QGIS Installatiepakketten

Hoe verkrijg je QGIS?

QGIS is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS.

Wij raden aan om de pakketten van de laatste release te installeren.

We verschaffen ook testpakketten (let op de warning) om de aanstaande uitgaven te evalueren en het voor niet-ontwikkelaars mogelijk te maken de ontwikkeling te ondersteunen.

In de fase Bevriezing, voorafgaande aan een uitgave (zie Uitgaveschema), zijn deze pakketten in feite pre-uitgaven, waarvoor we gebruikers sterk adviseren ze te testen.

Windows

Er zijn twee opties voor het installeren op Windows:

Zelfstandige installatiepakketten

Voor nieuwe gebruikers is het het gemakkelijkste om de zelfstandige installatiepakketten te gebruiken.

Uitgave

Versie

Pakket

Laatste uitgave

3.36.2 Maidenhead ​

Installatieprogramma Controlesom

Lange Termijn Release

3.34.6 Prizren LTR

Installatieprogramma Controlesom

Ontwikkeling

3.37 master

Wekelijkse snapshots

Bekijk ook De download pagina.

De wekelijkse snapshots van het nachtelijke qgis-dev pakket van OSGeo4W zijn voor gebruikers die om de een of andere reden OSGeo4W (zie hieronder) niet kunnen gebruiken of juist zelfstandige installatieprogramma’s prefereren. In de fase Mogelijkheden bevriezen die ook optreedt als release candidate.

OSGeo4W installatiepakket

Meer gevorderde gebruikers van QGIS zouden de pakketten van OSGeo4W willen gebruiken, die het, als één voordeel, mogelijk maken om verscheidene versies parallel te installeren en ook veel efficiëntere updates uit te voeren omdat alleen gewijzigde componenten worden gedownload en geïnstalleerd.

De opslagplaats voor OSGeo4W bevat daarnaast veel software van andere OSGeo-projecten. QGIS en alle daarvoor noodzakelijke pakketten zijn aanwezig, naast Python, GRASS, GDAL enzovoort. Het installatiepakket geeft de mogelijkheid om direct vanaf internet te installeren of eerst de benodigde pakketten te downloaden en daarna te installeren. De gedownloade bestanden worden in een lokale map geplaatst voor toekomstige installaties. En zouden ook kunnen worden gebruikt om offline te installeren.:

De stappen zijn:

 • Download OSGeo4W installatiepakket en start het

 • Kies Express Install en selecteer QGIS om de latest release te installeren en/of QGIS LTR om de long term release te installeren.

Als alternatief voor Express zou u ook de Advanced Install kunnen gebruiken, navigeer naar het gedeelte Desktop en selecteer één of meer van de volgende pakketten:

Uitgave

Versie

Pakket

Omschrijving

Laatste uitgave

3.36.2 Maidenhead ​

qgis

Uitgave

qgis-rel-dev [1]

Nachtelijke bouw van de komende uitgave

Lange Termijn Release

3.34.6 Prizren LTR

qgis-ltr

Uitgave

qgis-ltr-dev [1]

Nachtelijke bouw van de komende lange termijn puntuitgave

Ontwikkeling

3.37 master

qgis-dev [1]

Nachtelijke bouw van de ontwikkelversie

De in de tabel vermelde pakketten installeren alleen de noodzakelijke pakketten om QGIS uit te kunnen voeren. Corresponderend met deze pakketten zijn er ook metapakketten met de achtervoegsels -full-free en -full. De eerste bevat aanvullende optionele afhankelijkheden die enkele populaire - niet opgenomen - plug-ins gebruiken en de laatste bevat de eerste en voegt ook merkgebonden extensies toe, zoals Oracle, ECW en MrSID.

De installatie van Express verwijst naar de corresponderende variant -full en de zelfstandige installatieprogramma’s worden ook gemaakt uit deze sets van OSGeo4W-pakketten.

Let op de ‘waarschuwing warning’ voordat u een van de nachtelijke bouwsels installeert.

Linux

De meeste Linuxdistributies splitsen QGIS in verschillende installatiepakketten; meestal heb je qgis en qgis-python (voor plug-ins) nodig. Installatiepakketten zoals qgis-grass (of qgis-plugin-grass), qgis-mapserver zijn in eerste instantie niet nodig. Installeer deze wanneer u deze nodig hebt.

Hieronder vindt u instructies voor de installatie per distributie. Voor de meeste distro’s zijn er instructies om QGIS stabiel te installeren en instructies om een allernieuwste QGIS testversie te installeren (note the warning).

Als plug-ins ontbrekende pakketten rapporteren, kunt u ze installeren met een van de volgende methoden in de voorkeurs-volgorde:

 1. Zoek in de opslagplaatsen van uw systeem en installeer het pakket via de systeem pakketbeheerder, bijv. apt, dnf of als alternatief: sudo apt install PACKAGENAME

 2. Als uw systeem PEP668 implementeert, gebruik pipx om het pakket te installeren: pipx install PACKAGENAME

 3. Als laatste, gebruik pip om het ontbrekende pakket te installeren: pip install PACKAGENAME

Debian/Ubuntu

Snel starten

Notitie

In het gedeelte dat volgt op dit, zult u ALLE mogelijke opties vinden om verschillende versies van QGIS in verschillende versies van Debian/Ubuntu te installeren. Als u problemen tegenkomt, verifieer daar dan of uw distributie nog steeds wordt ondersteund, omdat de opslagplaatsen ook oudere niet ondersteunde distributies, met de laatste versie van QGIS die wel werd ondersteund, bevatten. Wees er attent op dat die in de tussentijd kunnen zijn gestopt met werken.

Hier u zult u eenvoudigweg de laatste stabiele versie van QGIS (3.36.x Maidenhead) in uw Debian of Ubuntu installeren, zonder config-bestanden te moeten bewerken.

Notitie

Hoewel u op enkele plaatsen ‘Debian’ zult zien staan, werkt dit ook voor ‘Ubuntu’, omdat de ene in feite een symlink is naar de andere op uw server.

Installeer eerst enkele gereedschappen die nodig zijn voor deze instructies:

sudo apt install gnupg software-properties-common

Installeer nu de QGIS Signing Key, zodat de software van QGIS vanuit de opslagplaats van QGIS zal worden vertrouwd en geïnstalleerd:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

Voeg de opslagplaats voor QGIS voor de laatste stabiele versie van QGIS (3.36.x Maidenhead) toe aan /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/debian
Suites: your-distributions-codename
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Notitie

Suites in bovenstaande regels zijn afhankelijk van uw distributie. lsb_release -cs zal de naam van uw distributie weergeven.

In sommige distributies (zoals Linux Mint), zal . /etc/os-release; echo "$UBUNTU_CODENAME" de correcte naam van de distibutie weergeven.

Bekijk Beschikbare codenamen.

Werk de informatie voor uw opslagplaats bij om ook de zojuist toegevoegde van QGIS weer te geven:

sudo apt update

Nu, installeer QGIS:

sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

Notitie

Voeg qgis-server toe aan deze regel als u ook QGIS Server wilt installeren

Repositories

Standaard opslagplaatsen voor software van Debian en Ubuntu bevatten vaak oudere versies van QGIS.

U moet, om de nieuwere versies te verkrijgen, eerst alternatieve opslagplaatsen voor software toevoegen, door een van de deb-regels hieronder toe te voegen aan uw bestand /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources.

Onze hoofdopslagplaats bevat meerdere regels met pakketten voor verscheidene versies van Debian en Ubuntu, gebaseerd op de afhankelijkheden die de afzonderlijke distributies bieden.

Voor Ubuntu hebben we ook extra pakketten, die zijn gebaseerd op ubuntugis, in een afzonderlijke opslagplaats, wat meer recentere versies van andere GIS-pakketten bevat dan Ubuntu zelf voor versies LTS. Als u deze wilt dient u ook ubuntugis-unstable ppa op te nemen in uw bestand /etc/apt/sources.list.d/qgis.list (bekijk de documentatie van ubuntugis).

Notitie

De uitgavenpakketten worden eenmalig gemaakt, kort nadat een nieuwe versie wordt uitgebracht. Omdat onstabiele of nog niet uitgebrachte Debian versies (testing) en ubuntugis-unstable verschillen in onderliggende functiebibliotheken kunnen bevatten, kunnen deze voor deze doelen na verloop van tijd niet meer werken, als de ontwikkeling van Debian, Ubuntu en Ubuntugis-unstable zich ontwikkelt en hun voor afhankelijkheden in QGIS gebruikte pakketten wijzigen. In dat geval kunt u ofwel

 • overgaan naar een stabiele versie van Debian en de daarvoor uitgegeven pakketten gebruiken,

 • wachten op de volgende puntuitgave (verwacht 2024-05-17 12:00:00 UTC), die elke maand komt en de bijgewerkte afhankelijkheden zal bevatten,

 • overschakelen naar een nightly-opslagplaats (beschikbaar voor de twee releasebranches en master) waarvan de pakketten op een regelmatige basis opnieuw worden gebouwd en dan ook automatisch de bijgewerkte afhankelijkheden zullen bevatten of

 • uw eigen verzameling pakketten bouwen (zie build-debian-packages).

Lijnen van pakketten:

Uitgave

Versie

Omschrijving

Opslagplaats

Laatste uitgave

3.36.x Maidenhead ​

Uitgave voor Debian en Ubuntu

https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu

Uitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable

https://qgis.org/ubuntugis

Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave voor Debian en Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release

Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release

Opslagplaats Lange termijn-uitgave

3.34.x Prizren LTR

Uitgave voor Debian en Ubuntu

https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr

Uitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable

https://qgis.org/ubuntugis-ltr

Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave voor Debian en Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr

Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr

Ontwikkelversie

3.37 master

Nachtelijke bouw voor Debian en Ubuntu [5]

https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly

Nachtelijke bouw met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable [5]

https://qgis.org/ubuntugis-nightly

Volgende puntuitgave: 2024-05-17 12:00:00 UTC
Volgende uitgave: 2024-06-21 12:00:00 UTC
(voor meer datums, bekijk het Uitgaveschema op Stappenplan)

Ondersteunde versies distributie:

Distributie

Versie

Codenaam

Ook beschikbaar met afhankelijkheden gebaseerd op ubuntugis-unstable?

Debian

12.x (stabiel)

boekenwurm

11.x (oudstabiel)

bullseye

onstabiel

sid

Ubuntu

24.04 (LTS) [6]

noble

23.10

mantic

23.04

lunair

22.04 (LTS)

jammy

ja

U moet, om dit archief te kunnen gebruiken, eerst de publieke sleutel van de opslagplaats voor het archief toevoegen:

wget https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg
gpg --no-default-keyring --keyring ./qgis-archive-keyring.gpg --list-keys

Zou uit moeten voeren:

./qgis-archive-keyring.gpg
--------------------------
pub  rsa4096 2022-08-08 [SCEA] [expires: 2027-08-08]
   2D7E3441A707FDB3E7059441D155B8E6A419C5BE
uid      [ unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2022-2027) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

Nadat u de uitvoer heeft geverifieerd, kunt u de sleutel installeren met:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo cp qgis-archive-keyring.gpg /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Als alternatief kunt u de sleutel direct downloaden zonder handmatige verificatie:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

Met de sleutelring op zijn plaats kunt u de opslagplaats toevoegen als /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources met de volgende inhoud:

Types: deb deb-src
URIs: *repository*
Suites: *codename*
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Voorbeeld voor de laatste long term release voor Ubuntu 22.04 Jammy:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntu-ltr
Suites: jammy
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Typ daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

In het geval dat u QGIS Server wilt installeren, typ:

sudo apt update
sudo apt install qgis-server --no-install-recommends --no-install-suggests
# if you want to install server Python plugins
apt install python3-qgis

Notitie

Verwijder eerst alle QGIS en GRASS onderdelen die je geïnstalleerd hebt van andere repositories, voordat je begint met de update.

Fedora

Verkrijg de pakketten voor elke Fedora door in te typen:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Standaard opslagplaatsen voor software van Debian Fedora bevatten vaak oudere versies van QGIS.

U moet, om nieuwere versies of de laatste LTR te verkrijgen, alternatieve software opslagplaatsen toevoegen, gebaseerd op de versie die u wilt installeren (stabiele, LTR of testing).

QGIS stable

De opslagplaats inschakelen:

sudo dnf copr enable dani/qgis

Typ daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In het geval dat u QGIS Server zou willen installeren (merk op dat het geen gewoon gebruik is om zowel de cliënt als de servertoepassing op dezelfde machine te installeren), typ:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Distributie

Versie

QGIS-versie

GRASS GIS-versie

Fedora

36

3.28

8.0

37

3.28

8,2

Meer informatie is beschikbaar op https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (Lange Termijn Release)

De opslagplaats inschakelen:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

Typ daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In het geval dat u QGIS Server zou willen installeren (merk op dat het geen gewoon gebruik is om zowel de cliënt als de servertoepassing op dezelfde machine te installeren), typ:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Distributie

Versie

QGIS-versie

GRASS GIS-versie

Fedora

36

3,22

8.0

37

3,22

8,2

Meer informatie is beschikbaar op https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

SUSE / openSUSE

Laatste stabiele en LTR-pakketten, genaamd qgis en qgis-ltr, zijn beschikbaar in de volgende opslagplaatsen:

Distributie

Opslagplaats

Tumbleweed

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Tumbleweed/

Leap 15.2

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.2/

Leap 15.1

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.1/

Factory ARM

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_ARM/

Factory PowerPC

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_PowerPC/

SLE 15 SP1 Backports

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports/

SLE 15 SP1 Backports debug

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports_debug/

Alle pakketten bevatten GRASS- en Python-ondersteuning

Alle opslagplaatsen voor openSUSE Geo zijn hier te vinden: https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/

Mandriva

QGIS stable

Huidige:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

QGIS stable

Pakketten op https://slackbuilds.org/result/?search=qgis

Arch Linux

QGIS stable

Arch Linux is beschikbaar in de officiële opslagplaats : https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/qgis/

Installeer met :

pacman -S qgis

QGIS LTR

QGIS Long Term Release is beschikbaar in AUR (Arch User Repository).

Installeer met yaourt of een andere pakketbeheerder die AUR ondersteunt:

yaourt -S qgis-ltr

Voor problemen en ander gedrag, lees de opmerkingen hier : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

QGIS test

QGIS testing is beschikbaar in AUR (Arch User Repository).

Installeer met yaourt of een andere pakketbeheerder die AUR ondersteunt:

yaourt -S qgis-git

Voor problemen en ander gedrag, lees de opmerkingen hier : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Flatpak

Er is een QGIS flatpak voor QGIS Stable beschikbaar, onderhouden door de gemeenschap van flathub.

Voor algemene instructies voor het installeren van Linux Flatpak, zie https://flatpak.org/setup/

QGIS op Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

Installeren:

flatpak install --from https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Dan uitvoeren:

flatpak run org.qgis.qgis

Bijwerken van uw flatpak QGIS:

flatpak update

Op bepaalde distributies zult u misschien ook pakketten xdg-desktop-portal of xdg-desktop-portal-gtk moeten installeren om de dialoogvensters voor bestanden te laten verschijnen.

Flathub-bestanden: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis en rapporteer problemen hier: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues

Opmerking: Als u aanvullende modules voor Python dient te installeren, omdat zij nodig zijn voor een plug-in, kunt u de module installeren met (hier installeren van de module scipy):

flatpak run --devel --command=pip3 org.qgis.qgis install scipy --user

Spack

Spack is een distro agnostische pakketbeheerder voor Linux, die is ontwikkeld in de context van het werken met computers voor hoge uitvoering.

Algemene informatie voor het installeren van Spack: https://github.com/spack/spack

QGIS pakketbestand op Spack: https://github.com/spack/spack/blob/develop/var/spack/repos/builtin/packages/qgis/package.py

Installeren:

spack install qgis

dat QGIS en alle afhankelijkheden bouwt en installeert vanaf nul. Daarna kan QGIS worden gebruikt via:

spack load qgis

Als aanvullende pakketten voor Python moeten worden geïnstalleerd, wordt het gebruiken van een omgeving voor Spack aanbevolen. Bijvoorbeeld:

spack env create myenv
spack env activate -p myenv
spack add qgis py-lz4
spack install

Aan Spack gerelateerde problemen zouden moeten worden gerapporteerd op: https://github.com/spack/spack/issues

Mac OS X / macOS

Officiële Alles-in-één, ondertekende installatieprogramma’s voor macOS High Sierra (10.13) en nieuwer kunnen worden gedownload vanaf de QGIS pagina voor downloaden.

QGIS nachtelijke uitgave

Een nachtelijk, bijgewerkt zelfstandig installatieprogramma van QGIS master kan worden gedownload vanaf hier.

MacPorts

Het beheerssysteem voor pakketten van MacPorts biedt zowel de laatste versie van de uitgave (port qgis3 als de lange termijn-versie ) (port qgis3-ltr). Dit zal QGIS installeren met zijn eigen architectuur, Intel x86_64 of Apple ARM. Van belangrijke afhankelijkheden voor de software, zoals GDAL, PDAL en GRASS GIS zijn gewoonlijk de laatste versies beschikbaar.

Installeren van MacPorts en het bijwerken ervan en de ports worden gemaakt met de Terminal. QGIS wordt echter geïnstalleerd als een app-bundel in /Applications/MacPorts/QGIS3.app.

Informatie over een port verkrijgen:

sudo port info qgis3

Installeer de port, bijv met GRASS GIS:

sudo port install qgis3 +grass

Bijwerken:

sudo port selfupdate
sudo port upgrade outdated

Notitie

Gelijktijdige installatie van Homebrew en MacPorts is niet compatibel en zal vrijwel zeker leiden tot conflicten. Als u er voor kiest een van de pakketsystemen te installeren, zult u de andere moeten de-installeren.

Oude uitgaven

Eerdere uitgaven van het officiële installatieprogramma kunnen worden gedownload vanaf https://qgis.org/downloads/macos/.

Eerdere uitgaven van het installatieprogramma van kyngchaos kan worden gedownload vanaf https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/. De oudste installatieprogramma’s ondersteunen macOS 10.4 Tiger.

FreeBSD

QGIS stable

QGIS installeren vanuit binaire pakketten, typ

pkg install qgis

Of, om opties voor compileren aan te passen, kunt u het bouwen uit de ports van FreeBSD

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

QGIS installeren vanuit binaire pakketten, typ

pkg install qgis-ltr

Of, om opties voor compileren aan te passen, kunt u het bouwen uit de ports van FreeBSD

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

OpenBSD

QGIS Stable

QGIS installeren vanuit pakketten van derde-partijen

pkg_add qgis

Bekijk: - https://openbsd.app/?search=qgis # for -stable OpenBSD - https://openbsd.app/?search=qgis&current=on # for -current OpenBSD

Android

Een oude en vervallen, niet voor aanraken geoptimaliseerde, uitgave van QGIS for Android is te vinden in de Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Waarschuwing

Er is momenteel geen ondersteuning voor Android 5. De beste ondersteuning wordt gegeven voor Android 4.3 en 4.4.x. Dit is een directe port van de toepassing QGIS desktop. Het is alleen enigszins geoptimaliseerd voor aanraak-apparaten en dient daarom zorgvuldig te worden geëvalueerd op zijn geschiktheid voor dagelijks gebruik. Er zijn andere apps beschikbaar die specifiek zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor anaraak-apparaten.

Waarschuwing voor QGIS Testing

Waarschuwing

QGIS testpakketten worden voor sommige platformen in aanvulling op de stabiele versie van QGIS uitgebracht. testversie van QGIS bevat nog niet vrijgegeven software waaraan momenteel nog wordt gewerkt. Zij worden daarom niet ondersteund maar alleen beschikbaar gesteld voor testdoeleinden om te kijken of bugs zijn opgelost en er geen nieuwe bugs zijn ontstaan. Hoewel we zorgvuldig proberen beschadigingen te voorkomen, zouden deze versies slecht kunnen werken of uw gegevens kunnen beschadigen. Wees voorzichtig! U bent gewaarschuwd!

Installeren vanuit broncode

Bekijk INSTALL om te zien hoe u QGIS vanuit de broncode kunt compileren voor de verschillende platforms.