Checklist voor QGIS uitgave 2.0

Belangrijke datums

 • 1 april 2013 - Feature freeze - geen nieuwe functionaliteit in master.

 • 15 april 2013 - API Freeze - Geen wijzigingen in de API behalve waar deze moet worden aangepast om functionaliteit weer werkend te maken.

 • 30 april - GUI Freeze and String freeze - Geen wijzigingen op de gebruikers interface of tekst behalve wanneer er ernstige fouten moeten worden opgelost. Inschieten verzoek voor vertalen.

 • 1 juni 2013 - Branch 2.0, code freeze (behalve voor wijzigingen nodig voor het maken van installatiepakketten), verzoek voor maken installatiepakketten.

 • 7 juni 2013 - Publieke uitgave van 2.0

Blokkerende mogelijkheden

 • Vernieuwen symbologie

 • Vernieuwen labellen

 • Nieuwe website en documenten

 • Integratie van SEXTANTE

 • Opruimen en consistentie van de interface

 • Migratie van plug-ins

 • Samenvoegen tak new_vector_api

Tijdlijn uitgave

 • checkbox_unchecked Kleine verbeteringen en oplossen van problemen kan in trunk

 • checkbox_unchecked Instellen datum voor volgende uitgave over ongeveer twee maanden.

 • checkbox_unchecked Bespreken met PSC & ontwikkelaars welke mogelijkheden in de uitgave zouden moeten worden samengevoegd (in de toekomst zal dit in trunk zijn).

 • checkbox_unchecked Bijwerken van het beginscherm (kleine en grote uitgaven!)

 • checkbox_unchecked Bijwerken van topniveau CMakeLists.txt met uitgavenaam en versienummer

 • checkbox_unchecked Bijwerken van het paneel Over -> auteurs met ene meer recente afbeelding van het hackfest

 • checkbox_unchecked Controleren dat de hoofdtekst uit het pictogram QGIS 64x64 is verwijderd.

Drie weken vóór - Datum bevriezing hier

 • checkbox_unchecked Alleen oplossingen voor problemen gaan in trunk vanaf nu voorwaarts, geen nieuwe mogelijkheden.

 • checkbox_unchecked Samenvoegen van nieuwe mogelijkheden voltooien.

 • checkbox_unchecked Oproep aan beheerders van documenten om documenten in Git bij te werken, gebaseerd op nieuwe mogelijkheden.

 • checkbox_unchecked Controleren op wijzigingen in de structuur van de projectbestanden die moeten worden afgehandeld.

 • checkbox_unchecked Uitgave-team begint met schrijven van persberichten, maken van schermafdrukken etc.

 • checkbox_unchecked Koppeling naar visueel log van wijzigingen hier toevoegen.

Twee weken vóór - bevriezing tekenreeksen - Datum hier

 • Oplossingen voor problemen mogen doorgaan in trunk maar er mogen geen wijzigingen in tekenreeksen worden aangebracht. Opmerking: de bedoeling hier is dat vertalers niet nu beginnen met vertalen, maar hun werk afmaken.

 • checkbox_unchecked Zorg er voor dat nieuwe deelnemers zijn toegevoegd aan AUTHORS samen met hun pasfoto, indien beschikbaar (gereserveerd voor bijdragen aan SVN)

 • checkbox_unchecked Zorg er voor dat nieuwe deelnemers zijn toegevoegd aan CONTRIBUTORS (gereserveerd voor niet-GIT bijdragen)

 • checkbox_unchecked Zorg er voor dat nieuwe sponsors zijn toegevoegd aan SPONSORS

 • checkbox_unchecked Bijwerken van ChangeLog met ene lijst van geïmplementeerde wijzigingen in deze uitgave (completeer het gedeelte changelog hieronder)

 • checkbox_unchecked Bijwerken van index.html om wat is er nieuw, vereisten en documentatie weer te geven (zie huidige index.html in ./doc van de bronboom)

 • checkbox_unchecked Bijwerken van de tekenreeks whatsNew in qgisapp.cpp om wijzigingen weer te geven (gebruikt om weer te geven in het vak Over)

 • checkbox_unchecked Controleren dat installatiedocumenten INSTALL.t2t up to date zijn

 • checkbox_unchecked Bijwerken van index.html om GRASS en gerelateerde versies van lib weer te geven in de win build (zie huidige index.html in ./doc van de bronboom)

 • checkbox_unchecked Controleren dat cmake alle koppen uitrolt die nodig zijn om apps te bouwen met behulp van libqgis_*

 • checkbox_unchecked Toepassen van wachtende patches of ze markeren voor een toekomstige uitgave in het volgsysteem (zie gedeelte volgsysteem hieronder)

 • checkbox_unchecked Toepassen van oplossingen voor wachtende problemen of ze markeren voor een toekomstige milestone (zie gedeelte volgsysteem hieronder)

 • checkbox_unchecked Aankondiging bevriezen tekenreeksen voor UI

 • checkbox_unchecked Bijwerken en indienen van ts-bestanden met behulp van scripts/update_ts_files.sh (Coördinator vertaalteam GUI) na bovenstaande aankondiging

 • checkbox_unchecked Oproep aan vertalers om vertalingen bij te werken en hun ts-bestanden in te dienen (zie pro-forma e-mail hieronder) Coördinator vertaalteam GUI

Eén week vóór - aftakken & oproep voor maken pakketten Datum hier

 • checkbox_unchecked Geen oplossingen voor problemen, wijzigingen in tekenreeksen etc. toegestaan in de tak, alleen wijzigingen gerelateerd aan het maken van pakketten.

 • checkbox_unchecked Zorg er voor dat alle ingediende bijgewerkte vertalingen zijn toegepast (Coördinator vertaalteam GUI).

 • checkbox_unchecked Maken van source tarball vóór oproep tot maken van pakketten (zie opmerkingen hieronder).

 • checkbox_unchecked Tak maken van GIT en oproep tot maken van pakketten (zie opmerkingen voor aftakken hieronder) en opnemen van revisie hier: XXXXXX

 • checkbox_unchecked Bewerken build_debian_package.sh en @dch -v 2.0.0@ instellen op het toepasselijke versienummer.

 • checkbox_unchecked Bijwerken van de NSIS-installer (win_build/qgis.nsis) om de juiste versie weer te geven.

 • checkbox_unchecked Voorbereiden door uitgaveteam van persberichten in verschillende indelingen om te anticiperen op de uitgave (nog niet publiceren).

Uitgavedatum - Datum

 • checkbox_unchecked Afsluiten van de tak voor de uitgave en uitgave bekendmaken aan de wereld. Datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de pakketten.

 • checkbox_unchecked Taggen van de tak als uiteindelijke uitgave (zie gedeelte over tags hieronder).

 • checkbox_unchecked Maken van tag en tak alleen-lezen maken (zie opmerkingen hieronder).

 • checkbox_unchecked Onthoud de hash voor de revisie van GIT voor de getagde uitgave hier:

  XXXXXXX.

 • checkbox_unchecked Genereren van documenten voor de API en uploaden naar het gebied voor downloaden (met behulp van doxygen).

 • checkbox_unchecked Uploaden van pakketten voor de uitgave naar het gebied om te downloaden (zie controlelijst aan het begin van deze pagina).

 • checkbox_unchecked bekend maken door uitgaveteam aan pers en pakketten beschikbaar maken.

Team voor de pakketten

Tim Sutton

tim at linfiniti.com

Uitgave-manager

Jürgen E. Fischer

jef at norbit.de

Ubuntu-pakketten

Jürgen E. Fischer / Tim Sutton

jef at norbit.de / tim at linfiniti.com

Windows-pakketten

Otto Dassau

otto.dassau at gmx.de

openSUSE-pakketten

William

kyngchaos at kyngchaos.com

OSX Frameworks Build en OSX alles in één-bundel

Niccolo Rigacci

qgis at rigacci.org

Debian Lenny

Volker Fröhlich

volker27 at gmx.at

Fedora-pakketten

BABA Yoshihiko

babayoshihiko at mac.com

OSX via Fink

Antonio Chay

antonio.chay at gmail.com

CentOS 5.x

Jeremy Spykerman

jeremy.spykerman at gmail.com

Jim Hammack

hammack AT gotslack.org

Slackware 13.0

Tim Sutton

tim at linfiniti.com

Source @ qgis.org/downloads/

Pakketten zouden moeten worden geüpload naar qgis.org in de toepasselijke subdirs onder /var/www/downloads

Nadat elk pakket is geüpload, zou er een item voor moeten worden gemaakt op de pagina van de wiki op http://download.qgis.org

Na de uitgave

Oproep voor vertalers e-mail

Wanneer de oproep voor vertalers is gedaan zou een e-mail, die is gebaseerd op de sjabloon hieronder, moeten worden erzonden om vertalers aan te moedigen hun werk in te dienen.:

Hi All (and especially translators)

As of today please note that we are entering string freeze for the run up
to the next release. If you are committing bug fixes please avoid changing
any strings. Translation .ts files have been updated in SVN so please
update your local svn checkouts. The period for translations will close
MMMM-DD-YYYY (i.e. about one week from now) and then we will be branching
for release. Any translations submitted to us after that time will only be
included in the next release, so please submit what you have by then even
if it is not complete.

As always you can track the release plans via the checklist at:
http://www.qgis.org/wiki/Release_Checklist_2.0.0

If you have any questions about the translation process, please see the
following page which includes instructions on how to generate a .ts file
for a new locale.
http://www.qgis.org/wiki/Gui_Translation

Many thanks to all the translators out there for the great work you do!
Regards,

 P.S.: The list of Translation Progress is here
 http://www.qgis.org/wiki/GUI_Translation_Progress#QGIS_Current_trunk_Version_Progress

Details voor aftakken en taggen

tak de uitgave af met behulp van de syntaxis hieronder (werk dit bij met de echte opdrachten die u gebruikte om af te takken).:

git branch release-2_0
git push origin release-2_0

Tag de uitgave met behulp van een ondertekende tag:

git tag -s final-2_0_0 -m "Version 2.0.0"
git push origin final-2.0.0

Volgsysteem

Alle problemen, waarvan de bedoeling is dat ze zijn opgelost voor deze uitgave, zouden moeten zijn gemarkeerd als closed. Alle andere problemen voor de tak van de uitgave zouden moeten zijn gemarkeerd voor een toekomstige uitgave. Om dat te doen:

 • maak een nieuwe milestone en versie bijv. we geven nu 2.4.0 uit, dus maken we een nieuwe milestone in redmine voor 2.4.0. maak de milestone hier:

 • Nu dient u elk geopend probleem voor de tak bij te werken en de milestone er voor te wijzigen naar d volgende toekomstige uitgave. Dit kan eenvoudig worden gedaan met een batch update in redmine.

Maken van de source tarball

Dit wordt het beste gedaan door dit kleine script uit te voeren:

cd ~/QGIS
git archive --format=tar --prefix=qgis-2.0.0/ final-2_0_0 | \
bzip2 > /var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2
md5sum /var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2 > \
/var/www/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2.md5

Genereren van het log met wijzigingen

TODO: Voeg hier details toe over hoe het log van wijzigingen te genereren.

Pro-forma oproep voor de aankdiging voor het maken van de pakketten

mail:

Hi All

Dear QGIS devs & packagers

--- Note to casual readers ---

Please do not pre-announce this release - give the packagers and release
team a chance to do their thing so that people hearing about the release
have a fair chance of finding a package, reading all our press material
etc.

--- End note ---

I have branched QGIS 2.0.0 for release. The branch can be checked out like
this (as a tracking branch)

git clone git://github.com/qgis/QGIS.git
git branch --track release-2_0 origin/release-2_0
git checkout release-2_0

Or (to check out the tag made immediately before branching)

git fetch
git checkout final-2.0.0


Source tarballs can be obtained from here:

https://qgis.org/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2
https://qgis.org/downloads/qgis-2.0.0.tar.bz2.md5

Some notes:

- Please do not commit anything to the release branch except packaging
 related tweaks.
- If you make a package please be so kind as to update the download wiki
 page at http://www.qgis.org/wiki/Download with the details of your
 package.
- If you are able to make packages for unlisted platforms / distros please
 discuss your plans on this thread so that we can avoid duplication of
 effort.
- I would like to make the release announcement next week, so it will be
 great to have as many packages as possible ready by then.
- GIT master is open again for general commits - please seek guidance from
 Marco Hugentobler (PSC Code Manager) if you are planning any major code
 changes.
- Please accompany any updates to core with unit tests!

Many thanks to all the developers, testers, bug fixers, bug reporters,
document writers, translators and users that help to make QGIS a reality!

Lastly can I call on the release team (or any interested people) to help
to put together visual changelog (link below), press announcements etc.
ready for the release date? I will send you an email when the packages are
ready and you can start broadcasting announcements.

Visual Changelog Wiki Page: http://changelog.linfiniti.com/version/1/
(this is the site for drafting the release, the final release content will
be on the official QGIS web site).

Best regards

Windows Binary upload

Plaatsen van de binary op de server:

cd /osgeo/download/qgis/win32/
wget http://linfiniti.com/downloads/QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe
md5sum QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe > QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe.md5

Doe er nu een viruscheck op. Noteer eerst de url:

http://download.osgeo.org/qgis/win32/QGIS-2.0.0-0-No-GrassSetup.exe

Ga nu naar de GarysHood online viruscontrole of soortgelijke om nogmaals te controleren of de binary vrij van virussen is:

Gary Shood Virus Checker

Aankondigen van de uitgave

Onthoud dat u statistieken kunt verkrijgen voor de vorige uitgave zoals met “awstats”:

http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=%2Fdownloads%2FQGIS-OSGeo4W-2.0.0-.*-Setup.exe&urlfilterex=&output=urldetail&config=qgis&framename=mainright&month=all&year=2011

IRC TOPIC update

Tim of Gary kunnen het onderwerp voor IRC bijwerken met behulp van deze procedure:

/msg chanserv op #qgis
/topic #qgis to: !!QGIS "Dufoor" 2.0.1 released Sept 2013! - http://download.qgis.org || Logs: http://irclogs.geoapt.com/qgis || All activity on this channel is logged !!

Bijwerken versie-tekstbestand

Het bestand dat wordt benaderd via het menu Help ‣ Info bevindt zich op https://qgis.org/version.txt. Dit zou moeten worden bijgewerkt naar de huidige uitgave.

Maken van een sjabloon voor aankondigingen

Een sjabloon voor aankondigingen zal u het opnieuw typen van dezelfde tekst op verschillende plaatsen in de aankondiging besparen. De volgende tekst kan als basis worden gebruikt:

Een algmeen onderwerp voor de uitgave

Announcing the release of QGIS 2.0.0 (unstable release).

Een algemeen overzicht van ongeveer 20 woorden generic 20 word summary

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System that
runs on Linux, Unix, Mac OSX, and Windows.

Een aankondiging voor de mailinglijst

We are very pleased to announce the release of QGIS 2.0.0 'Dufour'. This
release contains new features and extends the programmatic interface over
QGIS 1.0.x and QGIS 1.8.x

Binary and source code packages are available at:
http://download.qgis.org

If there is not yet a package for your platform on the above page, please
check back regularly as packagers are still pushing out their work and
they will update the download page to reflect the new packages. Along
with the release of QGIS 2.0.0, the QGIS Community Team is hard at work
on an updated QGIS Users' Guide version 2.0.0. The guide will be available
in the near future - we will post announcements when it is available.

Een dankwoord voor degenen die bijdroegen, donoren en sponsors

QGIS is a largely volunteer driven project, and is the work of a dedicated
team of developers, documenters and supporters. We extend our thanks and
gratitude for the many, many hours people have contributed to make this
release happen. Many companies and organisations contribute back
improvements to QGIS when they use it as their platform, and we are
grateful for this and encourage others to do the same! We would also like
to thank our sponsors and donors for helping to promote our work through
their financial contributions.
Our *current* sponsors are:

Silver Sponsor

 - State of Vorarlberg (http://www.vorarlberg.at - Austria, November 2011)

Bronze Sponsors

 - Argusoft (http://www.argusoft.de - Germany, June 2012)
 - GeoSynergy (http://www.geosynergy.com.au - Australia, May 2012)
 - ibW Bildungszentrum Wald (http://www.bzwmaienfeld.ch - Switzerland,
  March 2012)
 - City of Uster (http://gis.uster.ch - Switzerland, November 2011)

*QGIS Sponsorship is valid for one year.*

A current list of donors who have made contributions large and small to
the project can be seen here:

https://qgis.org/en/sponsorship/donors.html

If you would like to make a donation or sponsor our project, please visit
http://www.qgis.org/en/sponsorship.html. QGIS is Free software and you are
under no obligation to do so.

Visuele tour door de nieuwe uitgave:

You can find a list of highlighted changes and new features listed on the
detailed release announcement available here:

https://qgis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149

Nieuwe mogelijkheden met deze uitgave:

Happy QGIS'ing!

Regards,
The QGIS Team!

Een algemene productbeschrijving

QGIS (QGIS) is a user friendly Open Source Geographic Information System
(GIS) that runs on Linux, Unix, Mac OSX, and Windows. QGIS supports
vector, raster, and database formats. QGIS is licensed under the GNU
General Public License. QGIS lets you browse and create map data on your
computer. It supports many common spatial data formats (e.g. ESRI
ShapeFile, geotiff). QGIS supports plugins to do things like display
tracks from your GPS. QGIS is Open Source software and its free of cost.

Een algemene lijst met mogelijkheden