features icon

Zgłaszaj błędy

Jeśli w trakcie pracy z QGIS znajdziesz problem, prosimy o

aby programiści mogli go sprawdzić i usunąć.


Uzyskaj wsparcie

Istnieje kilka

you can use to get help from fellow users and developers, or to keep up with current project events. You are welcome to subscribe to any of the lists. Please remember to contribute to the list by answering questions and sharing your experiences.

Pełna lista znajduje się

participate icon

translate bubbles icon

Document QGIS

The QGIS project aims to provide clear documentation concerning a User guide, GIS concepts, and training material. Writing documentation provides an ideal platform for your first contribution to the project. If you want to join to the documentation effort, you can find a gentle introduction and guidelines here:


Przetłumacz QGIS

Projekt QGIS udostępnia przystępne wprowadzenie do GIS, podręcznik użytkownika, przewodnik dotyczący programowania i kompilacji oraz dokumentację API w języku angielskim. Część materiałów jest również przetłumaczona na kilka języków. Wskazówki dla osób zainteresowanych współtworzeniem dokumentacji, np. tłumacząc angielski podręcznik na inny język można znaleźć tutaj:

translate bubbles icon

plugins puzzle icon

Napisz wtyczkę

Chcesz napisać własną pythonową wtyczkę? Idź tu: Tworzenie pythonowych wtyczek

Chcesz napisać wtyczkę w C++? Idź tu: Tworzenie wtyczek CPP.

Duży zasób wtyczek do QGIS istnieje przez Portal internetowy wtyczek QGIS.


Rozwijaj QGIS Core

QGIS Core składa się z jednej strony z bibliotek pozwalających zbudować skrojoną na miarę aplikację dzięki potężnemu API. Z drugiej strony zawiera aplikację serwerową i biurkową wykorzystującą możliwości udostępniane przez biblioteki, oferując interfejs przyjazny użytkownikowi.

core gears icon