QGIS Installatiepakketten

Hoe verkrijg je QGIS?

QGIS is gratis beschikbaar voor Windows, Linux, MacOS X, BSD en Android.

Wij raden aan om de pakketten van de laatste release te installeren.

We verschaffen ook testpakketten (let op de warning) om de aanstaande uitgaven te evalueren en het voor niet-ontwikkelaars mogelijk te maken de ontwikkeling te ondersteunen.

In de fase feature frozen voorafgaande aan een uitgave (zie Uitgaveschema) zijn deze pakketten in feite pre-uitgaven, waarvoor we gebruikers sterk adviseren ze te testen.

Windows

Voor Windows installatiepakketten ga naar De download pagina.

Voor nieuwe gebruikers adviseren we het gebruik van de ‘Standalone’ installatiepakketten.

Meer gevorderde QGIS gebruikers kunnen installatiepakketten van OSGeo4W gebruiken, die het mogelijk maken verscheidene versies parallel te installeren.

De opslagplaats voor OSGeo4W bevat daarnaast veel software van andere OSGeo-projecten. QGIS en alle daarvoor noodzakelijke pakketten zijn aanwezig, naast Python, GRASS, GDAL enzovoort. Het installatiepakket geeft de mogelijkheid om direct vanaf internet te installeren of eerst de benodigde pakketten te downloaden en daarna te installeren. De gedownloade bestanden worden in een lokale map geplaatst voor toekomstige installaties. De stappen zijn:

 • Download OSGeo4W Installer (32 bit of 64 bit) en start het

 • Selecteer Advanced Install,

 • navigeer naar het gedeelte Desktop

 • en selecteer één of meer van de volgende paketten:

  Uitgave Versie Pakket Omschrijving
  Laatste uitgave 3.8.x Zanzibar ​ qgis Uitgave
  qgis-rel-dev [1] Nachtelijke bouw van de komende uitgave
  Opslagplaats Lange termijn-uitgave 3.4.x Madeira LTR qgis-ltr Uitgave
  qgis-ltr-dev [2] Nachtelijke bouw van de komende Long Term Release
  Ontwikkeling |devversie| master qgis-dev [3] Nachtelijke bouw van de ontwikkelversie
[1]Laatste uitgave nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[2]Laatste lange-termijn uitgave nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[3]Master nightlies SHA: 32 bit , 64 bit

Voor gebruikers die om een of andere reden OSGeo4W niet kunnen gebruiken of daar een voorkeur voor hebben is er ook een wekelijks snapshot van qgis-dev vanaf OSGeo4W als standalone installer (op maandag gemaakt). In de fase feature freeze treedt die ook op als uitgave kandidaat.

Note the warning.

Notitie

Doe niet blindelings een volledige installatie van OSGeo4W. Installeer alleen QGIS en misschien enkele andere componenten die u wilt. Afhankelijke delen worden automatisch opgenomen. Een volledige installatie trekt componenten mee die aanvullingen van derde partijen vereisen, die handmatig moeten worden geïnstalleerd. Deze componenten maken de installatie zonder deze aanvullingen onbruikbaar.

Linux

De meeste Linuxdistributies splitsen QGIS in verschillende installatiepakketten; meestal heb je qgis en qgis-python (voor plug-ins) nodig. Installatiepakketten zoals qgis-grass (of qgis-plugin-grass), qgis-mapserver zijn in eerste instantie niet nodig. Installeer deze wanneer u deze nodig hebt.

Hieronder vindt u instructies voor de installatie per distributie. Voor de meeste distro’s zijn er instructies om QGIS stabiel te installeren en instructies om een allernieuwste QGIS testversie te installeren (note the warning).

Debian/Ubuntu

Standaard repositories voor software van Debian en Ubuntu software bevatten vaak oudere versies van QGIS.

U moet eerst alternatieve software repositories toevoegen, door enkele regels onderaan uw bestand /etc/apt/sources.list toe te voegen, om de nieuwere versies te verkrijgen.

Onze hoofdopslagplaats bevat meerdere regels met pakketten voor verscheidene versies van Debian en Ubuntu, gebaseerd op de afhankelijkheden die de afzonderlijke distributies bieden.

Voor Ubuntu hebben we ook extra pakketten, die zijn gebaseerd op ubuntugis <https://launchpad.net/~ubuntugis>`_, in een afzonderlijke opslagplaats, wat meer recentere versies van andere GIS-pakketten bevat dan Ubuntu zelf. Als u deze wilt dient u ook ubuntugis-unstable ppa op te nemen in uw bestand /etc/apt/sources.list (bekijk de documentatie van ubuntugis).

Notitie

De uitgavenpakketten worden eenmalig gemaakt kort nadat een nieuwe versie wordt uitgebracht. Omdat onstabiele of nog niet uitgebrachte Debian versies (testing) en ubuntugis-unstable verschillen in onderliggende functiebibliotheken kunnen bevatten, kunnen deze voor deze doelen na verloop van tijd niet meer werken, als de ontwikkeling van debian, ubuntu en ubuntugis-unstable zich ontwikkelt en hun voor afhankelijkheden in QGIS gebruikte pakketten wijzigen. In dat geval kunt u ofwel

 • overgaan naar een stabiele versie van Debian en de daarvoor uitgegeven pakketten gebruiken,
 • wachten op de volgende puntuitgave (verwacht 2019-10-25 12:00:00 UTC), die elke maand komt en de bijgewerkte afhankelijkheden zal bevatten,
 • overschakelen naar een nightly-opslagplaats (beschikbaar voor de twee releasebranches en master) waarvan de pakketten op een regelmatige basis opnieuw worden gebouwd en dan ook automatisch de bijgewerkte afhankelijkheden zullen bevatten of
 • uw eigen verzameling pakketten bouwen (zie INSTALL).

Lijnen van pakketten:

Uitgave Versie Omschrijving Opslagplaats
Laatste uitgave 3.8.x Zanzibar ​ Uitgave voor Debian en Ubuntu https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu
Uitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable https://qgis.org/ubuntugis
Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave voor Debian en Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release
Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release
Opslagplaats Lange termijn-uitgave 3.4.x Madeira LTR Uitgave voor Debian en Ubuntu https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr
Uitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave voor Debian en Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr
Nachtelijke bouw van de komende puntuitgave met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr
Ontwikkelversie |devversie| master Nachtelijke bouw voor Debian en Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly
Nachtelijke bouw met afhankelijkheden voor ubuntugis-unstable https://qgis.org/ubuntugis-nightly
Volgende puntuitgave: 2019-10-25 12:00:00 UTC
Volgende uitgave: 2019-10-25 12:00:00 UTC
(voor meer datums, bekijk het Uitgaveschema op Stappenplan)

Ondersteunde versies distributie:

Distributie Versie Codenaam Ook beschikbaar met afhankelijkheden gebaseerd op ubuntugis-unstable? met 3D [6]
Debian 9.x stretch [4]    
10.x buster   ja
sid onstabiel   ja
Ubuntu 19.04 disco   ja
18.04 (LTS) bionic ja ja
16.04 (LTS) xenial [4] [5] ja  
[4](1, 2) slechts tot 3.4 (3.6 vereist Qt 5.9 en hoger)
[5]alleen met ubuntugis-unstable (3.4 vereist GDAL2)
[6]3D vereist Qt 5.9 en hoger

Voeg de regels voor één van de repositories toe aan uw /etc/apt/sources.list:

deb   *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Voorbeeld laatste uitgave voor Debian unstable:

deb   https://qgis.org/debian unstable main
deb-src https://qgis.org/debian unstable main

Type daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis qgis-plugin-grass

In het geval dat u QGIS Server wilt installeren, typ:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis-server

Notitie

Verwijder eerst alle QGIS en GRASS onderdelen die je geïnstalleerd hebt van andere repositories, voordat je begint met de update.

Voeg in geval van “keyserver errors” de publieke sleutel van de qgis.org repository toe aan apt. Typ:

wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2019.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint 51F523511C7028C3

Zou uit moeten voeren:

pub  rsa4096 2019-08-08 [SCEA] [expires: 2020-08-08]
   8D5A 5B20 3548 E500 4487 DD19 51F5 2351 1C70 28C3
uid      [unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2019) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

Nadat u de vingerafdruk heeft geverifieerd, kunt u de sleutel toevoegen om apt mee te gebruiken:

gpg --export --armor 51F523511C7028C3 | sudo apt-key add -

Als alternatief kunt u de sleutel downloaden van een sleutelserver en de sleutel toevoegen om in één keer apt te gebruiken (zonder handmatige verificatie van de vingerafdruk):

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 51F523511C7028C3

Fedora

Verkrijg de voor elke Fedora door in te typen:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Standaard opslagplaatsen voor software van Debian Fedora bevatten vaak oudere versies van QGIS.

U moet eerst, om nieuwere versies te verkrijgen, alternatieve software opslagplaatsen toevoegen, gebaseerd op de versie die u wilt installeren (stabiele, LTR of testing).

QGIS stable

De opslagplaats inschakelen:

sudo dnf copr enable dani/qgis

Type daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In het geval dat u QGIS Server zou willen installeren (merk op dat het geen gewoon gebruik is om zowel de cliënt als de servertoepassing op dezelfde machine te installeren), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Deze opslagplaats verschaft ook een kopie van SAGA 2.3.1 die compatibel is met Processing. Die kan worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten:

sudo dnf install saga
Distributie Versie QGIS-versie GRASS GIS-versie met 3D
Fedora 29 3.8 7.4 ja
30 3.8 7.6 ja
31 3.8 7.8 ja

Meer informatie is beschikbaar op https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (Lange Termijn Release)

De opslagplaats inschakelen:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

Type daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In het geval dat u QGIS Server zou willen installeren (merk op dat het geen gewoon gebruik is om zowel de cliënt als de servertoepassing op dezelfde machine te installeren), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Deze opslagplaats verschaft ook een kopie van SAGA 2.3.1 die compatibel is met Processing. Die kan worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten:

sudo dnf install saga
Distributie Versie QGIS-versie GRASS GIS-versie met 3D
Fedora 29 3.4 7.4 ja
30 3.4 7.6 ja
31 3.4 7.8 ja

Meer informatie is beschikbaar op https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

QGIS test

De opslagplaats inschakelen:

sudo dnf copr enable dani/qgis-testing

Type daarna onderstaande opdrachten om QGIS te installeren:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In het geval dat u QGIS Server zou willen installeren (merk op dat het geen gewoon gebruik is om zowel de cliënt als de servertoepassing op dezelfde machine te installeren), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis
Distributie Versie QGIS-versie GRASS GIS-versie met 3D
Fedora 28 3.9 7.4 ja
29 3.9 7.4 ja
30 3.9 7.6 ja
rawhide 3.9 7.6 ja

De gebouwde testing wordt op een wekelijkse basis bijgewerkt. Meer informatie is beschikbaar op https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-testing/

RHEL, CentOS, Scientific Linux

QGIS 1.8

Probeer de ELGIS repository: http://elgis.argeo.org/

Notitie

ELGIS heeft een geactiveerde EPEL repo nodig, zie http://wiki.osgeo.org/wiki/Enterprise_Linux_GIS#Note_about_Fedora.2C_ELGIS_and_EPEL

openSUSE

QGIS stable

Het laatste stabiele pakket voor openSUSE heet qgis en is beschikbaar voor 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 en Tumbleweed (32 en 64 bit). Voeg de volgende opslagplaats toe aan uw installatiemanager, waar <VERSION> bijvoorbeeld voor ‘openSUSE_Tumbleweed’ is.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Alle pakketten bevatten GRASS- en Python-ondersteuning

QGIS LTR (Lange Termijn Release)

Het Long Term Release pakket voor openSUSE heet qgis-ltr en is beschikbaar voor 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 en Tumbleweed (32 en 64 bit). Voeg de volgende opslagplaats toe aan uw installatiemanager, waar <VERSION> bijvoorbeeld voor ‘openSUSE_Tumbleweed’ is.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Alle pakketten bevatten GRASS- en Python-ondersteuning

QGIS test

Een pakket dat regelmatig wordt bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen beschikbaar van de qgis master genaamd qgis-master is beschikbaar voor 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 en Tumbleweed (32 en 64bit). Voeg de volgende opslagplaats toe aan uw installatiemanager, waar <VERSION>bijvoorbeeld voor ‘openSUSE_Tumbleweed’ is.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Alle pakketten bevatten GRASS- en Python-ondersteuning

Mandriva

QGIS stable

Huidige:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

QGIS stable

Packages op http://qgis.gotslack.org

ArchLinux

QGIS stable

Archlinux is beschikbaar in de officiële opslagplaats : https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/qgis/

Installeer met :

pacman -S qgis

QGIS LTR

QGIS Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Installeer met yaourt of een andere pakketbeheerder die AUR ondersteunt :

yaourt -S qgis-ltr

Voor problemen en ander gedrag, lees de opmerkingen hier : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

QGIS test

QGIS testing is available in AUR (Arch User Repository).

Installeer met yaourt of een andere pakketbeheerder die AUR ondersteunt :

yaourt -S qgis-git

Voor problemen en ander gedrag, lees de opmerkingen hier : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Mac OS X / macOS

Official All-in-one, signed installers for for macOS High Sierra (10.13) and newer can be downloaded from the QGIS download page.

Alternative builds supporting macOS 10.11 El Capitan and later are available from kyngchaos.com

QGIS nightly release

A nightly updated standalone installer from QGIS master can be downloaded from here.

Old releases

Previous releases of the official installer can be downloaded from https://qgis.org/downloads/macOS/.

Previous releases of the kyngchaos installer can be downloaded from https://www.kyngchaos.com/software/archive/. The oldest installers support macOS 10.4 Tiger.

FreeBSD

QGIS stable

QGIS installeren vanuit binaire pakketten, typ

pkg install qgis

Of, om opties voor compileren aan te passen, kunt u het bouwen uit de ports van FreeBSD

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

QGIS installeren vanuit binaire pakketten, typ

pkg install qgis-ltr

Of, om opties voor compileren aan te passen, kunt u het bouwen uit de ports van FreeBSD

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

Flatpak

Er is een experimenteel QGIS flatpak voor QGIS Stable beschikbaar.

Voor algemene instructies voor het installeren van Linux Flatpak, zie https://flatpak.org/setup/

QGIS op Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

Installeren:

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Dan uitvoeren:

flatpak run org.qgis.qgis

Bijwerken van uw flatpak QGIS:

flatpak update

Flathub bestanden: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis

Android

Er is een experimentele versie beschikbaar in de Google play store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Waarschuwing

Er is momenteel geen ondersteuning voor Android 5. De beste ondersteuning wordt gegeven voor Android 4.3 en 4.4.x. Dit is een directe port van de toepassing QGIS desktop. Het is alleen enigszins geoptimaliseerd voor aanraak-apparaten en dient daarom zorgvuldig te worden geëvalueerd op zijn geschiktheid voor dagelijks gebruik. Er zijn andere apps beschikbaar die specifiek zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor anaraak-apparaten.

Waarschuwing voor QGIS Testing

Waarschuwing

QGIS testpakketten worden voor sommige platformen in aanvulling op de stabiele versie van QGIS uitgebracht. testversie van QGIS bevat nog niet vrijgegeven software waaraan momenteel nog wordt gewerkt. Zij worden daarom niet ondersteund maar alleen beschikbaar gesteld voor testdoeleinden om te kijken of bugs zijn opgelost en er geen nieuwe bugs zijn ontstaan. Hoewel we zorgvuldig proberen beschadigingen te voorkomen, zouden deze versies slecht kunnen werken of uw gegevens kunnen beschadigen. Wees voorzichtig! U bent gewaarschuwd!

Installeren vanuit broncode

Bekijk de INSTALL guide over hoe QGIS te bouwen en te installeren op verschillende platvormen, vanuit de broncode.