Uitvoering

Op dit moment werken twee programma’s naast elkaar om rapporten met betrekking tot de uitvoering te testen en te genereren.

Het eerste is MS-Perfs wat het mogelijk maakt QGIS Server te vergelijken met andere kaartservers (zoals GeoServer of MapServer). Rapporten worden wekelijke gegenereerd en zijn hier beschikbaar.

Het tweede is Graffiti, dat het mogelijk maakt een rapport voor de uitvoering te genereren tussen verschillende versies van QGIS Server en/of specifieke projectopties (parallelle effect van renderen, optie trust, enzovoort). Rapporten wordne ook dagelijks gegenereerd en beschikbaar in. Onthoud dat het project QGIS-Server-PerfSuite de uitvoerings-infrastructuur is om Graffiti uit te voeren in doorlopende integratie.