Stappenplan

Releases and development of QGIS follow a timebased schedule.

  • Even version numbers (2.18, 3.2 etc) are release versions.
  • Odd version numbers (2.99, 3.1 etc) are development versions.

A new release will happen every four months. In the first three months, new development is taking place. In the last month before a release, a feature freeze is invoked and the final month is used for testing, bugfixing, translation and release preparations. When the release happens, a branch with a even release number is created and the master branch advances to the next odd version. After the release a call for packaging is issued.

Elke derde uitgave (beginnend met 2.8) is een lange-termijn-uitgave (LTR) die wordt onderhouden totdat de volgende lange-termijn-uitgave verschijnt.

Notitie

During the development of QGIS 3.0 and 3.2, an exception to this schedule has been put into place. See the roadmap below for adjusted information.

Ontwikkelingsfase

In de ontwikkelingsfase werken ontwikkelaars aan het toevoegen van nieuwe mogelijkheden voor de volgende uitgave. vroege deelnemers kunnen de nachtelijke builds, die we voor alle belangrijke platformen hebben, gebruiken om de voortgang van de ontwikkeling te bekijken, vroege testen te doen en rapporten voor problemen indienen en hun gedachten delen om met de ontwikkeling te helpen.

Bevriezing

In de fase bevriezing worden nieuwe mogelijkheden niet meer toegestaan en de focus van iedereen verplaatst zich van het verbeteren van QGIS naar het stabiliseren ervan. Dit wijzigt ook effectief de nachtelijke builds naar prereleases.

Gebruikers zouden moeten beginnen met uitgebreid testen van deze pre-uitgaven in hun omgeving om te verifiëren dat er geen problemen zijn, die zij in de komende uitgave niet terug zouden willen zien. Dergelijke problemen zouden allemaal moeten worden gerapporteerd (zie Bugs, Features and Issues). Alles wat niet wordt opgemerkt zal ook in de volgende uitgave zitten. Alleen in geval van serieuze problemen zal een backport naar de laatste uitgave plaatsvinden. Daarom is het testen van de pre-uitgaven en het rapporteren van problemen bijzonder belangrijk.

In de fase Bevriezing monitoren ontwikkelaars de hub en beginnen met het herstellen van de gerapporteerde problemen.

Aan het begin van de bevriezing zullen de te vertalen bestanden worden bijgewerkt zodat vertalers hun werk kunnen beginnen. Onthoud dat dit een voortdurend proces kan zijn omdat, hoewel de mogelijkheden zijn bevroren, oplossingen van problemen nog steeds wijzigingen zouden kunnen opleveren in te vertalen tekenreeksen.

Uitgaveschema

Het schema is dusdanig ontworpen dat ruwweg op dezelfde datums in elk jaar onze viermaandelijkse uitgaven worden geproduceerd met LTR’s in eind februari.

Beginnend na 2.12 is de ontwikkelfase altijd 12 weken en de vriesfase 5 weken. Herinneringen worden gebruikt om de vriesfase voor LTR-uitgaven te verlengen.

Punt-uitgaven zullen elke maand plaatsvinden op de laatste uitgavetak en de tak van de LTR, als er backports zijn.

In the first four month after it’s release a new LTR is also the current LR. In this phase the new LTR doesn’t replace the previous LTR in the LTR repositories. This happens as soon as a new LR is released.

De uitgave 2.18 zal de uitgave 2.14 vervangen als LTR, maak zal 2.14 niet vervangen in de opslagplaatsen voor het LTR-pakket vóórdat 3.0 is uitgegeven.

Schema:

Gebeurtenis Latest Long-Term Repo Freeze Datum Week # Weken
PR 2.18.4 2.14.12   2017-02-24 9 4
PR 2.18.5 2.14.13   2017-03-24 13 2
EPR 2.18.6     2017-04-07 15 2
PR 2.18.7 2.14.14   2017-04-21 17 4
LTR 2.18.8 2.14.15   2017-05-19 21 1
EPR 2.18.9     2017-05-26 22 4
PR 2.18.10 2.14.16   2017-06-23 26 4
PR 2.18.11 2.14.17   2017-07-21 30 4
PR 2.18.12 2.14.18   2017-08-18 34 4
PR 2.18.13 2.14.19   2017-09-15 38 6
PR/SF 2.18.14 2.14.20 2.99 2017-10-27 44 6
PR 2.18.15 2.14.21   2017-12-08 50 6
PR 2.18.16 2.14.22   2018-01-19 3 5
LR/PR 3.0.0 2.18.17   2018-02-23 8 4
PR 3.0.1 2.18.18   2018-03-23 12 4
PR 3.0.2 2.18.19   2018-04-20 16 4
PR/FF 3.0.3 2.18.20 3.1 2018-05-18 20 5
LR 3.2.0 2.18.21   2018-06-22 25 4
PR 3.2.1 2.18.22   2018-07-20 29 4
PR 3.2.2 2.18.23   2018-08-17 33 4
PR/FF 3.2.3 2.18.24 3.3 2018-09-14 37 6
LTR 3.4.0 2.18.25   2018-10-26 43 4
PR 3.4.1 2.18.26   2018-11-23 47 4
PR 3.4.2 2.18.27   2018-12-21 51 4
PR/FF 3.4.3 2.18.28 3.5 2019-01-18 3 5
LR 3.6.0 3.4.4   2019-02-22 8 4
PR 3.6.1 3.4.5   2019-03-22 12 4
PR 3.6.2 3.4.6   2019-04-19 16 4
PR 3.6.3 3.4.7 3.7 2019-05-17 20 6
LR 3.8.0 3.4.8   2019-06-28 26  

Legenda gebeurtenissen:

Gebeurtenis Omschrijving
LTR Lange termijn uitgave, begin van nieuwe ontwikkelingsfase
LR Reguliere uitgave, begin van nieuwe ontwikkelingsfase
FF Vriesfase voor mogelijkheden, einde van de ontwikkelingsfase
SF Soft freeze with bi-monthly vote
PR Puntuitgave van takken van laatste uitgave en van LTR
EPR Extra Point release

Locatie van pre-uitgaven / nachtelijke builds

Platform Locatie
Windows Weekly release candidate (standalone installer)
OSGeo4W
Linux Debian/Ubuntu
MacOS Mac OS