Harmonogram

Releases and development of QGIS follow a timebased schedule.

  • Even version numbers (2.18, 3.2 etc) are release versions.
  • Odd version numbers (2.99, 3.1 etc) are development versions.

A new release will happen every four months. In the first three months, new development is taking place. In the last month before a release, a feature freeze is invoked and the final month is used for testing, bugfixing, translation and release preparations. When the release happens, a branch with a even release number is created and the master branch advances to the next odd version. After the release a call for packaging is issued.

Co trzecie wydanie (począwszy od 2.8) jest wydaniem długoterminowym (LTR), które jest wspierane aż do kolejnego wydania długoterminowego.

Informacja

During the development of QGIS 3.0 and 3.2, an exception to this schedule has been put into place. See the roadmap below for adjusted information.

Fazy rozwoju

W fazie rozwoju, deweloperzy pracują nad dodawaniem nowych funkcji do następnego wydania. Wcześni użytkownicy mogą korzystać z conocnych kompilacji na wszystkich głównych platformach, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju programu, do wczesnego testowania oraz do zgłaszania błędów i uwag pomocnych w rozwoju.

Zamrożenie

W fazie zamrożenia nie można dodawać nowych funkcji, a uwaga wszystkich kieruje się ku stabilizowaniu QGIS-a. W efekcie conocne kompilacje stają się de facto wydaniami wstępnymi.

Użytkownicy powinni zacząć intensywne testowanie wydań wstępnych w swoich środowiskach, aby zweryfikować, że nie ma błędów, których nie chcieliby widzieć w kolejnym wydaniu. Wszystkie takie błędy należy zgłaszać (zobacz Błędy, funkcje i problemy). Wszystko co nie zostanie zauważone, wyląduje również w kolejnym wydanie. Backporty do wcześniejszego wydania mają miejsce tylko w przypadku poważnych problemów. Z tego powodu testowanie wydań wstępnych i zgłaszanie błędów jest niezmiernie ważne.

In the feature freeze developers monitor the bugtracker and start working on fixing the reported issues and update the visual changelog with the features they added.

Wraz z początkiem zamrożenia aktualizowane są pliki tłumaczeń, dzięki czemu tłumacze mogą zacząć swoją pracę. Proszę zauważyć, że może to być proces ciągły, ponieważ pomimo zamrożenia, poprawki błędów wciąż mogą wprowadzać zmiany w tłumaczonych tekstach.

Two weeks before the release a hard freeze is initiated, after which only fixes to severe problems and regressions introduced after the feature freeze are allowed in.

The release manager announces this on feature freeze.

Release

On major and minor release dates the release branch is created and the release is tagged and tar balls are prepared. Point releases are just tagged and tar balls are created.

The packagers are notified that packaging can begin.

Once some packages are available the release can be announced and the website is updated accordingly.

Harmonogram wydań

Plan wydań jest pomyślany w ten sposób, aby w kolejnych latach następowały one w podobnych datach (ponieważ następują co cztery miesiące), a wydanie LTR miało miejsce w drugiej części lutego.

Począwszy od okresu po wydaniu 2.12, faza rozwoju zajmuje zawsze 12 tygodni, a faza zamrożenia co najmniej 5 tygodni. Pozostały czas jest przeznaczony na wydłużenie zamrożenia przy wydaniach LTR.

Wydania punktowe następują co miesiąc na podstawie gałęzi ostatniego wydania oraz gałęzi LTR, jeśli występują backporty.

In the first four month after it’s release a new LTR is also the current LR. In this phase the new LTR doesn’t replace the previous LTR in the LTR repositories. This happens as soon as a new LR is released.

Wydanie 2.18 zastąpi wydanie 2.14 jako LTR, ale nie zastąpi 2.14 w repozytoriach pakietów LTR przed wydaniem 3.0.

Harmonogram:

Wydarzenie Latest Long-Term Repo Freeze Data Nr tygodnia Tygodnie
LTR/PR 3.4.0 2.18.25   2018-10-26 43 4
EPR 3.4.1     2018-11-02 44 4
pkt. 3.4.2 2.18.26   2018-11-23 47 4
pkt. 3.4.3 2.18.27   2018-12-21 51 4
PR/FF 3.4.4 2.18.28 3.5 2019-01-18 3 5
LR/PR 3.6.0 3.4.5   2019-02-22 8 4
pkt. 3.6.1 3.4.6   2019-03-22 12 4
pkt. 3.6.2 3.4.7   2019-04-19 16 4
PR/FF 3.6.3 3.4.8 3.7 2019-05-17 20 5
LR/PR 3.8.0 3.4.9   2019-06-21 25 4
pkt. 3.8.1 3.4.10   2019-07-19 29 4
pkt. 3.8.2 3.4.11   2019-08-16 33 2
zamr.     3.9 2019-08-30 35 2
pkt. 3.8.3 3.4.12   2019-09-13 37 4
HF       2019-10-11 41 2
LTR/PR 3.10.0 3.4.13   2019-10-25 43 4
pkt. 3.10.1 3.4.14   2019-11-22 47 4
pkt. 3.10.2 3.4.15   2019-12-20 51 4
PR/FF 3.10.3 3.4.16 3.11 2020-01-17 3 5
LR/PR 3.12.0 3.10.4   2020-02-21 8 4
pkt. 3.12.1 3.10.5   2020-03-20 12 4
pkt. 3.12.2 3.10.6   2020-04-17 16 4
PR/FF 3.12.3 3.10.7 3.13 2020-05-15 20 5
LR/PR 3.14.0 3.10.8   2020-06-19 25 4
pkt. 3.14.1 3.10.9   2020-07-17 29 4
pkt. 3.14.2 3.10.10   2020-08-14 33 4
PR/FF 3.14.3 3.10.11 3.15 2020-09-11 37 6
LTR/PR 3.16.0 3.10.12   2020-10-23 43 4
pkt. 3.16.1 3.10.13   2020-11-20 47 4
pkt. 3.16.2 3.10.14   2020-12-18 51 4
PR/FF 3.16.3 3.10.15 3.17 2021-01-15 3 5
LR/PR 3.18.0 3.16.4   2021-02-19 8 4

Legenda wydarzeń:

Wydarzenie Opis
LTR Wydanie z długoterminowym wsparciem, początek nowej fazy rozwoju
zw. Wydanie zwykłe, początek nowej fazy rozwoju
zamr. Zamrożenie, koniec fazy rozwoju
HF hard freeze
SF Soft freeze with bi-monthly vote
pkt. Punktowe wydanie ostatniego wydania i gałęzi LTR
EPR Extra Point release

Położenie wydań wstępnych / conocnych kompilacji

Platforma Lokalizacja
Windows Cotygodniowy kandydat do wydania (samodzielny instalator)
OSGeo4W
Linux Debian/Ubuntu
MacOS Mac OS