Lijst met resoluties van het Project Steering Committee - 2019

Vooraf budget toekennen bugfix

Datum van stemming: 2019-11-19

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: We hebben een overschot op het budget waarover belasting zal worden geheven, indien niet uitgegeven in 2019. Voorstel: spendeer €7.5k vooraf aan het oplossen van problemen, om zo het overschot weg te werken; volgend jaar zal minder worden geïnvesteerd in het oplossen van problemen, dus is er meer geld beschikbaar voor grants

Stemmen: Vóór: Marco, Andreas, Jürgen, Anita, Paolo Onthouden: Tim

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Infrastructuur

Datum van stemming: 2019-11-19

Indiener: Andreas Neumann

Beschrijving: We hebben een overschot aan budget waarover belasting zal worden geheven, indien niet uitgegeven in 2019.

Voorstel: spendeer €7.5k aan infrastructuur en verbeteringen aan Projecta (stripe integration, rehost plugin feed en changelog, API-documentatie in pagina’s van Github …) als een speciaal project van PSC

Stemmen: Vóór: Marco, Anita, Jürgen, Andreas Onthouden: Paolo

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Verantwoording uitgaven

Datum van stemming: 2019-12-03

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: Voor elke uitgave, nadat het werk / item is afgerond, maar vóór de betaling, moet een rapport worden ingediend door de aanvrager, overeenkomstig een simpel sjabloon:

 • Datum van beslissing

 • Datum van oplevering

 • Indiener

 • Beschrijving van de resultaten

 • Eventuele links naar volledige beschrijving, commit etc.

 • Evaluatie (succes, gedeeltelijk succes, mislukt).

Rapporten kunnen voor eenvoudige taken heel kort zijn, maar we richten op volledigheid. Voor terugkomende kosten zou alleen het initiële rapport moeten worden gemaakt. Alle rapporten zullen op één enkele locatie worden opgeslagen.

Stemmen: Vóór: Paolo Onthouden: Anita, Tim, Andreas, Jürgen Tegen: Marco

Beslissing: Afgewezen

Opmerkingen: geen

Lijst met resoluties

Datum van stemming: 2019-12-03

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: Elke beslissing zal worden vermeld overeenkomstig een eenvoudig sjabloon:

 • Datum van stemming

 • Indiener

 • Beschrijving

 • Stemmen

 • Beslissing

 • Opmerkingen

Alle beslissingen zullen worden toegevoegd aan één enkele locatie op de website (gedeelte Governance).

Stemmen: Vóór: Anita, Tim, Paolo, Andreas, Jürgen, Marco

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Bijeenkomsten

Datum van stemming: 2019-12-03

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: Om de bijeenkomsten productiever te maken is het voorstel:

 • Kom regelmatig één keer per maand bij elkaar, op ene vaste datum, ad hoc korte bijeenkomsten worden aangemoedigd en kunnen altijd worden uitgeroepen, om eenvoudige problemen te bespreken en sneller beslissingen te kunnen nemen en lange regelmatige bijeenkomsten te vermijden; alleen een subset van de leden van de PSC kan aanwezig zijn bij de ad hoc-bijeenkomsten, als zij in dat specifieke onderwerp niet geïnteresseerd zijn telt hun stem als +0. Een lid van de PSC kan een ad hoc-bijeenkomst blokkeren als hij wel daaraan wil deelnemen maar geen beschikbare tijd heeft. In dat geval zal het worden uitgesteld tot de maandelijkse standaardbijeenkomst.

 • Elke bijeenkomst zal een Chair aanwijzen, normaal gesproken de PSC Chair, en een Secretary (niet noodzakelijkerwijze altijd dezelfde persoon), die de verantwoordelijkheid heeft voor het maken van de notulen; coöperatief meewerken zou moeten worden toegestaan.

Stemmen: Vóór: Anita, Tim, Paolo, Andreas, Jürgen, Marco

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

Mobiele apps downloaden

Datum van stemming: 2019-12-03

Indiener: Saber Razmjooei

Beschrijving: De huidige pagina voor het downloaden van mobiele apps is gedateerd. Voorstel: maak links naar alle drie mobiele (QField, Input en Roam) toepassingen op de officiële pagina voor downloaden

Stemmen: Vóór: Anita, Andreas, Tim, Marco, Paolo, Jürgen

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen

PROJ.6 bugfixes

Datum van stemming: 2019-12-12

Indiener: Andreas Neumann

Beschrijving: Nyall Dawson verzocht aanvullend 3-4 dagen in fondsen voor problemen die gerelateerd zijn aan proj6 en oplossingen. Er zijn nog fondsen beschikbaar.

Stemmen: Vóór: Andreas, Marco, Tim, Anita, Paolo

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-psc/2019-December/007983.html

Testen van hardware

Datum van stemming: 2019-12-12

Indiener: Andreas Neumann

Beschrijving: Giovanni Manghi verzocht de aankoop van aanvullende hardware om het proces voor testen te verbeteren. Specifiek:

 • 450 € voor het verbeteren van zijn PC hardware

 • 500-700 € om een goede gebruikte Mac te kopen.

Er zijn nog steeds fondsen beschikbaar.

Stemmen: Vóór: Andreas, Marco, Tim, Anita, Paolo

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-psc/2019-December/007982.html

Nemen van beslissingen

Datum van stemming: 2019-12-03

Indiener: Paolo Cavallini

Beschrijving: Het voorstel is, om het proces van het nemen van beslissingen sneller en meer transparant te maken:

 • Een lid van de PSC vermeld op de mailinglijst van de PSC een onderwerp waarover ene beslissing moet worden genomen.

 • Als de indiener er van overtuigd is dat de bespreking in de ML voldoende is gevoerd, vraag het lid om een stemming.

 • Indien niet, voegt het lid het punt toe aan de eerstvolgende PSC-bijeenkomst in persoon, waar het zal worden besproken en er over wordt gestemd.

 • Eenmaal gestemd geeft het lid de beslissing door aan de Secretary, die de beslissing toevoegt aan de lijst met resoluties.

Stemmen: Vóór: Anita, Tim, Paolo, Andreas, Jürgen Onthouden: Marco

Beslissing: Goedgekeurd

Opmerkingen: geen