Bugs, mogelijkheden en problemen

QGIS is een grotendeels door vrijwilligers gedreven project, en is het werk van een toegewijd team van ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, vertalers en supporters. Ondanks de inspanningen van het team om QGIS uit te geven zonder bugs, zouden er enkele bugs kunnen achterblijven. Als u een bug vindt of wilt dat nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd, rapporteer ze dan!

Waar te melden?

Elk deel van het project QGIS heeft een toegewezen plaats waar problemen (verzoeken voor mogelijkheden of bugs) kunnen worden gerapporteerd, beheerd en besproken. Afhankelijk van het gebied waar u het probleem tegenkwam geeft de tabel hieronder de juiste opslagplaats weer om het te melden:

Plaats waar u het probleem vond of een mogelijkheid voor wilt vragen

Plaats om het probleem te melden

Toepassingen (QGIS Desktop, QGIS Server)

https://github.com/qgis/QGIS/issues

QGIS Website (https://qgis.org)

https://github.com/qgis/QGIS-Website/issues

QGIS documentatie (https://docs.qgis.org)

https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/issues

C++ API (https://qgis.org/api)

https://github.com/qgis/QGIS/issues

PyQGIS API (https://qgis.org/pyqgis)

https://github.com/qgis/QGIS/issues (voor inhoud) en https://github.com/qgis/pyqgis/issues (voor opmaak)

Externe plug-ins

De opslagplaats die door de auteur is ingesteld in de beschrijving van de plug-in

Neem voor hulp en vragen contact op met de Mailinglijsten.

Problemen rapporteren over toepassingen van QGIS

Problemen voor toepassingen voor QGIS (QGIS Desktop en QGIS Server) zijn beschikbaar in Github. U dient zich te registreren en in te loggen als u een rapport wilt indienen of daarbij een opmerking wilt achterlaten.

Vóór het rapporteren van een probleem

Controleer, voordat u een fout gaat registreren, of u de momenteel ondersteunde versies 3.34.7 of 3.36.3 uitvoert of de ontwikkelversie 3.37 (bekijk ook Uitgaveschema) en bekijk de momenteel nog openstaande problemen om er zeker van te zijn dat u geen duplicaat maakt. Wanneer u aanvullende informatie heeft voor een bestaand ticket kunt u die hieraan toevoegen. Plug-ins van derden kunnen ook leiden tot problemen. Wanneer u plug-ins geïnstalleerd, controleer of de fout zich ook voordoet zonder geïnstalleerde plug-ins. Rapporteer niet meerdere fouten in één ticket als die niets met elkaar te maken hebben.

Als u bent ingelogd, is een knop New Issue beschikbaar. Selecteer die en volg de instructies die daar gegeven worden.

Controleer de opmaak van uw rapport door te klikken op “Preview” vóór u het probleem verzendt. Vermijd het bewerken van bestaande rapporten, met uitzondering van typefouten. Voeg verder opmerkingen liever in een afzonderlijke aanvulling toe.

Maken van een backtrace

Als u een crash heeft zou het handig zijn om een backtrace op te nemen omdat het probleem misschien niet te reproduceren is op een andere machine.

Op Linux probeert QGIS automatisch gdb te gebruiken om te verbinden met het gecrashte proces om een backtrace te produceren. Maar sommige distributies schakelen de mogelijkheid om debuggers met lopende processen te verbinden uit. In dat geval produceert gdb alleen een nogal onbruikbaar bericht zoals:

QGIS died on signal 11Could not attach to process.
If your uid matches the uid of the target process,
check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user.
For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
ptrace: Operation not permitted.
No thread selected
No stack.
gdb returned 0
Aborted (core dumped)

In dat geval zou u die optie opnieuw in moeten schakelen door kernel.yama.ptrace_scope in te stellen op 0 in /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf (of /etc/sysctl.conf of enig ander bestand in /etc/sysctl.d/) en sysctl -p uit te voeren als root. Wanneer u daarna de crash reproduceert, zal in plaats daarvan een backtrace worden afgedrukt.

Als u de crash niet kunt reproduceren, zou er nog steeds een bron-dump in de huidige map moeten staan, die kan worden geanalyseerd nadat het proces al was beëindigd. Het is genaamd core (op sommige systemen worden een punt en het proces_ID aan de bestandsnaam toegevoegd).

Op sommige distributies is het maken van bron-dumps ook uitgeschakeld. Dat is het geval als u slechts Aborted krijgt in plaats van Aborted (core dumped) als de crash voorkomt. Dan moet u ulimit -c unlimited uitvoeren voordat u QGIS start. U kunt dat ook in uw .profile opnemen, zodat het altijd ingeschakeld is als u inlogt.

U start gdb /pad/naar/de/qgis/binary core om een backtrace uit het bronbestand te produceren. De binary is gewoonlijk /usr/bin/qgis of /usr/bin/qgis.bin op Debian met de plug-in GRASS geïnstalleerd. In gdb voert u bt uit wat de backtrace zal produceren.

Log uitvoer op Windows

De nachtelijke build in OSGeo4W (package qgis-dev) wordt gebouwd met uitvoer als debuggen, die u kunt bekijken met DebugView. Als het probleem niet eenvoudig is te reproduceren zou de uitvoer misschien enig licht kunnen werpen over waar QGIS crasht.

Problemen rapporteren over QGIS website of documentatie

Het project QGIS verschaft een actieve website en rijke documentatie. Ondanks onze inspanningen, als u gedateerde informatie vind, of een verkeerde of niet juist argument of als er waardevolle informatie ontbreekt, laat het ons dan weten.

De belangrijkste bronnen van deze documenten worden gehost en beheerd in opslagplaatsen van GitHub, dus om bugs te rapporteren of patches in te dienen, heeft u een account voor GitHub nodig om in te kunnen loggen.

Maak, om te beginnen, eerst Een GitHub account aan.

Kies dan de van toepassing zijnde opslagplaats :

Controleer of het probleem dat u wilt melden al niet is geregistreerd.

Klik op New Issue, typ een titel en een heldere beschrijving voor uw probleem.

Wanneer u gereed bent, klik op Submit new issue.

Notitie

Een link Fix me wordt verschaft aan de onderzijde van elke pagina van de website om u te helpen deze pagina direct te verbeteren en een pull request in te dienen.

Deze optie is ook beschikbaar in de voettekst van de documentatie.

Problemen met plug-ins melden

De meeste plug-ins in QGIS zijn gepubliceerd op de officiële QGIS Plugins repository. Problemen of verzoeken voor mogelijkheden in relatie daarmee moeten worden geopend in hun respectievelijke systeem voor het volgen van problemen.

  • Voor elke beschikbare plug-in in de opslagplaats van QGIS vindt u in de metadata ervan een link naar het volgsysteem voor problemen ervan. Raadpleeg anders de documentatie van de plug-in om naar het adres van het relevante systeem voor het volgen van problemen te zoeken of om contact op te nemen met een ontwikkelaar.

    Als er geen informatie beschikbaar is, rapporteer dat dan op de Developer mailing-list.

  • Voor andere plug-ins hebben we geen mogelijkheden om er voor te zorgen dat dergelijke informatie wordt verschaft.

Een patch indienen voor projecten van QGIS

In aanvulling op het rapporteren van het probleem, kunt u helpen om ze op te lossen. Oplossen van problemen wordt gedaan in GitHub door middel van pull requests. U dient de repository te forken wanneer u wilt deelnemen en pull requests wilt indienen.

U kunt een aantal richtlijnen vinden die u helpen om uw patches en pull requests gemakkelijk in projecten van QGIS te krijgen op Submitting Pull Requests. En, meer breed, misschien moet u het hoofdstuk Development Process lezen.