Wsparcie

Listy dyskusyjne

QGIS ma wiele list dyskusyjny. Inna lista dostępnych list jest dostępna pod odnośnikiem Mailing lists.

Jeśli masz zamiar zadać pytanie, zapoznaj się z: Jak zadać pytanie dotyczące QGIS?.

Listy dyskusyjne do przeszukiwania

Nabble (http://nabble.com) przechowuje historię wielu list dyskusyjnych.

W sekcji osgeo: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/ znajduje się również część poświęcona QGIS, w której można przeszukiwać wszystkie listy QGIS lub poszukać na przykład tylko na liście dyskusyjnej użytkowników.

StackExchange

Na http://gis.stackexchange.com można zadawać również pytania dotyczące QGIS. Aby zobaczyć wszystkie pytania i odpowiedzi związane z QGIS proszę skorzystać ze znacznika „qgis”: http://gis.stackexchange.com/?tags=qgis

Czat

Wiele kwestii związanych z rozwojem programu będzie omawianych na IRC-u.

There is a #qgis channel on freenode.net. You can also use a web interface: http://webchat.freenode.net/?channels=#qgis If you missed a discussion on IRC, not a problem! We log all discussion, so you can easily catch up. Just go to https://qgis.org/irclogs.

Grupy użytkowników

Lokalne grupy użytkowników QGIS to świetne miejsca, aby poznać innych użytkowników.

Dowiedz się więcej na Grupy użytkowników.

Strona internetowa

Na stronie internetowej powinno się publikować wszelkie materiały odnoszące się do informowania i zarządzania grupą użytkowników. Mogą być to spotkania użytkowników, przykłady użycia, udostępniane materiały, fora internetowe itp. Publikowane materiały powinny być dostępne bez wymagań dotyczących zalogowania (m.in. nie powinny wymagać od zainteresowanych bycia członkiem mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Google+). Zaleca się korzystanie z mediów społecznościowych, ale nie jako jedyny kanał informacji. Na stronie internetowej grupy użytkowników QGIS powinno się udostępniać kanały RSS.

Życzymy powodzenia w tworzeniu lokalnej grupy użytkowników. Prosimy o poinformowanie międzynarodowego zespołu QGIS o tym fakcie przez zarejestrowanie się na liście społeczności QGIS i przekazywanie informacji o postępie. Proszę nie wahać się przed zadawaniem pytań dotyczących tworzenia i zarządzania lokalną grupą użytkowników.

Śledzenie błędów

Aby zgłosić błąd, zobacz Błędy, zgłoszenia i zagadnienia.

Wsparcie komercyjne

Można również otrzymać wsparcie od pobliskich firm, proszę przejść na stronę: Wsparcie komercyjne.

Forum

QGIS nie ma forum. Prosimy skorzystać albo ze StackExchange (zobacz poniżej), albo przeszukać historię list dyskusyjnych poprzez http://nabble.com (zobacz powyżej).

Są również fora lokalne w innych językach niż angielski, z sekcjami dedykowanymi dla QGIS.