Esimerkit

QGIS hanke on aina valmis julkaisemaan QGIS esimerkkejä (käyttäjän kertomuksia) QGIS kotisivuilla. Siksi pyydämmekin ystävällisesti instituutioita, yliopistoja, viranomaisia ja yrityksiä kirjaamaan kokemuksensa QGIS käytöstä ongelmien ratkaisuista hankkeissa ja joka päiväisessä käytössä. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä QGIS community-team, jos haluat lähettää meille kertomuksesi.

Rakenne

Kertomuksen tulee noudattaa yksinkertaista rakennetta ja ehdotammekin kertomuksen pituudeksi noin 800 sanaa sekä paria asiaan liittyvää näyttökuvaa asiasta.

Otsikko

Lyhyt johdanto jossa taustatiedot yrityksestä / instituutiosta / viranomaisesta / yliopistosta (pituus noin 200 sanaa). Kertomus hankkeestasi/sovellutuksestasi ja kuinka QGIS ohjelmistoa käytettiin (pituus noin 400 sanaa plus näyttökuvat). Loppupäätelmät tuoden esille myönteiset kokemukset/hyödyt QGIS ohjelman käytöstä (pituus noin 200 sanaa).

2023

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009