Instalatory QGIS

Jak uzyskać QGIS?

QGIS jest dostępny za darmo na systemy Windows, Linux, MacOS X, BSD i Android.

Zalecamy instalację pakietów wydanej wersji programu.

Aby zapoznać się z nadchodzącym wydaniem i wspomóc rozwój programu przez osoby niebędące programistami udostępniamy również pakiety testowe (proszę zapoznać się z ostrzeżeniem).

W momencie zamrożenia dodawania nowych funkcji, poprzedzającego wydanie (zob. Harmonogram wydań) pakiety te stają się tak naprawdę wydaniami wstępnymi. Prosimy o testowanie ich przez użytkowników!.

Windows

Instalatory do systemu Windows są dostępne z głównej strony instalatorów.

Nowym użytkowników zalecamy korzystanie z samodzielnych instalatorów.

Bardziej zaawansowani użytkownicy QGIS mogą skorzystać z pakietów OSGeo4W, które umożliwiają równoległą instalację różnych wersji programu.

Repozytorium OSGeo4W zawiera mnóstwo oprogramowania z projektu OSGeo. Obejmuje QGIS wraz ze wszystkimi zależnościami oraz Python, GRASS, GDAL, itp. Instalator potrafi dokonać instalacji z Internetu lub po prostu pobrać wszystkie potrzebne pakiety. Pobrane pliki są przechowywane w lokalnym repozytorium pod kątem przyszłych instalacji. Oto procedura:

 • Download OSGeo4W Installer (32 bit or 64 bit) and start it

 • Wybierz Advanced Install,

 • navigate to the Desktop section

 • i wybierz jeden lub więcej z poniższych pakietów:

  Wydanie Wersja Pakiet Opis
  Latest Release 3.8.x Zanzibar ​ qgis Wydanie
  qgis-rel-dev [1] Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego
  Long Term Release Repository 3.4.x Madeira LTR qgis-ltr Wydanie
  qgis-ltr-dev [2] Conocna kompilacja nadchodzącego długoterminowego wydania punktowego
  Rozwojowa 3.9 master qgis-dev [3] Conocna kompilacja wersji rozwojowej
[1]Latest release nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[2]Latest long-term release nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[3]Master nightlies SHA: 32 bit , 64 bit

For users that cannot use OSGeo4W for some reason or just prefer it there is also a weekly snapshot of qgis-dev from OSGeo4W as standalone installer (taken on monday). In the feature freeze phase that also acts as release candidate.

Proszę zapoznać się z ostrzeżeniem.

Informacja

Nie należy instalować całego OSGeo4W, proszę wybrać jedynie QGIS i ewentualnie potrzebne komponenty. Zależności zostaną dołączone automatycznie. Pełna instalacja pobiera składniki wymagające zewnętrznych dodatków, które trzeba doinstalować ręcznie. Z tego powodu taka instalacja staje się bezużyteczna.

Linux

Większość dystrybucji systemu Linux dzieli QGIS na kilka pakietów. Zwykle wymagana jest instalacja qgis i qgis-python (aby uruchamiać wtyczki). Pakiety takie jak qgis-grass (lub qgis-plugin-grass), qgis-server można początkowo pominąć lub zainstalować dopiero wtedy, gdy okażą się potrzebne.

Poniżej znajdują się instrukcje instalacyjne dla poszczególnych dystrybucji. W większości dotyczą one instalacji wersji stabilnej QGIS oraz kompilacji testowych QGIS (proszę zapoznać się z warning).

Debian/Ubuntu

Domyślne repozytoria oprogramowania Debiana i Ubuntu często zawierają starsze wersje QGIS.

Do uzyskania nowszych wersji konieczne będzie dodanie innych repozytoriów oprogramowania dodając jeden z poniższych wierszy deb do swojego pliku /etc/apt/sources.list.

Nasze główne repozytorium zawiera wiele odmian pakietów dla różnych wersji Debiana i Ubuntu korzystających z zależności udostępnianych przez dane dystrybucje.

For Ubuntu we also have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis, which holds more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself. If you want those you also need to include ubuntugis-unstable ppa in your /etc/apt/sources.list file (see ubuntugis documentation).

Informacja

The release packages are only produced once shortly after a new version has been released. As unstable, not yet released debian versions (testing) and ubuntugis-unstable can have library changes the packages might sooner or later be broken for these targets, when the development in debian, ubuntu or ubuntugis-unstable moves on and their packages used as dependencies in qgis change. In that event you can either

 • move to a stable debian version and use the released packages for it,
 • wait for the next point release (due 2019-09-13 12:00:00 UTC), which happens every month and will include the updated dependencies,
 • switch to a nightly repository (available for the two release branches and master) whose packages are rebuild on regular basis and will also pickup the updated dependencies automatically or
 • build your own set of packages (see INSTALL).

Gałęzie pakietów:

Wydanie Wersja Opis Repozytorium
Latest Release 3.8.x Zanzibar ​ Wydania do Debiana i Ubuntu https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu
Release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis
Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego do Debiana i Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release
Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release
Long Term Release Repository 3.4.x Madeira LTR Wydania do Debiana i Ubuntu https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr
Release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego do Debiana i Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr
Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr
Wersja rozwojowa 3.9 master Nightly build for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly
Nightly build with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly
Next point release: 2019-09-13 12:00:00 UTC
Next release: 2019-10-25 12:00:00 UTC
(more dates see Release Schedule on Harmonogram)

Obsługiwane wersje dystrybucji:

Dystrybucja Wersja Nazwa kodowa Also available based on ubuntugis-unstable dependencies? with 3D [6]
Debian 9.x stretch [4]    
10.x buster   tak
sid niestabilna   tak
Ubuntu 19.04 disco   tak
18.10 cosmic   tak
18.04 (LTS) bionic tak tak
16.04 (LTS) xenial [4] [5] tak  
[4](1, 2) only up to 3.4 (3.6 requires Qt 5.9 and above)
[5]only with ubuntugis-unstable (3.4 requires GDAL2)
[6]3D requires Qt 5.9 and above

Proszę dodać jedno z repozytoriów do swojego pliku /etc/apt/sources.list:

deb   *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Example latest release for Debian unstable:

deb   https://qgis.org/debian unstable main
deb-src https://qgis.org/debian unstable main

After that type the commands below to install QGIS:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis qgis-plugin-grass

In case you would like to install QGIS Server, type:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis-server

Informacja

Prosimy o usunięcie wszelkich pakietów QGIS i GRASS zainstalowanych z innych repozytoriów przed dokonaniem aktualizacji.

W razie błędów serwera kluczy należy dodać klucz publiczny repozytorium qgis.org do swojego pęku kluczy apt za pomocą:

wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2019.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint 51F523511C7028C3

Powinno dać wynik:

pub  rsa4096 2019-08-08 [SCEA] [expires: 2020-08-08]
   8D5A 5B20 3548 E500 4487 DD19 51F5 2351 1C70 28C3
uid      [unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2019) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

Po weryfikacji odcisku palca można dodać klucz do apta za pomocą:

gpg --export --armor 51F523511C7028C3 | sudo apt-key add -

Można również pobrać klucz z serwera kluczy i dodać go do apta za jednym zamachem (bez ręcznej weryfikacji odcisku palca):

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 51F523511C7028C3

Fedora

W dowolnej wersji Fedory pakiety można pobrać wykonując:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Default Fedora software repositories often hold older versions of QGIS.

To have newer versions, you have to add alternative software repositories based on the version you want to install (stable, LTR or testing).

Stabilna wersja QGIS

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

This repository also provides a copy of SAGA 2.3.1 compatible with Processing. It can be installed with the following commands:

sudo dnf install saga
Dystrybucja Wersja QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.8 7.4 tak
29 3.8 7.4 tak
30 3.8 7.6 tak

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (wydanie długoterminowe)

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

This repository also provides a copy of SAGA 2.3.1 compatible with Processing. It can be installed with the following commands:

sudo dnf install saga
Dystrybucja Wersja QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.4 7.4 tak
29 3.4 7.4 tak
30 3.4 7.6 tak

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

Testowa wersja QGIS

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis-testing

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis
Dystrybucja Wersja QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.9 7.4 tak
29 3.9 7.4 tak
30 3.9 7.6 tak
rawhide 3.9 7.6 tak

Testing builds are updated on a weekly basis. More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-testing/

RHEL, CentOS, Scientific Linux

QGIS 1.8

Prosimy wypróbować repozytorium ELGIS repository: http://elgis.argeo.org/

Informacja

ELGIS wymaga włączenia repozytorium EPEL, zob. http://wiki.osgeo.org/wiki/Enterprise_Linux_GIS#Note_about_Fedora.2C_ELGIS_and_EPEL

openSUSE

Stabilna wersja QGIS

Latest stable openSUSE package called qgis is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example «openSUSE_Tumbleweed».

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

QGIS LTR (wydanie długoterminowe)

Long Term Release package for openSUSE called qgis-ltr is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example «openSUSE_Tumbleweed».

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

Testowa wersja QGIS

A regularly updated development package from qgis master called qgis-master is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example «openSUSE_Tumbleweed».

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

Mandriva

Stabilna wersja QGIS

Proszę wykonać:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

Stabilna wersja QGIS

Pakiety są dostępne na stronie http://qgis.gotslack.org

ArchLinux

Stabilna wersja QGIS

Archlinux is available in official repository : https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/qgis/

Install with :

pacman -S qgis

QGIS LTR

Qgis Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR :

yaourt -S qgis-ltr

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

Testowa wersja QGIS

Qgis testing is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR :

yaourt -S qgis-git

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Mac OS X / macOS

Installation instructions are in the ReadMe on the disk image. Downloads are on the QGIS download page.

QGIS current

The current QGIS package uses the python.org Python 3.6, at least version 3.6.5, the „macosx10.9” build - other distributions are not supported. Install packages in the numbered order. Especially note that Python must be installed before the GDAL Complete package and QGIS, else the GDAL and other needed Python modules will not be installed.

Stabilna wersja QGIS

The stable package uses the system Python 2.7 - other distributions are not supported. It also requires the NumPy and Matplotlib packages on the disk image. Install packages in the numbered order. If an older major version is being upgraded (2.16 or older), delete QGIS.app from your Applications folder before installing this version.

Other Python modules for plugins to use are available from kyngchaos.com.

Standalone Installer

A standalone installer is available at https://lutraconsulting.github.io/qgis-mac-packager/.

FreeBSD

Stabilna wersja QGIS

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis-ltr

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

Flatpak

There is an experimental QGIS flatpak for QGIS Stable available.

For general Linux Flatpak install notes, see https://flatpak.org/setup/

QGIS on Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

To install:

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Then to run:

flatpak run org.qgis.qgis

To update your flatpak QGIS:

flatpak update

Flathub files: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis

Android

Dostępna jest wersja eksperymentalna w sklepie Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Ostrzeżenie

Obecnie Android 5 nie jest obsługiwany. Najlepsze wsparcie ma Android 4.3 i 4.4.x. Jest to bezpośredni port wersji desktop QGIS. Jest tylko nieco zoptymalizowana dla urządzeń dotykowych i w związku z tym należy poważnie rozważyć jej przydatność w codziennym użytkowaniu. Istnieją inne aplikacje zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie do urządzeń dotykowych.

Ostrzeżenie o QGIS Testing

Ostrzeżenie

Oprócz stabilnej wersji QGIS, na część platform dostępne są pakiety testowe QGIS. Zawierają one jeszcze niewydane wersje programów, nad którymi trwają prace. Są one przeznaczone dla wczesnych użytkowników w celu sprawdzenia czy zgłoszone błędy zostały usunięte i nie wprowadzono nowych problemów. Choć staramy się mocno o uniknięcie wpadek, mogą one w dowolnym momencie przestać działać lub spowodować utratę danych. Prosimy o ostrożność. Ostrzegaliśmy!

Installing from Source

Refer to the INSTALL guide on how to build and install QGIS from source for the different platforms.