Jaarlijkse rapporten

Beginnend in 2017, gelijktijdig met het vestigen van een formele legale entiteit (Zwitsers “Verein”), publiceren we een jaarlijks rapport over het voorgaande jaar met het accent op de belangrijkste activiteiten in het project QGIS.

Als opmerking zij vermeld dat het rapport enige financiële informatie zal bevatten die ook beschikbaar is als afzonderlijk rapport in het financiële gedeelte van deze website.