QGIS sürüm 2.0 için Kontrol listesi

Key Dates

 • 1 Nisan 2013 - Özellik eklenmedi - yeni büyük özellik eklenmedi.

 • 15 Nisan 2013 - API eklenmedi - fonksiyonlarda doğrudan bozukluğa neden olanlar hariç API lerde değişiklik yapılmadı.

 • 30 Nisan - GUI ve String değişmedi - kritik bug onarımları gerekli olanlar hariç kullanıcı arayüz ve stringlerde değişiklik yok. Çeviri gerektirir.

 • 1 June 2013 - Branch 2.0, code freeze (except for packaging related changes), call for packaging.

 • 7 Haziran 2013 - Sürüm 2.0 ın kamuoyuna duyurulması

Özellikleri Engelleme

 • Semboloji bakımı

 • Etiketleme bakımı

 • Yeni web site ve dokümanlar

 • SEXTANTE entegrasyonu

 • Arayüz bakım ve tutum

 • Eklentiler taşıma

 • yeni_vektör_api birleştirme bölümü

Yayınlama zaman çizelgesi

 • checkbox_unchecked Küşük geliştirmeler ve bug onarımları ana hatta devam edebilir

 • checkbox_unchecked gelecek sürüm için tarihi yaklaşık iki ay sonraya ayarla

 • checkbox_unchecked PSC ve Geliştircilerle hangi özelliklerin sürümde birleştirilmesi gerekli olduğunun tartışılması(yapılması planlanıyor)

 • checkbox_unchecked Açılış ekranı güncellemesi (küçük ve büyük yayınlanma!)

 • checkbox_unchecked Sürüm adı ve versiyonu ile üse seviye CMakeLists.txt güncelleme

 • checkbox_unchecked Hakkında-> en son heckfast imajıyla yazarlar paneli güncelleme

 • checkbox_unchecked esas metin çıkarılmış 64x64 QGIS ikonu güncelleme.

Üç hafta önce - özellik eklenmedi tarihi buraya

 • checkbox_unchecked Burdan ilerisi sadece bug onarımı ana amaç, yeni özellik yok.

 • checkbox_unchecked Yeni özelliklerin birleştirilmesinin tamamlanması

 • checkbox_unchecked Git teki yeni özelliklere göre belgeleri güncellemek için belge yöneticisi çağrısı.

 • checkbox_unchecked Elden geçirilmesi gereken proje dosyası yapısı için değişiklik çağrısı.

 • checkbox_unchecked Yayın takımı ekran görüntüleri ile birlikte basın yayınını yazmaya başlar.

 • checkbox_unchecked Değişim günlüğü görüntüsü için buraya link ekleyin.

İki hafta önce - string değişimi yok - Tarih buraya

 • Bug düzeltme ana hedef ancak daha fazla string değiştirilmeyecek. Not: buradaki amaç çeviriciler için başla çevirisini hemen değil işin sonunda bitirmeleri

 • checkbox_unchecked Her yeni katkı yapanların YAZARLAR alanına mümkünse kimlik fotoları ile eklenmesini sağlayın(SVN iştirakçileri için ayrılan)

 • checkbox_unchecked Her yeni katkı yapanların KATKI YAPANLAR alanına mümkünse kimlik fotoları ile eklenmesini sağlayın(GIT iştirakçileri olmayanlar için ayrılan)

 • checkbox_unchecked Her yeni sponsorun SPONSORLAR alanına eklenmesini sağlayın

 • checkbox_unchecked Bu sürümde uygulanan değişiklikleri bir liste ile DeğişimGünlüğünü güncelleme

 • checkbox_unchecked yeni ne var, gereklilikler, ve belgeleme (kaynak dizinindeki ./doc ta bulunan mevcut index.html ye bakınız)

 • checkbox_unchecked (ilgili kutudaki kullanılan görünü) değişikliklerin görünmesi için qgisapp.cpp ın içindeki yeni ne var stringini güncelleyin

 • checkbox_unchecked INSTALL.t2t kurulum belgeleri güncel mi kontrol ediniz

 • checkbox_unchecked GRASS ve yapılan penceredeki ilgili kütüphane versiyonu değişikliklerini görmek için index.html dosyasını güncelleyin (kaynak dizinindeki ./doc ta bulunan mevcut index.html ye bakınız)

 • checkbox_unchecked Check that cmake is deploying all headers required to build apps using libqgis_*

 • checkbox_unchecked Apply any pending patches or mark them for a future release in the tracker (see bug tracker section below)

 • checkbox_unchecked Apply fixes for any pending bugs or mark them against a future milestone (see bug tracker section below)

 • checkbox_unchecked String freeze announcement for UI

 • checkbox_unchecked Update and commit ts files using scripts/update_ts_files.sh (GUI Translation Team Lead) after announcement above

 • checkbox_unchecked Call for translators to update translations and submit their ts files (see pro-forma email below) GUI Translation Team Lead

One week before - branch & call for packaging Date here

 • checkbox_unchecked No bug fixes, string changes etc. allowed in branch, only packaging related changes.

 • checkbox_unchecked Ensure all submitted translation updates have been applied (GUI Translation Team Lead).

 • checkbox_unchecked Make source tarball before call for packaging (see notes below).

 • checkbox_unchecked Branch GIT and call for packaging (see branching notes below) and record revision here: XXXXXX

 • checkbox_unchecked Edit build_debian_package.sh and set @dch -v 2.0.0@ to the apropriate version number.

 • checkbox_unchecked Update the NSIS installer (win_build/qgis.nsis) to reflect the correct version.

 • checkbox_unchecked Release team prepare press releases in various formats in anticipation of release (don’t publish yet).

Day of release - Date

 • checkbox_unchecked Close off release branch and announce release to the world. Date is dependent on package readiness.

 • checkbox_unchecked Tag the branch as final release (see tag section below).

 • checkbox_unchecked Make tag and branch read only (see notes below).

 • checkbox_unchecked Note the GIT revision hash for the tagged release here:

  XXXXXXX.

 • checkbox_unchecked Generate API documentation and upload to download area (using doxygen).

 • checkbox_unchecked Upload release packages to download area (see checklist at the top of this page).

 • checkbox_unchecked Release team announce to press and make packages available.

Packaging Team

Tim Sutton

tim at linfiniti.com

Release Manager

Jürgen E. Fischer

jef at norbit.de

Ubuntu Packages

Jürgen E. Fischer / Tim Sutton

jef at norbit.de / tim at linfiniti.com

Windows packaging

Otto Dassau

otto.dassau at gmx.de

openSUSE Packaging

William

kyngchaos at kyngchaos.com

OSX Frameworks Build and OSX all in one bundle

Niccolo Rigacci

qgis at rigacci.org

Debian Lenny

Volker Fröhlich

volker27 at gmx.at

Fedora packaging

BABA Yoshihiko

babayoshihiko at mac.com

OSX via Fink

Antonio Chay

antonio.chay at gmail.com

CentOS 5.x

Jeremy Spykerman

jeremy.spykerman at gmail.com

Jim Hammack

hammack AT gotslack.org

Slackware 13.0

Tim Sutton

tim at linfiniti.com

Source @ qgis.org/downloads/

Packages should be uploaded to qgis.org into the appropriate subdirs under /var/www/downloads

After each package is uploaded, an entry should be created for it on the wiki page at http://download.qgis.org

Post Release

Call for translators email

When translations call is made, an email based on the template below should be sent out to encourage translators to get there work submitted.:

Hi All (and especially translators)

As of today please note that we are entering string freeze for the run up
to the next release. If you are committing bug fixes please avoid changing
any strings. Translation .ts files have been updated in SVN so please
update your local svn checkouts. The period for translations will close
MMMM-DD-YYYY (i.e. about one week from now) and then we will be branching
for release. Any translations submitted to us after that time will only be
included in the next release, so please submit what you have by then even
if it is not complete.

As always you can track the release plans via the checklist at:
http://www.qgis.org/wiki/Release_Checklist_2.0.0

If you have any questions about the translation process, please see the
following page which includes instructions on how to generate a .ts file
for a new locale.
http://www.qgis.org/wiki/Gui_Translation

Many thanks to all the translators out there for the great work you do!
Regards,

 P.S.: The list of Translation Progress is here
 http://www.qgis.org/wiki/GUI_Translation_Progress#QGIS_Current_trunk_Version_Progress

Branching and Tagging Details

Branch the release using syntax below (update this with the actual commands you used to branch).:

git branch release-2_0
git push origin release-2_0

Tag the release using a signed tag:

git tag -s final-2_0_0 -m "Version 2.0.0"
git push origin final-2.0.0

Bug Tracker System

All bugs that are intended to have been fixed in this release should have been marked as closed. All other bugs on the release branch should be marked for a future release. To do this:

 • create a new milestone and version e.g. we are releasing 2.0.0 now so create a new milestone in redmine for 2.0.0. Create the milestone here:

 • Now you need to update each open bug on the branch and reset its milestone for the next release in the future. This can be done easily doing a batch update in redmine.

Create the source tarball

This is best achieved by running this little script:

cd ~/QGIS
git archive --format=tar --prefix=qgis-2.0.0/ final-2_0_0 | \
bzip2 > /var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2
md5sum /var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2 > \
/var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2.md5

Generate the changelog

TODO: Add details here on how to generate the changelog.

Pro-forma call for packaging announcement

mail:

Hi All

Dear QGIS devs & packagers

--- Note to casual readers ---

Please do not pre-announce this release - give the packagers and release
team a chance to do their thing so that people hearing about the release
have a fair chance of finding a package, reading all our press material
etc.

--- End note ---

I have branched QGIS 2.0.0 for release. The branch can be checked out like
this (as a tracking branch)

git clone git://github.com/qgis/QGIS.git
git branch --track release-2_0 origin/release-2_0
git checkout release-2_0

Or (to check out the tag made immediately before branching)

git fetch
git checkout final-2.0.0


Source tarballs can be obtained from here:

https://qgis.org/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2
https://qgis.org/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2.md5

Some notes:

- Please do not commit anything to the release branch except packaging
 related tweaks.
- If you make a package please be so kind as to update the download wiki
 page at http://www.qgis.org/wiki/Download with the details of your
 package.
- If you are able to make packages for unlisted platforms / distros please
 discuss your plans on this thread so that we can avoid duplication of
 effort.
- I would like to make the release announcement next week, so it will be
 great to have as many packages as possible ready by then.
- GIT master is open again for general commits - please seek guidance from
 Marco Hugentobler (PSC Code Manager) if you are planning any major code
 changes.
- Please accompany any updates to core with unit tests!

Many thanks to all the developers, testers, bug fixers, bug reporters,
document writers, translators and users that help to make QGIS a reality!

Lastly can I call on the release team (or any interested people) to help
to put together visual changelog (link below), press announcements etc.
ready for the release date? I will send you an email when the packages are
ready and you can start broadcasting announcements.

Visual Changelog Wiki Page: http://changelog.linfiniti.com/version/1/
(this is the site for drafting the release, the final release content will
be on the official QGIS web site).

Best regards

Windows Binary upload

Put the binary onto the server:

cd /osgeo/download/qgis/win32/
wget http://linfiniti.com/downloads/QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe
md5sum QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe > QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe.md5

Now do a virus check on it. First make a note of the url:

http://download.osgeo.org/qgis/win32/QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe

Now go to GarysHood online virus checker or similar to double check the binary is virus free:

Gary Shood Virus Checker

Announcing the release

Note you can get stats for the previous release like with “awstats”:

http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=%2Fdownloads%2FQGIS-OSGeo4W-2.0.0-.*-Setup.exe&urlfilterex=&output=urldetail&config=qgis&framename=mainright&month=all&year=2011

IRC TOPIC update

Tim or Gary can update the IRC topic using this procedure:

/msg chanserv op #qgis
/topic #qgis to: !!QGIS "Dufoor" 2.0.1 released Sept 2013! - http://download.qgis.org || Logs: http://irclogs.geoapt.com/qgis || All activity on this channel is logged !!

Update Version Text File

The file accessed from the Help ‣ Check QGIS Version menu is located at https://qgis.org/version.txt. This should be updated to reflect the current release.

Create an announcement template

An announcement template will save you retypping the same text at the various places of announcement. The following text can be used as a basis:

A Generic release subject

Announcing the release of QGIS 2.0.0 (unstable release).

A generic 20 word summary

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System that
runs on Linux, Unix, Mac OSX, and Windows.

A mailing list announcement

We are very pleased to announce the release of QGIS 2.0.0 'Dufour'. This
release contains new features and extends the programmatic interface over
QGIS 1.0.x and QGIS 1.8.x

Binary and source code packages are available at:
http://download.qgis.org

If there is not yet a package for your platform on the above page, please
check back regularly as packagers are still pushing out their work and
they will update the download page to reflect the new packages. Along
with the release of QGIS 2.0.0, the QGIS Community Team is hard at work
on an updated QGIS Users' Guide version 2.0.0. The guide will be available
in the near future - we will post announcements when it is available.

A word of thanks to our contributors, donors and sponsors

QGIS is a largely volunteer driven project, and is the work of a dedicated
team of developers, documenters and supporters. We extend our thanks and
gratitude for the many, many hours people have contributed to make this
release happen. Many companies and organisations contribute back
improvements to QGIS when they use it as their platform, and we are
grateful for this and encourage others to do the same! We would also like
to thank our sponsors and donors for helping to promote our work through
their financial contributions.
Our *current* sponsors are:

Silver Sponsor

 - State of Vorarlberg (http://www.vorarlberg.at - Austria, November 2011)

Bronze Sponsors

 - Argusoft (http://www.argusoft.de - Germany, June 2012)
 - GeoSynergy (http://www.geosynergy.com.au - Australia, May 2012)
 - ibW Bildungszentrum Wald (http://www.bzwmaienfeld.ch - Switzerland,
  March 2012)
 - City of Uster (http://gis.uster.ch - Switzerland, November 2011)

*QGIS Sponsorship is valid for one year.*

A current list of donors who have made contributions large and small to
the project can be seen here:

https://qgis.org/en/sponsorship/donors.html

If you would like to make a donation or sponsor our project, please visit
http://www.qgis.org/en/sponsorship.html. QGIS is Free software and you are
under no obligation to do so.

Visual tour of the new release:

You can find a list of highlighted changes and new features listed on the
detailed release announcement available here:

https://qgis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149

New features with this release:

Happy QGIS'ing!

Regards,
The QGIS Team!

A generic product description

QGIS (QGIS) is a user friendly Open Source Geographic Information System
(GIS) that runs on Linux, Unix, Mac OSX, and Windows. QGIS supports
vector, raster, and database formats. QGIS is licensed under the GNU
General Public License. QGIS lets you browse and create map data on your
computer. It supports many common spatial data formats (e.g. ESRI
ShapeFile, geotiff). QGIS supports plugins to do things like display
tracks from your GPS. QGIS is Open Source software and its free of cost.

A generic features list