Onkostenvergoedingen voor Ontwikkelingsbijeenkomsten

Het project QGIS houdt twee keer per jaar een bijeenkomst voor ontwikkelaars, normaal gesproken in Europa. Het doel van deze bijeenkomsten is de ontwikkelaars gelegenheid te geven om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Het is een forum waar nieuwe ideeën worden gepresenteerd, planningen worden besproken, problemen worden opgelost enzovoort. De fondsen, gegenereerd via Overzicht programma voor dragende leden, worden gebruikt om deze bijeenkomst te faciliteren, maar deels ook betaald door de organiserende partij die de ruimte en infrastructuur regelt voor de bijeenkomst. Individuele ontwikkelaars dragen ook bij door hun tijd, en in veel gevallen ook hun bezoek aan de bijeenkomst, zelf te financieren.

Teruggave nodig voor uitgaven voor QGIS HF?

  1. Als u een deelnemer bent van het project (ofwel met code, documentatie, vertalen, of infrastructuur), en u denkt dat uw deelname aan het HF nuttig zal zijn voor het project, en u heeft niet de fondsen om reis en verblijf te dekken, kunt u om teruggave vragen, ten minste 40 dagen van tevoren.

  2. Laat ons bij de inschrijving weten (i) een schatting van het totaal benodigde bedrag, en (ii) hoe uw deelname bijdraagt aan QGIS

  3. Met latere aanmeldingen (<40 dagen) zal rekening worden, gebaseerd op het beschikbare budget en de prioriteiten van de PSC

  4. Onthoud dat onze fondsen beperkt zijn, dus we kunnen in het algemeen niet alle deelnemers een teruggave verlenen

  5. Bron-ontwikkelaars (iedereen met directe rechten om toe te voegen aan de opslagplaats) en leden van de PSC zullen prioriteit hebben bij de toedeling van de fondsen

  6. Tenminste 30 dagen van tevoren zal de PSC een beslissing doen toekomen aan allen die een aanvraag hebben ingediend

  7. De teruggave zal worden gestort op uw bankrekening, na het HF, op basis van de actuele betaalde rekeningen en worden verzonden aan onze Treasurer.

In geval van twijfel

De PSC (project steering committee), oftewel de project stuurgroep, zal elke vraag, klacht of aanvraag beoordelen omtrent verzoeken voor financiële ondersteuning door individuele ontwikkelaars. In het geval dat de stuurgroep gevraagd wordt om een beslissing te nemen, zal er een oplossing worden voorgesteld waarover gestemd zal worden, gebruik makende van het systeem -1 / 0 / +1 om aan te geven: tegen / geen mening / voor. In het geval er even veel voor- als tegenstemmers zijn, zal de voorzitter van de stuurgroep de uiteindelijke beslissing nemen. De genomen beslissing is definitief.