Instalatory QGIS

Jak uzyskać QGIS?

QGIS is available on Windows, macOS, Linux, Android and iOS.

Zalecamy instalację pakietów wydanej wersji programu.

Aby zapoznać się z nadchodzącym wydaniem i wspomóc rozwój programu przez osoby niebędące programistami udostępniamy również pakiety testowe (proszę zapoznać się z ostrzeżeniem).

W momencie zamrożenia dodawania nowych funkcji, poprzedzającego wydanie (zob. Harmonogram wydań) pakiety te stają się tak naprawdę wydaniami wstępnymi. Prosimy o testowanie ich przez użytkowników!.

Windows

There are two options for installations on Windows:

Standalone installers

For beginners the easiest way is using the standalone installers:

Wydanie

Wersja

Pakiet

Najnowsze wydanie

3.36.3 Maidenhead ​

Installer Checksum

Wydanie długoterminowe

3.34.7 Prizren LTR

Installer Checksum

Rozwojowa

3.37 master

Weekly snapshots

See also The main installers page.

The weekly snapshots of the nightly qgis-dev package of OSGeo4W are for users that cannot use OSGeo4W (see below) for some reason or just prefer standalone installers. In the feature freeze phase that also acts as release candidate.

OSGeo4W installer

More advanced QGIS users should use OSGeo4W packages, which for one make it possible to install several versions in parallel and also to do much more efficient updates as only changed components are downloaded and installed.

The OSGeo4W repository contains a lot of software from OSGeo projects. QGIS and all dependencies are included, along with Python, GRASS, GDAL, etc. The installer is able to install from internet or just download all needed packages beforehand. The downloaded files are kept in a local directory for future installations and could also be used to install offline.

Steps are:

 • Download OSGeo4W Installer and start it

 • Choose Express Install and select QGIS to install the latest release and/or QGIS LTR to install the long term release.

Alternatively to Express you also use the Advanced Install, navigate to the Desktop section and pick one or more of the following packages:

Wydanie

Wersja

Pakiet

Opis

Najnowsze wydanie

3.36.3 Maidenhead ​

qgis

Wydanie

qgis-rel-dev [1]

Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego

Wydanie długoterminowe

3.34.7 Prizren LTR

qgis-ltr

Wydanie

qgis-ltr-dev [1]

Nightly build of the upcoming long term point release

Rozwojowa

3.37 master

qgis-dev [1]

Conocna kompilacja wersji rozwojowej

The packages listed in the table only install the necessary packages to run QGIS. Corresponding to those packages there are also meta packages with the postfix -full-free and -full. The former contains additional optional dependencies that some popular - not included - plugins use and the latter include the former and also add proprietary extensions like Oracle, ECW and MrSID.

The Express installs reference the corresponding -full variant and the standalone installers are also made from these OSGeo4W package sets.

Before installing any of the nightly builds note the warning.

Linux

Większość dystrybucji systemu Linux dzieli QGIS na kilka pakietów. Zwykle wymagana jest instalacja qgis i qgis-python (aby uruchamiać wtyczki). Pakiety takie jak qgis-grass (lub qgis-plugin-grass), qgis-server można początkowo pominąć lub zainstalować dopiero wtedy, gdy okażą się potrzebne.

Below you find instructions to install per distribution. For most distro’s there are instructions to install QGIS stable and instructions to install a cutting edge QGIS testing build (note the warning).

If plugins report missing packages, you can install them using one of the following methods in preferred order:

 1. Search in your system repositories and install the package via the system package manager, i.e. apt, dnf or alternative: sudo apt install PACKAGENAME

 2. If your system implements PEP668, use pipx to install the package: pipx install PACKAGENAME

 3. Lastly, use pip to install the missing package: pip install PACKAGENAME

Debian/Ubuntu

Quickstart

Informacja

In the section following this one, you will find ALL possible options to install different versions of QGIS in different versions of Debian/Ubuntu. If you have problems, verify there whether your distribution is still supported as the repositories also contain older unsupported distributions with the last QGIS version that was supported. Beware that those might have meanwhile ceased to work.

Here you will simply install the latest stable QGIS (3.36.x Maidenhead) in your Debian or Ubuntu without having to edit config files.

Informacja

Although you see «Debian» in some places, this also works for «Ubuntu», as one is actually a symlink to the other on our server.

First install some tools you will need for this instructions:

sudo apt install gnupg software-properties-common

Now install the QGIS Signing Key, so QGIS software from the QGIS repo will be trusted and installed:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

Add the QGIS repo for the latest stable QGIS (3.36.x Maidenhead) to /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/debian
Suites: your-distributions-codename
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Informacja

Suites in above lines depends on your distribution. lsb_release -cs will show your distribution name.

In some distributions (like Linux Mint), . /etc/os-release; echo "$UBUNTU_CODENAME" will show the correct distibution name.

See Available codenames.

Update your repository information to reflect also the just added QGIS one:

sudo apt update

Now, install QGIS:

sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

Informacja

Add qgis-server to this line if you also want to install QGIS Server

Repositories

Domyślne repozytoria oprogramowania Debiana i Ubuntu często zawierają starsze wersje QGIS.

To have newer versions, you have to add alternative software repositories, by adding one of the deb-lines below to your /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources file.

Nasze główne repozytorium zawiera wiele odmian pakietów dla różnych wersji Debiana i Ubuntu korzystających z zależności udostępnianych przez dane dystrybucje.

For Ubuntu we also used to have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis, which held more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself for LTS versions. If you want those you also need to include ubuntugis-unstable ppa in your /etc/apt/sources.list.d/qgis.list file (see ubuntugis documentation).

Informacja

The release packages are only produced once shortly after a new version has been released. As unstable, not yet released debian versions (testing) and ubuntugis-unstable can have library changes the packages might sooner or later be broken for these targets, when the development in debian, ubuntu or ubuntugis-unstable moves on and their packages used as dependencies in qgis change. In that event you can either

 • move to a stable debian version and use the released packages for it,

 • wait for the next point release (due 2024-06-21 12:00:00 UTC), which happens every month and will include the updated dependencies,

 • switch to a nightly repository (available for the two release branches and master) whose packages are rebuild on regular basis and will also pickup the updated dependencies automatically or

 • build your own set of packages (see build-debian-packages).

Gałęzie pakietów:

Wydanie

Wersja

Opis

Repozytorium

Najnowsze wydanie

3.36.x Maidenhead ​

Wydania do Debiana i Ubuntu

https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu

Release with ubuntugis-unstable dependencies

https://qgis.org/ubuntugis

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release

Long Term Release Repository

3.34.x Prizren LTR

Wydania do Debiana i Ubuntu

https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr

Release with ubuntugis-unstable dependencies

https://qgis.org/ubuntugis-ltr

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr

Wersja rozwojowa

3.37 master

Nightly build for Debian and Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly

Nightly build with ubuntugis-unstable dependencies [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly

Next point release: 2024-06-21 12:00:00 UTC
Next release: 2024-06-21 12:00:00 UTC
(more dates see Release Schedule on Harmonogram)

Obsługiwane wersje dystrybucji:

Dystrybucja

Wersja

Nazwa kodowa

Also available based on ubuntugis-unstable dependencies?

Debian

12.x (stable)

bookworm

11.x (oldstable)

bullseye

niestabilna

sid

Ubuntu

24.04 (LTS) [6]

noble

23.10

mantic

23.04

lunar

22.04 (LTS)

jammy

tak

To use the qgis archive you have to first add the archive’s repository public key:

wget https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg
gpg --no-default-keyring --keyring ./qgis-archive-keyring.gpg --list-keys

Powinno dać wynik:

./qgis-archive-keyring.gpg
--------------------------
pub  rsa4096 2022-08-08 [SCEA] [expires: 2027-08-08]
   2D7E3441A707FDB3E7059441D155B8E6A419C5BE
uid      [ unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2022-2027) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

After you have verified the output you can install the key with:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo cp qgis-archive-keyring.gpg /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Alternatively you can download the key directly without manual verification:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

With the keyring in place you can add the repository as /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources with following content:

Types: deb deb-src
URIs: *repository*
Suites: *codename*
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Example for the latest long term release for Ubuntu 22.04 Jammy:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntu-ltr
Suites: jammy
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

After that type the commands below to install QGIS:

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

In case you would like to install QGIS Server, type:

sudo apt update
sudo apt install qgis-server --no-install-recommends --no-install-suggests
# if you want to install server Python plugins
apt install python3-qgis

Informacja

Prosimy o usunięcie wszelkich pakietów QGIS i GRASS zainstalowanych z innych repozytoriów przed dokonaniem aktualizacji.

Fedora

W dowolnej wersji Fedory pakiety można pobrać wykonując:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Default Fedora software repositories often hold older versions of QGIS.

To have newer versions or the latest LTR, you have to add alternative software repositories based on the version you want to install (stable, LTR or testing).

Stabilna wersja QGIS

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Dystrybucja

Wersja

Wersja QGIS

GRASS GIS version

Fedora

36

3.28

8.0

37

3.28

8.2

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (wydanie długoterminowe)

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Dystrybucja

Wersja

Wersja QGIS

GRASS GIS version

Fedora

36

3.22

8.0

37

3.22

8.2

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

SUSE / openSUSE

Latest stable and LTR packages called qgis and qgis-ltr are available in the following repositories:

Dystrybucja

Repozytorium

Tumbleweed

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Tumbleweed/

Leap 15.2

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.2/

Leap 15.1

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.1/

Factory ARM

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_ARM/

Factory PowerPC

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_PowerPC/

SLE 15 SP1 Backports

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports/

SLE 15 SP1 Backports debug

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports_debug/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

All openSUSE Geo repositories can be found here: https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/

Mandriva

Stabilna wersja QGIS

Proszę wykonać:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

Stabilna wersja QGIS

Packages on https://slackbuilds.org/result/?search=qgis

Arch Linux

Stabilna wersja QGIS

Arch Linux is available in official repository : https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/qgis/

Install with:

pacman -S qgis

QGIS LTR

QGIS Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-ltr

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

Testowa wersja QGIS

QGIS testing is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-git

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Flatpak

There is an QGIS flatpak for QGIS Stable available, maintained by the flathub community.

For general Linux Flatpak install notes, see https://flatpak.org/setup/

QGIS on Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

To install:

flatpak install --from https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Then to run:

flatpak run org.qgis.qgis

To update your flatpak QGIS:

flatpak update

On certain distributions, you may also need to install xdg-desktop-portal or xdg-desktop-portal-gtk packages in order for file dialogs to appear.

Flathub files: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis and report issues here: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues

Note: if you need to install additional Python modules, because they are needed by a plugin, you can install the module with (here installing the scipy module):

flatpak run --devel --command=pip3 org.qgis.qgis install scipy --user

Spack

Spack is a distro agnostic package manager for Linux, which is developed in the context of high-performance computing.

General info on installing Spack: https://github.com/spack/spack

QGIS package file on Spack: https://github.com/spack/spack/blob/develop/var/spack/repos/builtin/packages/qgis/package.py

To install:

spack install qgis

which builds and installs QGIS and all dependencies from scratch. Afterwards, QGIS can be used via:

spack load qgis

If additional python packages need to be installed, using a Spack environment is recommended. For example:

spack env create myenv
spack env activate -p myenv
spack add qgis py-lz4
spack install

Spack related issues should be reported at: https://github.com/spack/spack/issues

Mac OS X / macOS

Official All-in-one, signed installers for macOS High Sierra (10.13) and newer can be downloaded from the QGIS download page.

QGIS nightly release

A nightly updated standalone installer from QGIS master can be downloaded from here.

MacPorts

The package management system MacPorts offers both the latest release version (port qgis3) and the long term version (port qgis3-ltr). This will install QGIS with native architecture, Intel x86_64 or Apple ARM. Main software dependencies such as GDAL, PDAL and GRASS GIS are usually the latest version available.

Installing MacPorts and updating it and the ports are made with the Terminal. QGIS is however installed as an app bundle at /Applications/MacPorts/QGIS3.app.

Get information of a port:

sudo port info qgis3

Install port, e.g with GRASS GIS:

sudo port install qgis3 +grass

Update:

sudo port selfupdate
sudo port upgrade outdated

Informacja

Concurrent installation of Homebrew and MacPorts is not compatible and will almost certainly lead to conflicts. If you choose to install one of the package systems you need to uninstall the other.

Old releases

Previous releases of the official installer can be downloaded from https://qgis.org/downloads/macos/.

Previous releases of the kyngchaos installer can be downloaded from https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/. The oldest installers support macOS 10.4 Tiger.

FreeBSD

Stabilna wersja QGIS

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis-ltr

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

OpenBSD

QGIS Stable

To install QGIS from third-party package

pkg_add qgis

See: - https://openbsd.app/?search=qgis # for -stable OpenBSD - https://openbsd.app/?search=qgis&current=on # for -current OpenBSD

Android

An old and deprecated not touch optimised release of QGIS for Android can be found on the google play store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Ostrzeżenie

Obecnie Android 5 nie jest obsługiwany. Najlepsze wsparcie ma Android 4.3 i 4.4.x. Jest to bezpośredni port wersji desktop QGIS. Jest tylko nieco zoptymalizowana dla urządzeń dotykowych i w związku z tym należy poważnie rozważyć jej przydatność w codziennym użytkowaniu. Istnieją inne aplikacje zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie do urządzeń dotykowych.

Ostrzeżenie o QGIS Testing

Ostrzeżenie

Oprócz stabilnej wersji QGIS, na część platform dostępne są pakiety testowe QGIS. Zawierają one jeszcze niewydane wersje programów, nad którymi trwają prace. Są one przeznaczone dla wczesnych użytkowników w celu sprawdzenia czy zgłoszone błędy zostały usunięte i nie wprowadzono nowych problemów. Choć staramy się mocno o uniknięcie wpadek, mogą one w dowolnym momencie przestać działać lub spowodować utratę danych. Prosimy o ostrożność. Ostrzegaliśmy!

Installing from Source

Refer to INSTALL on how to build and install QGIS from source for the different platforms.