Vereisten voor nieuwe deelnemers

We verwelkomen nieuwe deelnemers aan onze gemeenschap - we willen dat u QGIS gebruikt als een platform om uw werk te doen - en we geloven dat QGIS daar een fantastisch platform voor is. Alle ontwikkelaars/teamleden moeten, om code, patches, of documentatie te kunnen bijdragen aan het project QGIS:

  • Zich houden aan het Social Contract.

  • Bekend zijn met het proces voor ontwikkeling en het verwijzingsmateriaal dat beschikbaar is in de Development Corner, en het document CODING in de bron van de Sources van QGIS.

  • Er voor zorgen dat alle aan de opslagplaats toegevoegde code onbelast is en compatibel met de licentie van QGIS, GNU Public License (GPL) Versie 2 of enige latere versie.

  • Geen code gebruiken of opnemen die een inbreuk veroorzaakt op handelsmerken of een patent. Als u er niet zeker van bent, vraag het dan na op de developer mailinglijst of neem contact op met een lid van het Project Steering Committee.

  • Lid worden van de qgis-developer mailinglijst en deelnemen aan de discussies

  • Deze vereisten zijn zowel van toepassing op ontwikkelaars die commits willen indienen als op hen die patches indienen.

  • Lezen en instemmen met de Gedragscode.

  • Lees en stem in met de Coding Standards.

  • Lezen en instemmen met het Beleid voor diversiteit.

  • Instemmen met deze vereisten door een e-mail te sturen aan de qgis-developer mailinglijst waarin wordt vermeld dat wordt ingestemd.