QGIS 2.18

For users:

For documentation writers:

For developers:

docs 2.18 icon

wersja testowa QGIS

We are still updating (not translating yet) the documentation for releases newer than QGIS 2.18. We call this version 'QGIS testing' and can be found here: http://docs.qgis.org/testing

Podręcznik użytkownika

Podręcznik treningowy QGIS

PyQGIS Cookbook

QGIS Developers Guide

Building QGIS from Source

Wytyczne do tworzenia dokumentacji

Miękkie wprowadzenie do GIS

Wersje PDF powyższych, np. do wydruku są dostępne tu: http://docs.qgis.org/testing/pdf

Dokumentacja C++ Api

Dokumentacja Python (iface) Api

docs testing icon

docs 2.14 icon

QGIS 2.14

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.8 icon

QGIS 2.8

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.6 icon

QGIS 2.6

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.2 icon

QGIS 2.2

For users:

For documentation writers:

For developers:


QGIS 2.0

Kopia dokumentacji QGIS 2.0 jest dostępna tutaj: http://docs.qgis.org/2.0

Przeczytaj Podręcznik użytkownika

Przećwicz QGIS: Podręcznik treningowy QGIS

Korzystaj z Pythona, czytaj Podręcznik PyQGIS (tworzenie wtyczek i skryptów)

Naucz się jak pisać dokumenty w Wskazówki do tworzenia dokumentacji

Wprowadzenie do GIS Miękkie wprowadzenie do GIS

Wersje PDF powyższych, np. do wydruku są dostępne tu: http://docs.qgis.org/2.0/pdf

Dokumentacja C++ Api

Dokumentacja Python (iface) Api

docs 2.0 icon