Lijst met resoluties van het Project Steering Committee - 2020

Documentatie van nieuwe mogelijkheden

Datum van stemming: 2020-01-07

Indiener: Marco Bernasocchi

Voorstel: Documenteren van nieuwe mogelijkheden is moeilijk, en documentatie loopt achter op coderen. Voorstel: Mandateer dat alle nieuwe mogelijkheden worden vergezeld door documentatie (wat in een goed beschreven te parsen gedeelte van de omschrijving in de PR zou moeten staan).

Stemmen: Vóór: Anita, Marco, Paolo, Tim Onthouden: Jürgen

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Revisie PyQgis kookboek

Datum van stemming: 2020-03-18

Indiener: Alessandro Pasotti

Voorstel: Het voorstel is om een revisie te maken van de tekst en codesnippers van het huidige kookboek om: - de tekst en de codesnippers bij te werken - plaats ALLE codesnippers onder de bestaande geautomatiseerde Python test CI infrastructuur. Zie thread op: https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-psc/2020-March/008282.html

Budget: 4000 €

Stemmen: Vóór: Paolo, Marco, Anita, Tim, Andreas, Jürgen

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Lijst met apps van QGIS behouden in historische volgorde

Datum van stemming: 2020-03-17

Indiener: Marco Bernasocchi

Beschrijving: De huidige volgorde reflecteert de geschiedenis van de mobiele apps waarvoor QGIS for android (en zijn vernieuwde, genaamd QField) al het basiswerk heeft geleverd waarop dan de invoer was gebaseerd ( https://github.com/qgis/QGIS-Website/pull/725)

 • +1 Anita

 • +1 Paolo

 • +1 Marco

 • +1 Tim

 • +1 Jürgen

 • +1 Andreas

Knoppen QGIS for android verwijderen

Datum van stemming: 2020-03-17

Indiener: Marco Bernasocchi

Beschrijving: QGIS for android is oud en vervallen en nu genaamd QField

 • +0 Anita (of verwijder slechts de knoppen voor downloaden en behoud de opmerking over vervallen)

 • -0 Marco

 • +0 Tim (werk tekst bij*, verwijder links)

 • +0 Jürgen

 • +1 Andreas

Gebruik van merkgebonden software

Datum van stemming: 2020-04-07

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: Vrije software zou de eerste keuze moeten zijn voor alle programma’s die we gebruiken. We zouden alleen merkgebonden alternatieven moeten kiezen als is bewezen dat vrije software geen redelijke oplossing kan verschaffen. De PSC zou moeten stemmen als een merkgebonden oplossing wordt voorgesteld.

 • +1 Jürgen

 • +1 Paolo

 • +1 Andreas

 • +1 Marco

 • +1 Anita

Nieuw verfijnd proces voor grants

Datum van stemming: 2020-04-15

Indiener: Anita Graser

Voorstel: https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-psc/2020-April/008639.html

Beschrijving: Het proces voor grants is verbeterd zoals besproken in https://github.com/qgis/PSC/issues/31

 • +1 Anita

 • +1 Tim

 • +1 Andreas

 • +1 Marco

 • +1 Jürgen

 • +1 Paolo

Verduidelijk de motie “Use of proprietary software” van 07-04-2020 om het proces meer expliciet en georganiseerder te maken:

Motie van vorige maand: “Vrije software zou de eerste keuze moeten zijn voor alle programma’s die we gebruiken. We zouden alleen merkgebonden alternatieven moeten kiezen als is bewezen dat vrije software geen redelijke oplossing kan verschaffen. De PSC zou moeten stemmen als een merkgebonden oplossing wordt voorgesteld.”

Datum van stemming: 2020-05-12

Indiener: Tim Sutton

Voorstel: De volgende stappen zouden van toepassing moeten zijn op zowel a) nieuwe oplossingen, als ook op b) oplossingen voor vervangingen:

 • Iemand stelt een nieuw platform voor of een ter vervanging.

 • Zij stellen een strategie op voor migratie van de bestaande inhoud die dient te worden verplaatst naar dat platform (indien van toepassing).

 • Zij stellen voor wie de migratie zal uitvoeren (indien van toepassing).

 • Zij stellen voor welke implicaties, indien aanwezig, er voor de fondsen zijn.

 • Zij stellen een tijdpad op voor de migratie/uitrol.

 • Zij beschrijven hoe de infrastructuur zal worden beheerd en als het zelf wordt gehost (bijv. hebben we back-ups, wie is systeembeheerder, wie repareert problemen).

 • We stemmen erover nadat we voldoende tijd hebben gekregen om bovenstaande informatie te overwegen en het alternatief te testen.

 • Er van uitgaande dat we met het voorstel instemmen.

 • We beginnen dan het nieuwe platform te gebruiken.

Stem:

 • +1 Tim

 • +1 Marco

 • +1 Anita

 • -1 Paolo

 • +1 Alessandro

 • Jürgen

 • +1 Andreas

Betaal voorstellen voor bijdragen voor documentatie uit het budget voor documentatie

Datum van stemming: 2020-06-03

Indiener: Anita

Voorstel: betaal de verbetering van de documentatie voor QGIS Server (https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/184) en Documentation Grant Proposal (https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/183) direct uit het budget voor documentatie

Stemmen: Vóór: Marco, Jürgen, Anita, Andreas, Alessandro, Paolo

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Wijzig het mechanisme voor stemmen over bijdragen

Datum van stemming: 2020-06-03

Indiener: Andreas

Voorstel: stemmende leden mogen maximaal 6 voorstellen selecteren die zij willen ondersteunen (elk voorstel krijgt 1 punt) zonder de geselecteerde een waardering te geven

Stemmen: Vóór: Marco, Jürgen, Anita, Andreas, Alessandro, Onthouding: Paolo