features icon

Informeu d'errors

Si trobeu un error treballant amb QGIS, si us plau

així els desenvolupadors el comprovaran i el corregiran.


Participa en Canals de Suport

There are several

you can use to get help from fellow users and developers, or to keep up with current project events. You are welcome to subscribe to any of the lists. Please remember to contribute to the list by answering questions and sharing your experiences.

For the full list see

participate icon

translate bubbles icon

Document QGIS

The QGIS project aims to provide clear documentation concerning a User guide, GIS concepts, and training material. Writing documentation provides an ideal platform for your first contribution to the project. If you want to join to the documentation effort, you can find a gentle introduction and guidelines here:


Tradueix QGIS

El projecte QGIS proporciona una primera introducció als SIG, una guia d'usuari, una guia de programació i compilació i una documentació d'API en anglès i, en alguns casos, també traduïda a altres idiomes. Si esteu interessat en participar en la tasca de la documentació, per exemple traduint el manual en anglès a un altre idioma, apreneu com començar aquí:

translate bubbles icon

plugins puzzle icon

Desenvolupa un connector

Voleu escriure el vostre propi connector Python? Aneu aquí: Desenvolupant connectors Phyton

Voleu desenvolupar un connector C++? Aneu aquí: Desenvolupant connectors CPP.

Existeix una àmplia varietat de connectors per QGIS via Portal web de connectors de QGIS.


Desenvolupa el nucli de QGIS

El QGIS Core consisteix, per una banda, en llibreries que et permeten construir una aplicació personalitzada amb una API poderosa . Per l'altra banda, també consisteix d'una aplicació d'escriptori i de servidor que suporta totes les possibilitats que ofereixen les llibreries, mitjançant una interfície d'usuari fàcil d'usar.

core gears icon