juiste wijze vooraf gedefinieerde achtergrondstijlen die aanwezig zijn in als Mapbox GL-opgemaakte vector tegellagen. Dit verbeterd aanzienlijk het uiterlijk van vector tegellagen met donkere stijlen!

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

3D-objecten

Mogelijkheid: Respecteren van Z-volgorde bij het renderen van puntenwolken in 2D

We hebben een optie toegevoegd om puntenwolken te renderen overeenkomstig hun Z-volgorde in 2D kaartweergaven. Met de nieuwe optie van onder naar boven voor de volgorde ingeschakeld, zullen punten met een hogere Z-waarde lagere punten bedekken – wat resulteert in het uiterlijk van een echte orthografische foto. Er is ook een optie voor omgekeerd sorteren (van boven naar beneden), waarbij de scene verschijnt als wordt die van onder bekeken.

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding: Enhancing elevation data and point clouds in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: 3D-weergaven vastzetten/losmaken

We zijn ons er van bewust dat het gebruiken van vastgezette widgets voor 3D-kaarten onhandig kunnen zijn, en in veel situaties zijn is het frustrerend deze in grootte te wijzigen en verplaatsen omdat zij gevoelig zijn voor opnieuw vastzetten als u hun grootte aanpast! Met QGIS 3.24 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om naar 3D-kaarten te schakelen vanuit een vast te zetten widget naar een venster op het hoogste niveau (en terug naar een vast te zetten widget), zodat deze kaartweergaven nu kunnen worden beheerd, in grootte aangepast en verplaatst net als een standaard venster voor de toepssing.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding: Enhancing elevation data and point clouds in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: 3D-kaartweergaven behren

Eerder, als u een 3D-kaartweergave sloot en dan uw project opsloeg, zou de 3D-kaartweergave en al zijn instellingen verloren gaan als u dat project opnieuw zou openen. Dus hebben we in QGIS 3.24 een “3D-kaartweergaven beheren” toegevoegd die zorgt voor het luisteren, verwijderen, hernoemen en dupliceren van 3D-kaartweergaven in uw projecten!

We hebben ook een nieuw menu “3D-kaartweergaven” toegevoegd, wat al uw gemaakte 3D-kaartweergaven bevat voor eenvoudige toegang!

image26

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding: Enhancing elevation data and point clouds in QGIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Verbeterde navigatie voor camera

De standaard modus voor navigatie in eerdere versies van QGIS gedroeg zich soms vreemd bij het verplaatsen, roteren of in-/uitzoomen. Veel moeite werd gestoken in verbeteringen van het beheren van de camera, dus vanaf QGIS 3.24 zou het gedrag van de navigatie van de camera meer natuurlijk aan moeten voelen en soortgelijk zijn aan andere software voor het 3D in kaart brengen.

Voor meer details, bekijk Fixing terrain and camera issues in 3D

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS.org grant (2021).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem (Lutra Consulting)

Expressies

Mogelijkheid: Functie geometry_type

De nieuwe functie geometry_type geeft het type op het hoogste niveau terug van een geometrie (d.i. ‘Punt’, ‘Lijn’ of ‘Polygoon’).

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Sorteren van kruisingen bij overleggen op grootte kruising

We hebben meer verbeteringen toegevoegd aan de functie overlay_intersects. De wijziging voegt twee nieuwe optionele argumenten toe aan de bestaande functie:

 • return_details: alleen geldig indien gebruikt met een expressie. Stel dit in op true om een lijst met kaarten terug te geven die (sleutelnamen tussen aanhalingstekens) de object-‘id’, het ‘result’ van de expressie en de waarde ‘overlap’ bevatten. De ‘radius’ van de maximaal ingeschreven cirkel wordt ook teruggegeven als de doellaag een polygoon is.

 • sort_by_intersection_size: alleen geldig indien gebruikt met een expressie. Stel dit in op true om de resultaten terug te geven, gesorteerd op de waarde van overlappen in aflopende volgorde.

image29

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn, Amt für Geoinformation

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Geef alle namen van laagvelden weer bij het bouwen van expressies

Als een handige tijdbespaarder maken we nu een lijst van alle veldnamen van alle lagen in uw project direct beschikbaar in de Expressiebouwer. Als u dubbelklikt op een van deze veldnamen zal die worden toegevoegd aan uw expressie als een waarde tekenreeks ('field_name').

image30

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Functie represent_attributes

Deze nieuwe functie geeft een kaart terug met de namen van alle attributen (velden) als de sleutels en de geconfigureerde weergave van de waarden als waarden. De weergegeven waarde voor de attributen is afhankelijk van het geconfigureerde type widget voor elk attribuut.

Kan worden gebruikt met nul, één of meer argumenten:

 • Indien aangeroepen zonder parameters zal de functie de weergave van de attributen van het huidige object op de huidige laag teruggeven.

 • Indien aangeroepen met alleen een parameter ‘feature’ zal de functie de weergave van de attributen van het gespecificeerde object op de huidige laag teruggeven.

 • Indien aangeroepen met een parameter ‘layer’ en een parameter ‘feature’ zal de functie de weergave van de attributen van het gespecificeerde object van de gespecificeerde laag teruggeven.

image31

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Optioneel minimum overlap-gebried en cirkelstraal voor overlay_intersection

We hebben twee optionele argumenten toegevoegd aan de expressiefunctie overlay_intersection():

 • min_overlap: voor polygonen een optioneel minimum gebied in vierkante eenheden van het huidige object voor de kruising (als de kruising resulteert in meerdere polygonen zal de kruising worden teruggegeven als tenminste één van de polygonen een gebied heeft dat groter of gelijk is aan de waarde), voor lijnen een optionele minimum lengte in eenheden van het huidige object (als de kruising resulteert in meerdere lijnen zal de kruising worden teruggegeven als tenminste één van de lijnen een lengte heeft die groter of gelijk is aan de waarde)).

 • min_inscribed_circle_radius: alleen voor polygonen een optionele minimum radius in eenheden voor het huidige object voor de maximum ingeschreven cirkel van de kruising (als de kruising resulteert in meerdere polygonen zal de kruising worden teruggegeven als tenminste één van de polygonen een radius heeft voor de ingeschreven cirkel die groter of gelijk is aan de waarde). Lees meer over het onderliggende predicaat van GEOS, zoals beschreven in de functie voor PostGIS ST_MaximumInscribedCircle.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Functie map_prefix_keys

In QGIS 3.24 hebben we een nieuwe functie map_prefix_keys toegevoegd dat een kaart en een voorvoegsel neemt, de functie geeft een kaart terug waarin alle sleutels worden voorafgegaan door het voorvoegsel.

Voorbeeld: map_prefix_keys(map('1','one','2','two'), 'prefix-')

geeft terug: { 'prefix-1': 'one', 'prefix-2': 'two' }

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Functies densify_by_count en densify_by_distance

Deze functionaliteit, die eerder alleen beschikbaar was via de Toolbox van Processing, is nu beschikbaar voor gebruik in expressies!

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Delen van meerdelige geometrieën onafhankelijk roteren met de expressiefunctie “rotate”

De nieuwe optie “per_part” voor de expressiefunctie “rotate” stelt u in staat elk deel van een meerdelige geometrie te roteren rondom het middelpunt van elk deel (in plaats van het middelpunt van de geometrie als geheel). Deze verbetering is ontworpen om te helpen met de symbologie als de functie rotate wordt gebruikt als een cartografisch gereedschap als deel van een symboollaag van een geometrie-generator.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Functie apply_dash_pattern

Deze boeiende nieuwe expressiefunctie past een patroon met streepjes toe op een geometrie, wat een geometrie MultiLineString teruggeeft waarvan de invoergeometrie langs elke lijn (of ring) is gestreept met een lijnpatroon van streepjes.

Regels kunnen worden ingesteld om te beheren hoe het lijnpatroon wordt aangepast op de uiteinden van de lijn. Als u een regel voor het begin of einde specificeert, dan definieert de optie “adjustment” of zowel streepjes als gaten, of alleen grootte voor streepjes of gat worden aangepast om deze regels toe te passen.

U kunt ook een optionele verschuiving voor het patroon instellen om te specificeren hoe ver langs het patroon het resultaat zou moeten beginnen.

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Functie scale

Deze nieuwe expressiefunctie stelt u in staat een geometrie op schaal te brengen (grootte wijzigen). Net als de functie ‘rotate’ accepteert de functie een optionele puntpositie om het op schaal brengen te beginnen. Als geen ankerpunt wordt gespecificeerd dan wordt het op schaal brengen begonnen vanuit het midden van het begrenzingsvak van de geometrie.

image36

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Filteren op meerdere attributen voor de functie get_feature

We hebben de functie get_feature uitgebreid zodat het mogelijk is te filteren op meerdere attributen, door het toevoegen van een optie om een array met filterwaarden door te geven aan de invoer.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor meervoudig bewerken voor relatiebewerker

We hebben een nieuwe modus voor meervoudig bewerken toegevoegd aan de relatiebewerker, wat het mogelijk maakt om snel kindobjecten toe te voegen aan meerdere ouderobjecten. Dit verbetert de efficiëntie voor bewerkingen van het beheren van gegevens, zoals de mogelijkheid om meerdere bomen te selecteren en een item voor onderhoud aan ze allemaal toe te voegen met één klik.

image37

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Model Baker

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi, OPENGIS.ch

Metadata en Metasearch

Mogelijkheid: Ondersteuning voor OGC API - Records in MetaSearch

We hebben het gereedschap MetaSearch bijgewerkt om ondersteuning te verschaffen voor de OGC API - Records (OARec) standaard. Als deel van de evolutie van OGC API is OGC API - Records de opvolger van OGC:CSW (net als OGC API - Features is voor WFS, etc.).

De standaard OGC API - Records is momenteel in ontwikkeling en het huidige tijdpad voor een publieke RFC door OGC is Q1 2022. Onthoud dus dat dit nog slechts een ontwerp is van de specificatie, en dat u er rekening mee moet houden dat de specificatie in de komende maanden nog enigszins kan wijzigen. We moeten in de komende maanden nog steeds uitvinden hoe koppelingen met acties worden afgehandeld (wat een significante verbetering zou zijn, vergeleken met de werkstroom van CSW publish/find/bind).

Toevoegen van deze mogelijkheid aan QGIS is een grote winst voor gemakkelijker zoeken en zal op de lange termijn zowel gebruikers als providers helpen.

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Tom Kralidis

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Acties voor indienen van formulieren met HTTP POST

In QGIS 3.24 hebben we twee nieuwe acties voor HTTP POST toegevoegd, soortgelijk aan de bestaande actie Open die een verzoek HTTP GET gebruikt.

De twee acties verschillen in de manier waarop de gegevens in het formulier worden gecodeerd:

 1. application/x-www-form-urlencoded

 2. multipart/form-data

In beide gevallen worden de gegevens doorgegeven aan de actie in een URL-gecodeerde URL.

Een nieuwe functie url_encode(<map>) wordt verschaft om een woordenboek (een kaart) te converteren naar de gecodeerde indeling.

Het antwoord van de ingediende URL wordt geopend door QDesktopServices::openUrl() te delegeren naar het besturingssysteem nadat de inhoud is opgeslagen in een tijdelijk bestand.

image39

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Nieuwe knop om de attributentabel te openen met gefilterde objecten

We hebben een nieuwe knop aan het attributenformulier toegevoegd (wanneer in modus Zoeken) die u in staat stelt een attributentabel te openen die is gefilterd om alleen de overeenkomende objecten weer te geven.

image40

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Methode Rondheid toegevoegd aan boog-polygoon

We hebben een methode “rondheid” toegevoegd aan QgsCurvePolygon, wat het mogelijk maakt de “rondheid” te berekenen van een object gebied, gebaseerd op de formule Rondheid = (4 * pi * gebied) / Perimeter^2.

Dit omvat ook het toevoegen van een nieuwe expressie en een gereedschap voor Processing voor het berekenen van rondheid. Het gereedschap voor Processing maakt een nieuwe laag met de rondheid van elk object in een nieuw veld.

image41

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Antoine Facchini

Processing

Mogelijkheid: Labels algoritme uitnemen

Voor 3.24 hebben we een nieuw gereedschap toegevoegd aan de QGIS Toolbox van Processing: “Labels uitnemen”. Zoals de naam al aangeeft, neemt dit algoritme informatie van labels uit vanuit een gerenderde kaart op een specifiek bereik en schaal.

Uitgenomen informatie van labels omvat zijn positie (als geometrieën punt), de geassocieerde laagnaam en object-ID, als ook eigenschappen voor het uiterlijk van het label, zoals rotatie, tekst, uitlijning, lettertype, grootte, gewicht, etc.

Het algoritme maakt ook een standaardstijl zonder symbolen en gelabeld voor de uitvoerlaag die het mogelijk maakt om deze opgeslagen lagen te slepen en neer te zetten in projecten en het label exact te laten tekenen zoals het werd geëxporteerd.

Indien een kaartthema is gespecificeerd bij het uitnemen van labels, zullen de geëxporteerde labels overeenkomen met de zichtbaarheid en symbologie van dat thema. Indien leeg gelaten zullen de huidige zichtbare lagen van het project worden gebruikt.

image42

Dit werd mogelijk gemaakt door TEKSI

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Optionele parameter voor bereik van de uitvoer voor het algoritme GDAL Raster Calculator

Bij het uitvoeren met GDAL 3.3 of nieuwer zal de QGIS Toolbox van Processing het algoritme GDAL Rasterberekeningen het voor u mogelijk maken een optionele parameter “Bereik uitvoer”. Dit kan behoorlijk nuttig zijn bij het werken met grote gegevenssets, en vermijd vaak de noodzaak om een tussenliggen geclipt raster te moeten maken, voorafgaand aan het algoritme voor de berekeningen.

image43

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Optionele parameter voor bereik voor het algoritme GDAL Raster op maskerlaag clippen

We hebben een optionele parameter voor het bereik toegevoegd aan het algoritme GDAL “Raster op maskerlaag clippen”, wat handig kan zijn bij het werken met grote raster gegevenssets.

image44

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Geschiedenis van Processing opnieuw bewerkt

QGIS 3.24 komt met een gedeeltelijke implementatie van het framewerk dat wordt beschreven in QEP 130, en porteert het log van de geschiedenis van Processing naar dit framewerk.

Dit is een veel flexibeler benadering om de geschiedenis van Processing op te slaan, omdat het mogelijk is onbeperkte aanvullende informatie over het uitgevoerde gereedschap op te slaan (inclusief alle parameters voor de invoer, resultaten van de uitvoeren, en het volledige tekstlog ook!). Het log van de geschiedenis wordt nu opgeslagen in een database van SQLite, in plaats van het eerder gebruikte tekstbestand, wat meer efficiënte opslag/ophalen/filteren mogelijk maakt.

Het nieuwe framewerk kan potentieel worden uitgebreid tot meer dan alleen Processing - het zou ook kunnen worden gebruikt om de geschiedenis van andere bewerkingen van de gebruiker op te slaan, zoals bewerkingen aan het project, exporteren van lay-outs, etc.!

We zullen dit framewerk in de toekomst gebruiken om het dialoogvenster voor de geschiedenis van Processing verder uit te breiden. Voor 3.24 gebruiken we het om een aantal nuttig aanvullingen in het dialoogvenster van geschiedenis weer te geven:

 • Met rechts klikken op een item in het log heeft een nieuwe optie om de parameters voor de uitvoering te kopiëren als een equivalent van de “qgis_process” opdracht voor de opdrachtregel, wat u een super-gemakkelijke manier geeft om opdrachten voor qgis_process te maken om uit te voeren in een CLI.

 • Met rechts klikken op een item geeft ook een nieuwe optie “Als JSON kopiëren”, die een tekenreeks voor JSON kopieert van de parameters voor de invoer en de instellingen van het algoritme.

image45

Dit werd mogelijk gemaakt door het Research Institute for Nature and Forest, Vlaamse overheid

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Geavanceerde acties in dialoogvensters van Processing

We hebben nieuwe acties toegevoegd aan het dialoogvenster van Processing inclusief Als opdracht voor qgis_process kopiëren, en Als JSON kopiëren/plakken. Deze acties samen verzorgen:

 • Het gemakkelijk kopiëren van de equivalente opdracht voor PyQGIS om het gereedschap uit te voeren met de parameters die zijn gedefinieerd in het dialoogvenster

 • Het gemakkelijk maken van opdrachten voor qgis_process via de gebruikersinterface van QGIS, inclusief enkele lastige parameterwaarden zoals GeoPackage uitvoeren met specifieke lagen

 • Een manier voor u verschaffen om de in het dialoogvenster gedefinieerde instellingen te kopiëren in een tekstindelling, zodat u ze gemakkelijk kunt opslaan en ze later opnieuw gebruiken door de waarden te plakken.

 • Een manier voor u verschaffen om de instellingen in de indeling JSON, die wordt gebruikt door qgis_process, te kopiëren zodat het gemakkelijker is om de verwachte indeling te zien, zelfs voor complexe parameters (zoals parameters voor TIN interpolatie).

image46

Dit werd mogelijk gemaakt door het Research Institute for Nature and Forest, Vlaamse overheid

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Exporteren van naar één enkel bestand met algoritme Lay-out van Atlas als PDF exporteren

U kunt nu een lay-out van een atlas exporteren naar één enkel (samengevoegd) PDF-bestand met het algoritme voor Processing “ Lay-out van Atlas als PDF exporteren (één bestand)”.

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Projectmodellen worden weergegeven in het menu Project

We hebben een nieuw submenu toegevoegd aan het “Project”, dat nu alle modellen van Processing zal vermelden die zijn opgeslagen binnen het huidige project. Dit geeft u een snelle manier om deze projectspecifieke modellen te starten, zowel in modus enkel als in modus batch!

image48

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Parameter voor bestemming puntenwolk en uitvoer toegevoegd aan Processing

We hebben de ondersteuning voor puntenwolken uitgebreid en verbeterd in Processing, namelijk door:

 • Het filteren van lagen van puntenwolken te repareren in het QgsProcessingMapLayerComboBox-gebaseerde widget, gebruikt voor parameters

 • Toevoegen van een parametertype voor de bestemming van de puntenwolk en typen uitvoer voor puntenwolken met corresponderende widgets. (Momenteel zijn deze nuttig voor 3e-partij providers en plug-ins die uitvoeren voor puntenwolken maken.)

 • Weergeven van de nieuw toegevoegde parameters voor uitvoer van de puntenwolk en de bestemming aan de wrapper algfactory

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Ondersteuning voor arrayvelden

In QGIS 3.24 hebben van typen arrayvelden een eersteklas burger gemaakt in de Toolbox van Processing ! De volgende algoritmes zijn al bijgewerkt om arrayvelden te ondersteunen:

 • Algoritme Bijgewerkte velden;

 • Algoritme Samenvoegen;

 • Algoritme Veld aan attributentabel toevoegen;

 • Algoritme Veldberekening; en

 • Algoritme Geavanceerde (d.i. Python) veldberekening

Dit werd mogelijk gemaakt door SwissTierras Colombia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: argument qgis_process –no-python

Deze nieuwe, optionele parameter voor het gereedschap van de opdrachtregel van qgis_process stelt u in staat Processing te starten zonder ondersteuning voor Python als dat niet is vereist. Dit kan resulteren in significant verbeterde starttijden voor qgis_process startup!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Afhandeling van “Slechte lagen” onderdrukken bij opstarten

We hebben ondersteuning toegevoegd voor een nieuwe vlag voor de opdrachtregel voor het uitvoerbare bestand qgis, die u in staat stelt het standaard dialoogvenster dat verschijnt bij het openen van een project met ontbrekende/defecte lagen uit te schakelen:

[--skipbadlayers]    don't prompt for missing layers

Voorbeeld invoeren: ./qgis –skipbadlayers` of ./qgis -B

Het gebruiksgeval hiervoor is dat gebruikers soms geautomatiseerde of andere processen na het opstarten hebben lopen en niet willen dat het opstartproces wordt onderbroken als er slechte lagen aanwezig zijn in het project. Na het opstarten zal QGIS ontbrekende lagen negeren, maar zij zullen nog wel als defect in de lagenlijst.

Deze mogelijkheid werd voorgesteld door Giuseppe Baiamonte gedurende, en werd live gecodeerd op de QGIS Open Dag van 17 december 2021.

image49

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Tim Sutton

Mogelijkheid: Parameterwaarden voor qgis_process kunnen worden gespecificeerd als een JSON-object via stdin

We verschaffen nu een mechanisme om complexe invoerparameters voor algoritmes te ondersteunen bij het uitvoeren van het gereedschap qgis_process voor de opdrachtregel.

Om aan te geven dat parameters zullen worden gespecificeerd via stdin moet de opdracht voor qgis_process de volgende indeling volgen

qgis_process run algid -

(met een achterliggende - in plaats van de gebruikelijke lijst met argumenten).

Het JSON-object moet een sleutel “inputs” bevatten, wat een kaart is van de waarden van de invoerparameters.

echo "{"inputs": {\"INPUT\": \"my_shape.shp\", DISTANCE: 5}}" | qgis_process run native:buffer -

Aanvullend kunnen extra instellingen, zoals eenheden voor de afstand, eenheden voor het gebied, ellipsoïde en projectpad worden opgenomen in dit JSON-object:

{
  'ellipsoid': 'EPSG:7019',
  'distance_units': 'feet',
  'area_units': 'ha',
  'project_path': 'c:/temp/my_project.qgs'
  'inputs': {'DISTANCE': 5, ..... }
}

(Specificeren van invoerparameters via stdin houdt automatisch de –json uitvoerindeling voor de resultaten in.)

Een grote motivatie voor deze verbetering is om een manier te verschaffen voor de qgis_process R-bibliotheken om parameters, zoals aggregates, te ondersteunen!

Dit werd mogelijk gemaakt door het Research Institute for Nature and Forest, Vlaamse overheid

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritmes in Python-script direct uitvoeren via qgis_process

Het gereedschap qgis_process voor de opdrachtregel ondersteunt nu het direct uitvoeren van een algoritme in Python-script door het pad naar het .py-bestand te specificeren, in plaats van een algoritme-ID of pad naar een modelbestand!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Vriendelijker fouten van XYZ-rastertegels, WMS- en vectortegels

Serverfouten die optreden tijdens netwerkverzoeken voor XYZ, vectortegel of WMS worden nu direct weergegeven in het venster van QGIS via de berichtenbalk. We hebben deze foutberichten meer beschrijvend en hulpvoller gemaakt, door waar mogelijk de originele tekst van de antwoordfout op te nemen!

image50

Dit werd mogelijk gemaakt door MapTiler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Toegevoegd een out-of-the-box-verbinding naar Mapzen Global Terrain-tegels

QGIS ondersteunt nu ingebouwde ondersteuning voor de indeling Terrarium DEM voor WMS/XYZ-lagen. In aanvulling daarop hebben we nu de out-of-the–box mogelijkheid om Mapzen Global Terrain Tiles, gehost op AWS, toe te voegen. U vindt de nieuwe optie MapZen option in het gedeelte XYZ van het paneel Browser. Gebruikers hebben nu een direct toegankelijke globale DEM-bron voor hun projecten!! Bekijk ook https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/

image51

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: HMAC SHA256 authenticatiemethode voor MapTiler

We hebben een nieuwe authenticatiemethode toegevoegd, specifiek voor MapTiler, die het voor u mogelijk maakt een token te gebruiken dat is versleuteld met HMAC-SHA256.

image52

Dit werd mogelijk gemaakt door MapTiler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Sjabloonparameter {usage} voor XYZ raster- en vectortegels

Voor op XYZ-tegels gebaseerde rasterlagen en voor vectortegel-lagen, maken we het nu mogelijk om sjabloonparameters {usage} in te voegen (in aanvulling op {x}, {y}, {z}). Indien aanwezig zal deze parameter worden vervangen door de context waarin het verzoek wordt gedaan.

De mogelijke waarden voor de context zijn:

 • view - als het verzoek komt uit 2D- of 3D-kaartvenster

 • export - als het verzoek komt vanuit het exporteren van een laag of het exporteren van een afdruklay-out voor uitvoer met hoge kwaliteit (kaartvoorbeelden in de ontwerper van afdruklay-out worden geclassificeerd als “view”)

 • unknown - bij het voortkomen uit elke andere context, maar de bron is onbekend

Deze functionaliteit is nuttig voor cliënten van MapTiler, waar zij nodig zijn om de context te herkennen waarin tegels worden gebruikt om gebruikers daarvoor overeenkomstig de rekening te kunnen presenteren.

Dit werd mogelijk gemaakt door MapTiler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Converteren van WMTS-/XYZ-rastertegels naar terrein (DEM)

In QGIS 3.24 hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om WMTS-/XYZ-raster gegevenssets te converteren naar een rasterlaag met het enkelbands type float volgens een vooraf gedefinieerd schema voor codering.

U kunt deze optie activeren en een schema voor codering kiezen (voor nu zijn “MapTiler Terrain RGB” of “Terrarium Terrain RGB” beschikbaar) in de instellingen van de bron voor de verbinding van XYZ of in Databronnen beheren bij het toevoegen van een WMST-laag.

De geselecteerde converter zal de RGB-bronwaarden vertalen naar waarden float voor elke pixel. Na het laden zal de laag worden gepresenteerd als een enkelbands floating point rasterlaag, klaar voor het opmaken met een renderer pseudocolor of schaduw voor heuvels!

image53

Dit werd mogelijk gemaakt door MapTiler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Typen arrayvelden voor tekenlagen

U kunt nu typen arrayvelden direct toevoegen aan nieuw gemaakte tekenlagen. (Hoewel typen arrayvelden eerder al werden ondersteund door tekenlagen, was er geen manier voor gebruikers om ze toe te voegen bij het maken van een nieuwe tekenlaag.)

image54

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: JSON veldtypen voor nieuwe GeoPackage-lagen

We hebben ondersteuning toegevoegd voor het direct maken van velden voor JSON in nieuw gemaakte lagen van GeoPackage (Hoewel JSON veldtypen eerder al werden ondersteund door lagen van GeoPackage, was er geen manier voor gebruikers om ze toe te voegen bij het maken van een nieuwe laag.)

image55

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Overschrijven door type tekengescheiden tekst en andere verbeteringen

We hebben enige liefde gegeven aan de provider voor tekengescheiden tekst in 3.24, met verscheidene verbeteringen die omvatten:

Ondersteuning en automatische herkenning van type Booleaanse waarde

Gegevenstypen van Booleaanse waarde zijn nu eersteklas burgers, die automatisch worden herkend als alle records in een kolom een van de volgende waarden bevatten (niet hoofdletter-gevoelig):

 • t/f

 • true/false

 • yes/no

 • 0/1

Velden met Booleaanse waarden worden nu ook herkend in een CSVT-bestand, een indeling GDAL/GeoCSV bijv.

Integer(Boolean)

U kunt ook aangepaste weergaven van tekenreeksen voor TRUE/FALSE toevoegen (bijvoorbeeld een gelokaliseerde waarde “ja”/”nee”).

Kolom type overschrijven

Kolomtypes worden automatisch bepaald (door een initieel beperkte scan van het bestand voor directe terugkoppeling, gevolgd door een volledige scan van het bestand die in een afzonderlijke thread wordt uitgevoerd om de GUI niet te blokkeren en is door de gebruiker te onderbreken), de types worden in de GUI weergegeven als combinatievakken en de gebruiker kan de automatisch bepaalde types overschrijven.

Verbeterde ondersteuning voor CSVT.

CoordX, CoordY, Point(X/Y), WKT worden nu herkend zoals gespecificeerd in https://giswiki.hsr.ch/GeoCSV

image56

Dit werd mogelijk gemaakt door Stadt Freiburg im Breisgau

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Nieuw authenticatiemethode voor op HTTP-header gebaseerde authenticatie

Een nieuwe authenticatiemethode is beschikbaar voor netwerkverzoeken die gebruikergedefinieerde HTTP-header authenticatie ondersteunen. Meerdere aangepaste headers kunnen in deze verzoeken worden opgenomen.

Dit is nuttig in verscheidene scenario’s, zoals wanneer een WMS een API-sleutel vereist die moet worden gebruikt in een HTTP-header waarin de sleutel voor de header X-API-KEY is, die nu kan worden opgenomen in verzoeken vanuit QGIS ot te authenticeren in het WMS-eindpunt.

image57

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Tom C

Mogelijkheid: Secundaire PostGIS-geometriekolommen weergeven als verwezen geometrieën

Zoals besproken in dit issue, hebben we ondersteuning toegevoegd voor het weergeven van aanvullende geometriekolommen voor de provider Postgres als QgsReferencedGeometry. Dit maakt meer efficiëntere interactie mogelijk met aanvullende geometriekolommen via de API. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van labels kan de aanvullende geometriekolom gebruiken in plaats van de object-geometrie. De velden zullen worden weergegeven als WKT [CRS User-Friendly Identifier] in de attributentabel.

Dit kan worden gebruikt in expressies en op de tab voor eigenschappen voor het plaatsen van labels waar u het plaatsen van de labels kunt koppelen aan de tweede geometriekolom met de eigenschap Point. In het geval dat u het al gebruikte voor labelen, zal de tweede kolom automatisch worden bijgewerkt wanneer u het gereedschap Verplaatsen gebruikt en het type kolom Geometrie is. Als het type kolom tekst is, zou u die ook als een tweede kolom kunnen gebruiken door te doen bijv.

geom_from_wkt("my wkt string field")

In dat geval zal de kolom echter Alleen-lezen zijn.

Dus bijv. nu in expressies Als u een tweede geometriekolom hebt, kunt u doen:

buffer("my_second_geom_column", 10)

en het zal werken.

Waarschuwing

Dit wijzigt het gedrag van bestaande projecten.

image58

Dit werd mogelijk gemaakt door OPENGIS.ch

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn, OPENGIS.ch

QGIS Server

Mogelijkheid: Beter beheer toestaan van de stroom met antwoorden vanuit serverfilters

Nieuwe filters staan beheer toe van de aanroepketen door nieuwe filter callbacks te implementeren die het mogelijk maken een beheerswaarde terug te geven voor het stoppen met doorgaan. Dit maakt beter beheer mogelijk van gestroomde gegevens en stroom met antwoorden.

 • Vervallen bool QgsFilter::onRequestReady(), bool QgsFilter::onSendResponse(), bool QgsFilter::onResponseComplete()

 • Nieuwe methoden toegvoegd bool QgsFilter::onRequestReady(), bool QgsFilter::onSendResponse(), bool QgsFilter::onResponseComplete() die Booleaanse waarden teruggeven voor het beheren van de gegevensstroom

 • Afhandelen van stroombeheer in QgsFilterResponseDecorator::flush()

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Belangrijke reparaties

Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Wrong raster projection on HIDPI screens

#46882

PR #46931

NOG TE DOEN

Data Source Manager title not translatable

#46929

PR #46932

NOG TE DOEN

QGIS 3.22 - Identical map names in print composer

#46927

Werkt bij mij wel

Bold and italic attributes of labels that reinitialize

#46896

Werkt bij mij wel

NameError: name ‘QGISAPP’ is not defined when using stop_app()

#46883

Werkt voor mij op Linux/master, misschien alleen op Windows

Virtual layer not loaded correctly after re-opening a project

#46834

PR #46938

NOG TE DOEN

QGIS crashes while calling readLayerXml()

#46741

Werkt bij mij wel

Crash when changing orientation of page in layout

#46575

PR #46972

NOG TE DOEN

“sort” funcionality of attributes table sort numeric fields as text

#34935

PR #47035

NOG TE DOEN

OAPIF: api-key not included when requesting /collections endpoint

#46535

PR #47145

NOG TE DOEN

XML notation if missing from tooltips in vector file writer dialog

#46508

PR #47148

NOG TE DOEN

Ignore out of range option in interpolated symbol renderer creates artifacts if start value is out of range

#46362

PR #47174

NOG TE DOEN

start width > end width is ignored when using the “exact” color interpolation method

#46371

PR #47195

NOG TE DOEN

QGIS Layouts: using “Data defined override” for HTML Source URL not working

#34395

werkt bij mij (gesloten - geen bug)

(Un)force hide form in relation widget

#47226

PR #47245

NOG TE DOEN

Oauth2 authentication protocol does not honors the defined port number in redirect URL in QGIS 3.22.1

#46354

werkt bij mij (open gelaten)

HTML/String-ish QByteArray as result of expression function breaks expression preview display

#46174

PR #47229

NOG TE DOEN

Raster layer exported to GeoPackage with the character ‘ß’ in the name is not immediately loaded in the project

#45965

werkt bij mij (gesloten)

Layout Attribute Table sorting does not work in Print Layouts when column name has spaces

#43744

PR #47249

NOG TE DOEN

Incorrect scale range legend after applying logarithmic graduated symbology to a vector layer

#45454

PR #47259

Riskant?

fix server crash

niet gerapporteerd

PR #47271

NOG TE DOEN

Load QGIS project from command line from a PostgreSQL project

#47270

PR #47272

NOG TE DOEN

Aggregate function with filter doesn’t work in layout manager

#45552

Werkt bij mij (gesloten)

Value map widget: “value”/”description” inconsistency when table added to print layouts

#41798

PR #47300

NOG TE DOEN

Missing entries in attributetable in layout with atlas at page break

#44086

PR #47303

NOG TE DOEN

Server OAPIF: bbox filter isn’t working if data source CRS is not EPSG:4326/WGS84

#47302

PR #47318

NOG TE DOEN

Drag & Drop designer control visibility by expression with field IS NOT NULL doesn’t work if the field is configured with html

#47363

PR #47432

Riskant?

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Alessandro Pasotti

Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

DistanceWithin algorithm failing with PostgreSQL provider

#45352

PR #46971

PR #47076

GH_WORKSPACE -> QGIS_WORKSPACE

PR #47060

Improve documentation about running tests

PR #47057

Use variables to set postgresql connection config in authmanager test

PR #47059

Re-use possibly cached postgis_version from pgsql description method

PR #47393

PR #47401

Trust primary key of layers setup by DBManager TopoViewer plugin

#47389

PR #47390

PR #47403

Improved debugging output in QgsPostgresConn class

PR #47396

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QGIS 3.21.0: preset transform required “nehpgn.gsb” but downloads “nehpgn.tif” which does not work

#45470

PR #46918

PR #46952

Raster layer misaligns when bbox bigger than projected raster layer

#34518

PR #46939

PR #46956

Filter for WFS layer: The “Tables” button is missing

#46887

Is geen probleem

Something simpler than SQL to filter a WFS layer

#46888

PR #47056

PR #47132

renaming/deleting columns takes a lot of time on large vectors

#47012

GDAL PR 5193

GDAL PR 5204

Opening a Vector Geopackage in QGIS alters its file even when no changes are done by user

#23991

PR #47098

PR #47301

MapInfo CRS not correctly recognized

GDAL issue #5217

PR #47149

PR #47157

Crash exporting dxf using “Symbol layer symbology”

#46245

PR #47277

PR #47297

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Even Rouault

Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Trying to add GPKG from data source manager crashes QGIS master

#46463

PR #46928

niet relevant

Display name in layer properties is not automatically filled

#28353

PR #47016

Fixes to QgsGeometry::addPart + new test cases

niet gerapporteerd

PR #47009

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Denis Rouzaud

Deze problemen werden opgelost door Alex Bruy

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Layout picture: data-defined svg parameters should be disabled for incompatible pictures

#26524

PR #46976

TypeError in MetaSearch when adding WFS data

#46135

PR #46993

PR #47003

Split Vector Layer algorithm does not export both null and empty values

#38105

PR #46997

PR #47030

data source manager not opening with correct sub menu for point cloud datasources

#42881

PR #46998

PR #47002

SLD import doesn’t recognize html enconding in ttf font references

#27263

PR #46975

PR #47040

Error opening data loader dialog from MetaSearch

#40490

Werkt bij mij wel

Display name in layer properties is not automatically filled

#28353

PR #46978

No way to add mbtiles file-based MVT package except drag and drop

#36449

PR #47028

PR #47068

“GDAL rasterize overwrite with attribute” does not refresh/reload output

#45729

PR #47055

PR #47105

Delete Column in Matrix Parameter in Graphic Modeler not Working

#45694

PR #47064

PR #47067

Wrong signature of the QgsProcessingParameterMeshDatasetGroups when exporting to Python

niet gerapporteerd

PR #47152

PR #47156

Error message when GRASS tools cannot be run is (now) wrong

#46052

PR #47163

“Ignore invalid input features” processing setting location is misleading

#42557

PR #47163

Inconsistent number of decimal places in Identify tool

#27929

PR #47173

qgis_process is not showing algorithm providers installed via a python plugin

#41120

PR #47258

PR #47263

Unable to delete files .shp and .dbf using python code (removeMapLayers, deleteShapeFile)

#39428

Werkt bij mij wel

QgsProcessingParameterFile extension option

#45633

Is geen probleem

Make the labels “edit rule” widget a real dialog with buttons

#36761

PR #47305

Edit form python editor tabs/spaces confusion

#46988

PR #47345

PR #47352

Error when making buffer from empty layer with ‘Dissolve result’ option checked

#46396

PR #47348

PR #47384

QGIS does not replace commas in layer names when exporting to DXF (so is incompatible with AutoCAD)

#47381

PR #47418

PR #47430

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Alex Bruy

Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fixes WFS EXP_FILTER parsing in GetFeature request

mailing list

PR #47029

Te riskant

Fix output filename when a raster is saved in a format without extension

niet gerapporteerd

PR #46992

NOG TE DOEN

WFS GetFeature document and exceptions

niet gerapporteerd

PR #47198

NOG TE DOEN

Exluding a print layout in project propteries -> server do not avoid that a GetPrint request can be done for that layout

#46140

PR #47199

NOG TE DOEN

Server: Can’t enable WFS3 API update endpoint (PUT/PATCH) on layers without geometry

#46119

Werkt bij mij wel

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Paul Blottiere

Reparaties van problemen door Matthias Kuhn

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix HTTP Post with MultiPart

#46989

PR #47006

niet nodig

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Matthias Kuhn

Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Add .tsv extension to delimited text supported files filter

gerapporteerd on YouTube screencast

PR #47181

In behandeling

Fix line anchor placements are reversed for labels which sit below lines

niet gerapporteerd

PR #47181

PR #47181

Fix incorrect return code from QgsProcessingModelAlgorithm::fromFile when file does not exist

niet gerapporteerd

PR #47161

PR #47162

Fix many georeferencer regressions

meerdere

niet gerapporteerd

In behandeling

Avoid some unwanted “unhandled exception” message boxes which can pop up while moving the mouse

gerapporteerd on YouTube screencast

PR #47138

PR #47154

Don’t use custom palette in crash handler dialog, this results in unreadable text on dark themes

#47065

PR #47110

PR #47136

Don’t slightly colorise the icons for selected items in lists

#47065

PR #47133

niet geschikt

Fix python exception raised after running in-place algorithm which requires no parameters

gerapporteerd on YouTube screencast

PR #47108

PR #47130

Fix labelling shown for features out of range of temporal controller dates

#45160

PR #47119

PR #47126

Fix line dependent orientation rendering of curved labels

#45051

PR #47118

PR #47137

When processing is initialized in external scripts, ensure the GRASS, SAGA and OTB providers are included by default

#45935

PR #47114

PR #47121

Show descriptive error when label rotation tool cannot be used because of invalid expressions

#47091

PR #47112

niet geschikt

QgsRasterDataProvider.block() returns invalid QgsRasterBlock if requested block size exceeds a certain threshold

#47097

PR #47106

PR #47129

Fix missing icons for array field types

#47078

PR #47086

niet geschikt

Use correct approach to unset data defined field for label position when auxiliary column is removed

#46403

PR #47085

PR #47088

Fix atlas sorting with complex field names

#40332

PR #47083

PR #47103

improve field handling when converting to rule-based

#46459

PR #47081

PR #47104

Fix ‘Save all Styles/Save current Style’ only appears after close/reopen the layer properties window

#46596

PR #47080

niet geschikt

Fix readability of text when using dark themes

#47065

PR #47071

PR #47074

Fix sqlite errors on startup caused by default style database import logic

niet gerapporteerd

PR #47070

niet geschikt

Fix color widgets incorrectly change colors when mouse is hovered over widget

niet gerapporteerd

PR #47069

PR #47077

Avoid crs definition errors when closing options dialog

#47014

PR #47061

Niet beschikbaar

Fix duplicate shortcut registered warning on startup

niet gerapporteerd

PR #46983

niet geschikt

Fix scroll wheel events get “stuck” when scrolling to bottom of areas

niet gerapporteerd

PR #46958

PR #46987

Flag a lot of situations where ballpark transforms are appropriate so warnings are not shown

#45621

PR #46957

PR #46961

Fix crashes when saving layer styles

#46954

PR #46955

niet geschikt

Fix broken merge features tool

niet gerapporteerd

PR #46924

Niet beschikbaar

[mssql] Fix provider on case-sensitive database locales

#46907

PR #46923

PR #46949

[mssql] Fix inserting features when pk attribute name contains special chars

#42290

PR #46876

PR #46903

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Nyall Dawson

Bug fixes by Damiano Lombardi

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix #47089 wrong rotation point for rotate label tool preview

#47089

PR #47124

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Damiano Lombardi