Wsparcie

Listy dyskusyjne

QGIS ma wiele list dyskusyjny. Inna lista dostępnych list jest dostępna pod odnośnikiem Lista mailingowa.

Jeśli masz zamiar zadać pytanie, zapoznaj się z: Jak zadać pytanie dotyczące QGIS?.

StackExchange

Na http://gis.stackexchange.com można zadawać również pytania dotyczące QGIS. Aby zobaczyć wszystkie pytania i odpowiedzi związane z QGIS proszę skorzystać ze znacznika „qgis”: http://gis.stackexchange.com/?tags=qgis

Communication channels

Telegram

There is a lot of user and community related chat (english spoken) on the Telegram channel you can join here: https://t.me/joinchat/Aq2V5RPoxYYhXqUPoxRWPQ

To join: install Telegram on your phone, register and join via link above.

There is also a web version (https://web.telegram.org) which you can join in the browser (after you joined telegram via your phone(number)).

Matrix / IRC

Matrix (https://matrix.org) is a project for decentralised chat. QGIS has a room accessible by the #qgis:osgeo.org alias (among others) which bridges to the libera.chat #qgis IRC channel.

To use Matrix: create an account (at matrix.org is easiest, but if you have an OSGeo account you can also use your OSGeo id as matrix id), install a client (Elements is easiest, but see https://matrix.org/docs/projects/try-matrix-now/#clients for more), OR point your browser to https://matrix.to/#/#qgis:osgeo.org

To use IRC: install an IRC client and connect to irc://irc.libera.chat/#qgis or point your browser to https://web.libera.chat/?channels=#qgis

Facebook

For Facebook users, an english-speaking global community group for QGIS users can be found at https://www.facebook.com/groups/qgiscommunityofficialvirtualgroup

Grupy użytkowników

Lokalne grupy użytkowników QGIS to świetne miejsca, aby poznać innych użytkowników.

Dowiedz się więcej na Grupy użytkowników.

Strona internetowa

Na stronie internetowej powinno się publikować wszelkie materiały odnoszące się do informowania i zarządzania grupą użytkowników. Mogą być to spotkania użytkowników, przykłady użycia, udostępniane materiały, fora internetowe itp. Publikowane materiały powinny być dostępne bez wymagań dotyczących zalogowania (m.in. nie powinny wymagać od zainteresowanych bycia członkiem mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Google+). Zaleca się korzystanie z mediów społecznościowych, ale nie jako jedyny kanał informacji. Na stronie internetowej grupy użytkowników QGIS powinno się udostępniać kanały RSS.

Życzymy powodzenia w tworzeniu lokalnej grupy użytkowników. Prosimy o poinformowanie międzynarodowego zespołu QGIS o tym fakcie przez zarejestrowanie się na liście społeczności QGIS i przekazywanie informacji o postępie. Proszę nie wahać się przed zadawaniem pytań dotyczących tworzenia i zarządzania lokalną grupą użytkowników.

Śledzenie błędów

Aby zgłosić błąd, zobacz Błędy, zgłoszenia i zagadnienia.

Wsparcie komercyjne

Można również otrzymać wsparcie od pobliskich firm, proszę przejść na stronę: Wsparcie komercyjne.