Instalatory QGIS

Jak uzyskać QGIS?

QGIS jest dostępny za darmo na systemy Windows, Linux, MacOS X, BSD i Android.

Zalecamy instalację pakietów wydanej wersji programu.

Aby zapoznać się z nadchodzącym wydaniem i wspomóc rozwój programu przez osoby niebędące deweloperami udostępniamy również pakiety testowe (proszę zapoznać się z ostrzeżeniem).

W momencie zamrożenia dodawania nowych funkcji, poprzedzającego wydanie (zob. Release schedule) pakiety te stają się tak naprawdę wydaniami wstępnymi. Prosimy o testowanie ich przez użytkowników!.

Windows

Instalatory do systemu Windows są dostępne z głównej strony instalatorów.

Nowym użytkowników zalecamy korzystanie z samodzielnych instalatorów.

For more advanced QGIS users you can use OSGeo4W packages, which make it possible to install several versions in parallel.

Repozytorium OSGeo4W zawiera mnóstwo oprogramowania z projektu OSGeo. Obejmuje QGIS wraz ze wszystkimi zależnościami oraz Python, GRASS, GDAL, itp. Instalator potrafi dokonać instalacji z Internetu lub po prostu pobrać wszystkie potrzebne pakiety. Pobrane pliki są przechowywane w lokalnym repozytorium pod kątem przyszłych instalacji. Oto procedura:

 • Download OSGeo4W Installer (32 bit or 64 bit) and start it

 • Wybierz Advanced Install,

 • navigate to the Desktop section

 • i wybierz jeden lub więcej z poniższych pakietów:

  Wydanie Wersja Pakiet Opis
  Latest Release 2.18.x Las Palmas (new LTR) qgis Wydanie
  qgis-rel-dev [1] Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego
  Long Term Release Repository 2.14.x Essen (previous LTR) qgis-ltr Wydanie
  qgis-ltr-dev [2] Conocna kompilacja nadchodzącego długoterminowego wydania punktowego
  Rozwojowa 2.99 master qgis-dev [3] Conocna kompilacja wersji rozwojowej
[1]Latest release nightlies SHA: 32 bit, 64 bit
[2]Latest long-term release nightlies SHA: 32 bit, 64 bit
[3]Master nightlies SHA: 32 bit, 64 bit

For users that cannot use OSGeo4W for some reason or just prefer it there is also a weekly snapshot of qgis-dev from OSGeo4W as standalone installer (taken on monday). In the feature freeze phase that also acts as release candidate.

Proszę zapoznać się z ostrzeżeniem.

Informacja

Nie należy instalować całego OSGeo4W, proszę wybrać jedynie QGIS i ewentualnie potrzebne komponenty. Zależności zostaną dołączone automatycznie. Pełna instalacja pobiera składniki wymagające zewnętrznych dodatków, które trzeba doinstalować ręcznie. Z tego powodu taka instalacja staje się bezużyteczna.

Linux

Większość dystrybucji systemu Linux dzieli QGIS na kilka pakietów. Zwykle wymagana jest instalacja qgis i qgis-python (aby uruchamiać wtyczki). Pakiety takie jak qgis-grass (lub qgis-plugin-grass), qgis-server można początkowo pominąć lub zainstalować dopiero wtedy, gdy okażą się potrzebne.

Poniżej znajdują się instrukcje instalacyjne dla poszczególnych dystrybucji. W większości dotyczą one instalacji wersji stabilnej QGIS oraz kompilacji testowych QGIS (proszę zapoznać się z warning).

Debian/Ubuntu

Domyślne repozytoria oprogramowania Debiana i Ubuntu często zawierają starsze wersje QGIS.

Do uzyskania nowszych wersji konieczne będzie dodanie innych repozytoriów oprogramowania dodając jeden z poniższych wierszy deb do swojego pliku /etc/apt/sources.list.

Our main repository contains multiple lines of packages for several versions of Debian and Ubuntu based on the dependencies the individual distributions provide.

For Ubuntu we also have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis (https://launchpad.net/~ubuntugis), which holds more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself. If you want those you also need to include ubuntugis ppa in your /etc/apt/sources.list file.

Informacja

The packages are only produced once shortly after a new version has been released. As unstable, not yet released debian versions (testing) and ubuntugis can have library changes the packages might sooner or later be broken, when the development in debian, ubuntu or ubuntugis moves on and their packages used as dependencies in qgis change. In that event you can either

 • move to a stable debian version and use the released packages for it,
 • wait for the next point release (due 2018-01-19 12:00:00 UTC), which happens every month and will include the updated dependencies,
 • switch to the nightly repository whose packages are rebuild on regular basis and will also pickup the updated dependencies automatically or
 • build your own set of packages (see INSTALL).

Gałęzie pakietów:

Wydanie Wersja Opis Repozytorium
Latest Release 2.18.x Las Palmas (new LTR) Release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian
Wydanie z zależnościami ubuntugis https://qgis.org/ubuntugis
Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-release
Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego z zależnościami ubuntugis https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release
Long Term Release Repository 2.14.x Essen (previous LTR) Release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-ltr
Wydanie z zależnościami ubuntugis https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-ltr
Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego z zależnościami ubuntugis https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr
Wersja rozwojowa 2.99.x master [4] Nightly build for Debian and Ubuntu [5] https://qgis.org/debian-nightly
Conocna kompilacja z zależnościami ubuntugis https://qgis.org/ubuntugis-nightly
Next point release: 2018-01-19 12:00:00 UTC
Next release: None
(more dates see Release Schedule on Road Map)

Obsługiwane wersje dystrybucji:

Dystrybucja Wersja Nazwa kodowa Dostępna również z zależnościami ubuntugis?
Debian 8.x jessie  
9.x stretch
niestabilna sid
Ubuntu 17.10 artful [9]  
17.04 zesty [8]  
16.04 (LTS) xenial [5] tak
14.04 (LTS) trusty tak
12.04 (LTS) precise [6] yes [7]
[4]only starting with Debian Stretch and Ubuntu Xenial (due to libqca not available for Qt5 in trusty)
[5](1, 2) master for Xenial only available for ubuntugis (plain Xenial lacks GDAL 2)
[6]discontinued since QGIS 2.8.x (due to dependency on GEOS 3.4 not available in precise)
[7]only up to QGIS 2.14.x (due to dependency to GDAL >=1.11 not available in precise ubuntugis)
[8]starting with QGIS 2.18.7
[9]starting with QGIS 2.18.14

Proszę dodać jedno z repozytoriów do swojego pliku /etc/apt/sources.list:

deb   *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Przykład dla najnowszego wydania do Debiana jesiie:

deb   https://qgis.org/debian jessie main
deb-src https://qgis.org/debian jessie main

W przypadku korzystania jednego z repozytoriów opartego o ubuntugis, konieczne jest również dodanie następującego wiersza:

deb   http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu *codename* main

Następnie proszę wykonać:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass

Informacja

Prosimy o usunięcie wszelkich pakietów QGIS i GRASS zainstalowanych z innych repozytoriów przed dokonaniem aktualizacji.

W razie błędów serwera kluczy należy dodać klucz publiczny repozytorium qgis.org do swojego pęku kluczy apt za pomocą:

wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2017.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint CAEB3DC3BDF7FB45

Powinno dać wynik:

pub  2048R/BDF7FB45 2017-08-16 [expires: 2019-08-16]
   Key fingerprint = 61E0 A086 749E 463E DE50 2255 CAEB 3DC3 BDF7 FB45
uid         QGIS Archive Automatic Signing Key (2017) <qgis-developer@lists.osgeo.org>
sub  2048R/E959BBCF 2017-08-16 [expires: 2019-08-16]

Po weryfikacji odcisku palca można dodać klucz do apta za pomocą:

gpg --export --armor CAEB3DC3BDF7FB45 | sudo apt-key add -

Można również pobrać klucz z serwera kluczy i dodać go do apta za jednym zamachem (bez ręcznej weryfikacji odcisku palca):

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key CAEB3DC3BDF7FB45

Fedora

Stabilna wersja QGIS

W dowolnej wersji Fedory pakiety można pobrać wykonując:

sudo dnf update
sudo dnf install qgis qgis-python qgis-grass qgis-server

There is an alternative repository for QGIS which provides new LTR versions https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/neteler/QGIS-2.14-Essen/

sudo dnf copr enable neteler/liblas
sudo dnf copr enable neteler/grass70
sudo dnf copr enable neteler/QGIS-2.14-Essen

sudo dnf install qgis qgis-grass qgis-python

For QGIS 2.18 use there is another repository

sudo dnf copr enable neteler/liblas
sudo dnf copr enable neteler/grass70
sudo dnf copr enable neteler/QGIS-2.18-Las-Palmas

sudo dnf install qgis qgis-grass qgis-python

RHEL, CentOS, Scientific Linux

QGIS 1.8

Prosimy wypróbować repozytorium ELGIS repository: http://elgis.argeo.org/

Informacja

ELGIS wymaga włączenia repozytorium EPEL, zob. http://wiki.osgeo.org/wiki/Enterprise_Linux_GIS#Note_about_Fedora.2C_ELGIS_and_EPEL

Stabilna wersja QGIS

Stabilną wersję QGIS można zainstalować z innego repozytorium. Obsługa Pythona jest mocno ograniczona ze względu na stare zależności. Uwaga: Wymagana jest również instalacja ELGIS i EPEL.

sudo wget fedora.vitu.ch/EL/qgis.repo -P /etc/yum.repos.d/
sudo rpm --import http://fedora.vitu.ch/Fedora/RPM-GPG-Key-vitu
sudo yum update
sudo yum install qgis qgis-python qgis-grass qgis-mapserver

openSUSE

Stabilna wersja QGIS

Latest stable openSUSE package called qgis is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager together with the openSUSE VERSION you work with (e.g. openSUSE_13.2).

http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

QGIS LTR (wydanie długoterminowe)

Long Term Release package for openSUSE called qgis-ltr is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager together with the openSUSE VERSION you work with (e.g. openSUSE_13.2).

http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

Testowa wersja QGIS

A regularly updated development package from qgis master called qgis-master is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager together with the openSUSE VERSION you work with (e.g. openSUSE_13.2).

http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

Mandriva

Stabilna wersja QGIS

Proszę wykonać:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

Stabilna wersja QGIS

Pakiety są dostępne na stronie http://qgis.gotslack.org

ArchLinux

Użytkownikom dystrybucji Archlinux zalecamy korzystanie z Arch User Repository (AUR).

Informacje o dostępnych wersjach, błędach i instrukcje odnoszące się do tej dystrybucji można znaleźć na stronie: https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&K=qgis

MacOS X

A single installer package is available for Mountain Lion (10.7) and newer.

Stabilna wersja QGIS

Installing QGIS stable on MacOS requires separate installation of several dependency frameworks (GDAL Complete and GSL). GRASS http://www.kyngchaos.com/software/grass is supported with this version. Some common Python modules http://www.kyngchaos.com/software/python are also available for common QGIS plugin requirements.

Na stronie pobierania QGIS na KyngChaos http://www.kyngchaos.com/software/qgis (są tu wypisane wymagane szkielety) znajduje się więcej informacji.

Testowa wersja QGIS

Testowe wersje QGIS (codzienne kompilacje) na stronie http://qgis.dakotacarto.com są udostępniane przez Dakota Cartography.

Proszę zapoznać się z ostrzeżeniem.

FreeBSD

Stabilna wersja QGIS

Aby skompilować QGIS z pakietu binarnego proszę wpisać:

pkg install qgis

Testowa wersja QGIS

Aby skompilować QGIS ze źródeł we FreeBSD proszę wpisać:

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

Proszę zapoznać się z ostrzeżeniem.

Android

Dostępna jest wersja eksperymentalna w sklepie Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Ostrzeżenie

Obecnie Android 5 nie jest obsługiwany. Najlepsze wsparcie ma Android 4.3 i 4.4.x. Jest to bezpośredni port wersji desktop QGIS. Jest tylko nieco zoptymalizowana dla urządzeń dotykowych i w związku z tym należy poważnie rozważyć jej przydatność w codziennym użytkowaniu. Istnieją inne aplikacje zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie do urządzeń dotykowych.

Ostrzeżenie o QGIS Testing

Ostrzeżenie

Oprócz stabilnej wersji QGIS, na część platform dostępne są pakiety testowe QGIS. Zawierają one jeszcze niewydane wersje programów, nad którymi trwają prace. Są one przeznaczone dla wczesnych użytkowników w celu sprawdzenia czy zgłoszone błędy zostały usunięte i nie wprowadzono nowych problemów. Choć staramy się mocno o uniknięcie wpadek, mogą one w dowolnym momencie przestać działać lub spowodować utratę danych. Prosimy o ostrożność. Ostrzegaliśmy!