Grupy użytkowników

Lista grup użytkowników QGIS

Registered 2016 or earlier

Registered 2017

Registered 2018

Removed 2018

Registered 2020

Registered 2021

Registered 2022

Cele grupy użytkowników

 • Organizacja spotkań użytkowników

 • Koordynowanie rozwoju, zwracanie uwagi na standardy i wymagania regionalne/narodowe

 • Informacja QGIS: spotkania, artykuły w magazynach GIS, informacje QGIS w mediach społecznościowych, platformach dyskusyjnych GIS itp.

 • Zbieranie lokalnych przykładów użycia QGIS

 • Sponsorowanie: lokalna grupa użytkowników może zebrać dość znaczne środki z rocznych składek członkowskich (w zależności od kraju). Można je później wykorzystać do opłacenia rozwoju określonych funkcji, do pomocy w naprawianiu błędów lub do wsparcia finansowego międzynarodowego projektu QGIS.

 • Establishment of interest groups, e.g. surveying, urban planning, server/web client, etc.

 • Initialization/coordination of application modules, e.g. surveying, urban planning, server/web client, etc.

 • Electing a representative to act as a QGIS Country Voting Member

Ogólne założenia/rekomendacje

 • pozostanie niezależnym od firm i dostawców

 • utworzenie demokratycznych struktur do wybory komitetu kierowniczego, głosowań i podejmowania ważnych decyzji

 • pozostanie transparentnym, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi rozliczanie i wykorzystywanie składek członkowskich

 • okresowe informowanie projektu międzynarodowego o podejmowanych działaniach lokalnych

Organizacja

W zależności od kraju można założyć niewielką jednostkę posiadającą osobowość prawną np. stowarzyszenie. Lokalne prawo może wymagać zorganizowania spotkania jego członków co najmniej raz do roku (walne zebranie), publikowanie rocznego raportu i udostępnianie swym członkom raportów finansowych. Często wymaga się również napisania statutu.

Statuty szwajcarskiej grupy użytkowników QGIS mogą posłużyć jako przykład:

Wzory podania o członkostwo:

Można użyć tych statutów i podań jako pomysł lub wzór i dostosować je do lokalnej sytuacji.

Domena narodowa qgis.xx

Zaleca się zarejestrowanie domeny swojego kraju np. qgis.ch lub qgis.uk. Jeśli domena jest już w posiadaniu innej organizacji, firmy lub osoby proszę przeprowadzić negocjacje w celu przeniesienie jej własności na lokalną grupę użytkowników QGIS. Międzynarodowy projekt QGIS zarejestrował QGIS jako znak towarowy, co powinno być ważnym argumentem w negocjacjach.

Website template

if you do not wish to host and design from scratch the group website, you can use the template provided at https://github.com/qgis/qgis-template.github.io